24. april 2020 - Klima, kultur og corona - Del 1

Klimainitiativer i advokatbranchen skaber sundere medarbejdere og færre omkostninger


2020 er året, hvor verdens lande skal præsentere konkrete handlingsplaner for, hvordan de vil nå i mål med Paris-aftalens målsætninger. I en artikelserie har vi spurgt landets største advokathuse, hvordan de forholder sig til den grønne omstilling.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: Shutterstock


Mens coronaepidemien for mange har gjort 2020 til et år, vi helst vil glemme, så er året faktisk et utrolig vigtigt år for den grønne omstilling og verdens bestræbelser på at komme i mål med Paris-aftalens pejlemærker. 2020 er nemlig året, hvor de 196 lande, som skrev under på aftalen, skal levere konkrete handlingsplaner for, hvordan de vil kunne nå målsætningerne.

Omfanget af den grønne transformation er ikke til at tage fejl af, og derfor er det ikke kun nationalstaterne, der skal gøre en indsats – landenes virksomheder er en afgørende brik, hvis det skal lykkes at holde de globale temperaturstigninger et godt stykke under to grader.

Derfor tager vi på K-News temperaturen på, hvordan landets største advokathuse forholder sig til den grønne omstilling. I denne første del har vi samlet nogle af de konkrete initiativer, som advokathusene har sat i søen for at nedbringe deres CO2-aftryk. 

Og der er flere fællesnævnere – flere advokathuse har målrettet fokuseret deres indsats på lavpraktiske områder som f.eks. reduktion af madspild, energioptimering,  grønnere indkøb og mindre indkøb. Men omstillingen og det øgede fokus har for mange også givet sundere medarbejdere, ligesom klimainitiativerne er blevet en aktiv del af kulturen flere steder.

 

Jens Bødtcher-Hansen, managing partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Med udgangspunkt i en intern CO2-kortlægning som er mundet ud i et klimaregnskab, har vi forpligtet os til at reducere vores fulde udledning pr. medarbejder med 70 % inden 2030, og det har vi kommunikeret ud, både internt og eksternt.

Fordi vi har fokus på vores fulde udledning, omhandler CO2-regnskabet ikke kun vores egen direkte udledning, men også vores indirekte udledning, dvs. udledningen fra de transportmidler, vi bruger, den udledning vores underleverandører har ved produktion af de produkter, vi køber hos dem osv. Vi har således valgt at være transparente om vores baseline og vil løbende fortælle om vores fremdrift med 2018 som basisår.

En del (...) indsatser har vi forankret i politikker og f.eks. placeret hos vores gruppe af indkøbsansvarlige, som bl.a. har ansvaret for at udvikle en grøn indkøbs- og leverandørstyringspolitik på alle områder, lige fra IT (indkøb og bortskaffelse) til bygninger/forsyning

Kortlægningen har givet os nogle væsentlige og ret præcise pejlinger af, hvor vi kan sætte ind. Det er ikke realistisk at løse alt på dag 1, så vi igangsætter initiativer rullende. Men nogle af de ting, vi har søsat allerede, er: Et stort madspildsprojekt i vores to kantiner, hvor vi bl.a. har indført systematisk affaldssortering samt konceptet ’Overskudsboksen’, hvor medarbejdere kan købe overskydende mad med hjem. Vi har også skarpt fokus på gradvist at fjerne ikke-bæredygtige materialer og i det hele taget nedbringe materialeforbrug. En del af disse indsatser har vi forankret i politikker og f.eks. placeret hos vores gruppe af indkøbsansvarlige, som bl.a. har ansvaret for at udvikle en grøn indkøbs- og leverandørstyringspolitik på alle områder, lige fra IT (indkøb og bortskaffelse) til bygninger/forsyning – ud fra parametre som leverandørkædeansvar, miljøcertificering og livscyklusperspektiv. Vi kigger også vores transportvaner efter i sømmene i forhold til, hvilke fysiske møder der er strengt nødvendige, og hvornår et videomøde kan være nok.

Jens og tomas web4

Derudover arbejder vi med nudging og adfærdsdesign i det fysiske rum for at engagere og medansvarliggøre firmaets medarbejdere i forhold til at træffe mere grønne valg. 

Nogle af vores første resultater har været i form af nedbringelse af madspild. Og det ved vi ret præcist, for vi har simpelthen vejet affaldet løbende for at sikre læring. 

 

Anders Stubbe Arndal, managing partner hos Kromann Reumert

Vi arbejder både strategisk og praktisk med vores samfundsansvar og CSR, herunder også i forhold til, hvordan vi kan bidrage til en grønnere hverdag og være med til at nedbringe klimaaftrykket.

Som den første danske advokatvirksomhed blev vi tilbage i 2008 medlem af UN Global Compact. I de senere år har vi endvidere indgået samarbejder med fokus på FN's 17 verdensmål og grønne og bæredygtige løsninger, eksempelvis med Greentech Challenge og HelloScience.

Ved at droppe plastflasker i vores køkkener på kontoretagerne sparer vi årligt miljøet for omkring 115.000 plastflasker

Helt konkret iværksætter vi på vores kontorer løbende initiativer med fokus på at gøre en grøn forskel, eksempelvis gennem solceller, bycykler og afskaffelse af plastflasker. Vi er CO2-neutrale i vores elforbrug, og vores køkkener arbejder fokuseret med bæredygtighed og har blandt andet egne bistader og urtebede, klimavenlige og kødfrie maddage og en ordning med afhentning af frokostrester, så vi minimerer madspild. Vi donerer også vores aflagte IT-udstyr til gode formål, senest til skoler og universiteter i Malawi.

Anders stubbe ny web

Vi kan notere os markante fald i vores el- og varmeforbrug. Ved at droppe plastflasker i vores køkkener på kontoretagerne sparer vi årligt miljøet for omkring 115.000 plastflasker. Vi har det seneste år mindsket vores brug af printerpapir med næsten 29 %.

Klima og miljø er en integreret del af vores daglige drift af virksomheden. Både konkret i forhold til vores kantineordning, affaldssortering, rejsepolitikker og strøm- og varmeforbrug, men også i forhold til strategiske samarbejder med aktører, der arbejder dedikeret med at finde innovative løsninger på klimaudfordringerne.

 

Camilla C. Collet, CSR-ansvarlig hos Gorrissen Federspiel

Vi genanvender blandt andet forældet IT-udstyr, og vi arbejder hele tiden på at reducere vores papirforbrug. En stor del af den energi, vi bruger, er vedvarende – og vores mål er at øge vores forbrug fra vedvarende energikilder, efterhånden som det bliver muligt. I køkkenet arbejder vi med at nedbringe mængden af madspild, blandt andet ved at medarbejderne kan tage rester med hjem fra buffeten, ligesom vi sigter mod at bruge lokale og bæredygtige økologiske leverandører. Og så har vi flere initiativer, der skal få flere medarbejdere til at lade bilen stå og i stedet tage cyklen. Vi er med i Cyklistforbundets kampagne ”Vi cykler til arbejde”, ligesom vi har et samarbejde med Ren Cykel.”

camilla C Collet web

Vi udfører også pro bono-arbejde relateret til miljø og deltager aktivt i seminarer, konferencer og debatter, der har miljø- og klimalovgivning som omdrejningspunkt ud fra det synspunkt, at det er et komplekst område, som vi har et særligt ansvar for at videreformidle.

Ifølge opgørelsen fra Codeex har vi (...) opnået en miljøbesparelse svarende til 42.000 kg fossile brændstoffer, 58.800 kg CO2-udledning, 252.000 liter rent drikkevand og 386.400 kWh elektricitet

Vi har nedbragt vores printforbrug fra 7.486.111 sider i 2018 til 7.077.887 sider i 2019 samtidig med, at antallet af medarbejdere er steget. Det betyder, at printforbruger per medarbejder er faldet med 12 % fra 2018 til 2019.

I løbet af 2019 håndterede Codeex 280 kasserede medarbejdercomputere fra os, hvoraf 167 kunne genanvendes. Ifølge opgørelsen fra Codeex har vi derfor opnået en miljøbesparelse svarende til 42.000 kg fossile brændstoffer, 58.800 kg CO2-udledning, 252.000 liter rent drikkevand og 386.400 kWh elektricitet.

Vi har også været med til at stifte Global Maritime Forum, som er en international non-profitorganisation, der arbejder mod at skabe positiv og langsigtet forandring for den maritime branche og for samfundet, og så har vi et samarbejde med Dansk Forening for Klima- og Energiret.

Som et par praktiske eksempler på vores indsats kan nævnes, at vi har skiftet alle tandstikker af plastik ud med tandstikker af træ, vi har fjernet paptallerkener helt, klude til brug i køkkenet og i rengøringen er af mikrofiber og indeholder ikke mikroplast, og de rengøringsmidler, vi benytter, er svanemærkede. Og så er der minimum tre vegetariske retter i kantinen dagligt, og vi vil fortsætte med at nedbringe kødforbruget.

 

Martin Lavesen, managing partner hos DLA Piper

For os er ansvarlighed en integreret og essentiel del af den måde, som vi driver forretning på. De globale klimaforandringer kræver, at vi tager vores del af ansvaret. Dette gælder både i forhold til det miljømæssige aftryk, som vi efterlader i vores virksomhedsaktiviteter og konkret i forhold til vores operationelle drift. Vi har reduceret vores energi- og materialeforbrug både i København og Aarhus, bl.a. ved automatisk temperatursænkning om natten, reduktion af vandforbrug i toiletter, indsamling og genbrug af karton, papir, glas- og plasticflasker. Vi har købt RECS-certifikater, der sikrer, at vores el-leverandør indkøber vedvarende energi svarende til vores elforbrug, og at denne energi sendes ud i forsyningsnettet. Vi har øget vores brug af Skype for Business, Teams og Smart Boards til videokonferencer, hvilket har betydet reduktion i rejseaktivitet. Vi har fokus på affaldssortering og har indkøbt el-løbehjul og cykler i både Aarhus og København og opfordrer til brug af disse til transport i indre by.

Martin lavesen ny web

Vi har reduceret madspild og anvender i vores egen kantine i København råvarer, der er økologiske og bæredygtige og vores kantinechef har stort fokus på at minimere retter med kød til fordel for vegetariske retter.

Vi kan konstatere, at antallet af rejser mellem vores kontorer i Aarhus og København er blevet reduceret. Dette gælder også rejser til vores udenlandske kontorer

Vi kan konstatere, at antallet af rejser mellem vores kontorer i Aarhus og København er blevet reduceret. Dette gælder også rejser til vores udenlandske kontorer. Vi har også med glæde noteret en stor reduktion af vores papirforbrug, et reduceret energiforbrug og et madspild, der nærmer sig nul.

Det har været dejligt at se en øget bevidsthed om klima og miljø i hele vores virksomhed. Denne bevidsthed kan ikke måles som et konkret resultat, men vi ser en holdningsændring, hvor klima og miljø er blevet nærværende. Dette har betydet, at klima og miljø i dag tænkes ind i forretnings- og driftsaktiviteter.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak