26. november 2019 - Artikel

"Jeg har aldrig brugt min brødmaskine"


Med de ord advarede Richard Tromans på Legal Tech 2019 om ikke at kaste penge efter maskiner, der ikke er brug for, mens han samtidig opfordrede  branchen til med en tættekam, at gennemgå alle processor de i dag gennemfører - som de enten betaler for eller konterer.

Skrevet af Dan Poulsen


Deltagerne i salen blev advaret mod at ønske sig en brødmaskine i julegave som et billede på, at alle skal tænke godt over, hvad problemet er, før løsningen vælges. Underbygget med koknlusionen om, at den brødmaskine han selv fik i gave, den står derhjemme og samler støv. Men med ordene ”Katten er ude af sækken, og den er løbet langt ned af vejen og har nu sat sig op på en cykel” blev det også skåret ud i pap, at advokatbranchen står foran masser forandringer. Forandringer der hurtigt kan blive problemer.

 

Glædeligt overrasket

Richard Tromans, der er manden bag den juridiske blog Artificial Lawyer og som ekselerer i  forretningsudvikling via sit Tromans Consulting, leverede dagens første oplæg ved Legal Tech 2019. Han startede med at spørge ud i den godt fyldte sal, hvor mange af deltagerne, der var fra interne legalafdelinger og hvor mange tilstede, der var fra advokathusene.

”Jeg var glædeligt overrasket over at se, der var en stor majoritet fra interne. Det er godt. Fordi forandring vil i de fleste markeder komme fra klienterne”.

Fortæller han til K-News, da vi taler med ham umiddelbart efter hans oplæg. Klienterne kommer ifølge Richard Tromans til at stille krav om et helt andet overblik, en helt anden indsigt, og meget flere krav til hvad det er de betaler for.

De kommer til at analysere, hvad det er for arbejdsgange, der i dag bruges tid på hos advokathusene og i de interne afdelinger. På den måde kommer klienterne til at stille krav om indblik i advokathusenes arbejdsgange, og de vil kort sagt forlange deres ressourcer mere effektivt brugt.

”Det handler ikke om, at klienterne selv er i gang med at indarbejde ny teknologi. Det er ikke pointen. Pointen er, at der hvor efterspørgsel kan ryste ting, der har det vigtig betydning. Lad os for eksempel sige en bank, der siger vi har store udgifter til juridisk rådgivning, men vi har ikke ubegrænsede midler. Lad os kigge på noget af vores normale dag-til-dag-arbejde og lad os vende os mod vores eksterne rådgivere. Vi vil så sige til de eksterne, at I er nødt til at være mere effektive. I er åbenlyst mere ineffektive, end I behøver at være. I kan forbedre det. Og så er det op til advokatfirmaet at finde en løsning”.

 

Mandskab, proces, teknologi

I løbet af en halv time opridsede han, hvad der er væsentligt at kigge på i forhold til de tre knapper, branchen har at kigge på: Mandskab, processer og den allestedsnærværende snak om teknologi.

Om mandskab siger han kort opsummeret, at der i dag bruges al for meget tid af dygtige folk, der har taget lange uddannelser, på opgaver, der kan formaliseres og udføres billigere. Lad de uddannede specialisere sig og find andre måder at løfte det uspecialiserede.

”Vi er, hvad vi gør, og det handler om at blive frigjort fra robot-opgaver”.

Om proces siger han kort opsummeret, at alle i branchen skal lave proces-maps. Særligt for at få fokus på arbejdsgange og opgaver, der ikke umiddelbart hænger sammen, og som oftest falder uden for det umiddelbart konterbare. Grundlæggende: Stil spørgsmål ved, hvordan tingene gøres.

Ligesom med brødmaskinen og katten på cyklen, kom der også her en billedliggørelse. Denne gang om den jurist i London, han talte med, der var personligt ansvarlig for at sørge for, at klienter der kom til kontoret havde deres pas med, sådan at firmaet kunne se, at de var dem, de sagde de var. Hvorfor ikke bare udvikle et eller andet system der sikrer det, havde Richard Tromans efterfølgende spurgt.

Og der er ifølge oplægsholderen mange arbejdsgange af den slags i en branche, der er vant til at opkræve betaling pr time, eller – hvis man sidder på klientsiden – at betale pr time.

Om teknologi siger han kort opsummeret, at der er masser af steder i processerne, hvor teknologi kan hjælpe til større effektivitet: Kontraktudfærdigelse; kontraktgennemgang; compliance-gennemgang; forudsigelse af sagsudkomme; prisoverslag – og overblik. Blot for at nævne nogle af dem han opridsede med sine slides. Se foto længere nede i artiklen.

 

Advarsel om AI

I løbet af den halve time kom han med utvetydige advarsler mod snakken om AI.

Midtvejs siger han: ”I kender alle det med den der partner, der ringer og fortæller at han har læst en artikel om AI, og så spørger om det er noget vi har i firmaet, og som så siger ’det skal vi have i firmaet’”.

Og mod slutningen siger han: ”Det sidste i bør gøre er at sige, jeg har brug for AI”.

Så er den ged barberet, og katten har vi allerede fået at vide er ude sækken. Hvorfor er det så, at der er så stort potentiale for den kat?

Det skyldes, at den juridiske branche er vant til at køre med timeafregningen og et, som de fleste advokatfirmaer kører med ifølge Richard Tromans, overhead på 30-40 procent. Hvilket er enormt. De fleste andre forretninger kører med 2-5 procent. De har intet incitament til forandring, medmindre der er en stærk mulighed i markedet for at tjene flere penge eller beholde sine klienter i stedet for at miste dem ved at gøre tingene anderledes.

Udviklingen og teknologien giver muligheder hos klienter for, langt bedre at gennemskue hvilke opgaver, der er de vigtigste, og hvad de reelt bør kræve af tid og omkostning.

”Hvis I kan skabe evidens så gør det. Saml data. Brug data. Dagene hvor I ikke skal forklare jer selv er ovre”, siger han henvendt til alle hjørner af branchen – både klienterne der skal stille større krav, og husene der kommer til at møde kravene hurtigere end de aner.

Klienterne skal ikke have det billigste. De skal have det mest effektive. Det betyder siger Tromans, at en klient der bestiller juridisk arbejde hos et advokatfirma har al mulig grund til at samle både de meget komplekse opgaver og de mange mindre og rutineprægede hos samme firma.  Men han forudsiger altså, at klienterne kommer til at stille langt højere krav til, at advokatfirmaerne leverer til en lavere, mere gennemskuelig og formentlig også mere fikseret pris.

”I mange tilfælde er folk ikke reelt opmærksomme på, hvad de gør. De er fortabt i deres arbejde. De er busy busy busy busy busy. De kommer på arbejde og udfører deres arbejde. De har ikke identificeret alle deres produkter og services, de har ikke brudt dem ned i de processor, de består af. Og de har ikke identificeret omkostningen. Hvad er den normale omkostning ved den her opgave.”

Legaltech2019

Richard Tromans slide om mandskab, proces & teknologi  under sit oplæg på konference Legal Tech 2019. Foto: Dan Poulsen

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Få klar besked om nye artikler og podcasts direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig - og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak