Skrevet af Mathilde Skov Jensen - Foto: Andreas Houmann


Tidligere på ugen har flere medier bragt historien om lukning af Straffelovrådet, et råd der vejleder Justitsministeriet i strafferetlige spørgsmål. Her til eftermiddag oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse, at denne historie er faktuel forkert. De oplyser i meddelelsen, at Straffelovrådet ikke er - eller vil blive - nedlagt. 

Eksperter har oven på historierne om lukningen rejst kritik af Justitsministeret for de facto at nedlægge rådet. Deres kritik er gået på, at lovarbejdet fremover vil mangle grundighed og tilstrækkelig kvalificeret forberedelse uden rådet på siden. 

På trods af kritikkens ordlyd fungerer det i praksis sådan, at lovgivning på straffelovsområdet ikke forudsætter Straffelovrådets involvering. Dette ses bl.a. på antallet af ændringer i straffeloven, hvor de sidste 20 år har budt på godt 100 ændringer - 15 af disse ændringer har rod i Straffelovrådets betænkninger eller udtalelser. 

Justitsminister Søren Pape Poulsen kommer ind på netop dette antal af ændringer i Justitsministeriets pressemeddelelse, hvor han samtidig slår fast, at Straffelovrådets arbejde er vigtigt:

"For mig er det vigtigt at sige helt klart, at vi også fremadrettet skal have Straffelovrådet som et vigtigt rådgivende organ. Jeg er ærgerlig over, at der har spredt sig en misforståelse, der hviler på et faktuelt forkert grundlag. Det har ført til et indtryk af, at alle ændringer af straffeloven skal eller bør behandles af Straffelovrådet. Det er historisk og faktuelt en forkert præmis. Langt størstedelen af de ændringer, der har været af straffeloven de sidste 20 år, udspringer ikke af Straffelovrådets arbejde. Men det ændrer naturligvis ikke på, at Straffelovrådets arbejde er helt centralt."

Straffelovrådet har siden oprettelsen i 1960 med jævne mellemrum arbejdet med konkrete kommissorier og har siden 1960 afgivet 27 betænkninger. Senest i 2017 afgav rådet en betænkning om freds- og ærekrænkelser, hvilket førte til konkret lovgivning i december 2018. Rådet har i øvrigt tidligere afgivet bemærkninger i 2008 og 2012 og i de senere år i 2014, 2015 og 2016.

I foråret 2017 fratrådte rådets hidtidige formand sin post, og rådet skal derfor sammensættes på ny. Justitsministeriet forventer at udpege en ny formand i løbet af foråret. Her udpeges også øvrige medlemmer af Straffelovrådet. 

 

 

Del

Justitsministeriet slår fast: Straffelovrådet er ikke nedlagt


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak