24. januar 2022 - Coronapas

”Juridisk er de helt galt afmarcheret”


Der er hverken risiko for, at to undervisere selv kan holdes strafferetligt ansvarlige – eller at de kan holde ledelsen på CBS strafferetligt ansvarlige – for at påkræve coronapas og mundbind. Det slår advokat Marc Malmbak Stounberg fast, efter en af de to undervisere ellers har udtalt det modsatte.

Tekst: Amalie Guldborg Olesen / Foto: Shutterstock


To undervisere i makroøkonomi på CBS har i en mail til deres studerende gjort opmærksomme på, at de under de nuværende omstændigheder med coronapas og mundbind ikke har tænkt sig at møde op og undervise. De sammenligner herunder coronapasset med jødepasset under Anden Verdenskrig, og mener at universitetet potentielt overtræder flere paragraffer i straffeloven – og at de overvejer at lægge sag an. Det skriver DR.

Deres udsagn har dog ingen gang på jord, slår advokat Marc Malmbak Stounberg fast, der er specialiseret inden for arbejds- og ansættelsesret.

”Det har ingen hold i virkeligheden, det, de siger. De har al ret i verden til at synes, det er forkert politisk set – men juridisk, der er de helt galt afmarcheret.”

Den ene underviser, Rasmus Hougaard Nielsen, udtaler til DR blandt andet, at i henhold til §150 i straffeloven, mener han, at det der foregår på universitet ”er på grænsen til en kriminel handling”:

"Man tvinger de studerende til enten at blive testet eller blive vaccineret, og der kan der være elever, der står tilbage med psykiske mén eller fysiske bivirkninger, og det vil jeg ikke stå til strafferetligt ansvar overfor,” siger han til DR, der iøvrigt ikke stiller spørgsmålstegn ved den juridiske substans i Rasmus Hougaard Nielsens udtalelse.

Og den juridiske substans mangler i den grad, ifølge Marc Malmback Stounberg.

”Det er sort snak. Det må du gerne citere mig for. Jeg vil sige, jeg er glad for de underviser i økonomi og ikke i jura, for ellers havde det først været rigtigt bekymrende,” siger han og uddyber:

”Folketinget har jo vedtaget en lov, der siger, at arbejdsgiver er berettiget til, at man kræver coronapas af sine ansatte, så det er jo helt i overensstemmelse med loven. Det kan man så være personligt uenig i. Men nu er det en gang Folketinget der indenfor Grundlovens rammer beslutter, hvad der skal gælde, og hvad der ikke skal gælde, og når man så har sagt, det her skal gælde, overtræder man ikke straffeloven ved at overholde det som myndighed.”

Kan du forstå, hvordan de kan være nået frem til at tro, at der var noget galt efter §150?

”Ikke rigtigt. Måske hvis man ikke ved, at der er lovhjemmel til at stille de her krav, og man så læser ned over straffeloven og ser §150 - det handler om nogle i offentlig tjeneste, der misbruger deres stilling, og man synes, det her er misbrug af vores stilling,” siger han og tilføjer:

”Men der ligger mange misforståelser i det, inden vi når dertil, som er helt grundlæggende misforståelser. Så man skal have meget, meget lidt forstand på jura, før man ikke kan se, at det her er kommet helt, helt skævt fra start.”

 

Ukritisk viderebragt

Yderligere mener CBS-underviseren, Rasmus Hougaard Nielsen, at også ledelsen på CBS overtræder straffeloven, §151, ved at kræve coronapas af undervisere og studerende, og at han derfor sagtens kunne ”forestille mig, at jeg ville føre en sag” på baggrund af dette.

Endnu en gang er den påstand dog meget langt væk fra virkelighedens juridiske verden. Og til spørgsmålet om, hvorvidt underviserne ville have held i sådan en sag, lyder et klart nej fra Marc Malmback Stounberg:

”Overtrædelse af straffeloven påtales jo af Anklagemyndigheden. Så hvis man synes, nogen har overtrådt en bestemmelse i straffeloven, fx §151, er det ikke sådan, at man selv fører en sag – så indgiver man en politianmeldelse, og så kigger politiets jurister på, mener vi, at vi kan bevise, at der er foregået en straffelovsovertrædelse – og først der, kan der føres en sag. Her er jeg dog helt overbevist om, at de ikke ville føre nogen sag,” siger han og uddyber:

”Men det er ikke sådan, at man selv kan føre en sag. Du kan selv føre sager om alt muligt, men straffeloven hører altså under Anklagemyndigheden. Så det ville blive afvist fra domstolene, hvis de kaster sig ud i en stævning med påstand om at straffeloven er overtrådt.”

Overordnet set mener Marc Malmback Stounberg, at undervisernes påstande og paragraf-angivelser er ”rimelig ukritisk viderebragt”.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak