14. januar 2021 - Konkurrence

Konkurrencerådets rapport er landet - her er overskrifterne


Den længe ventede konkurrencerapport fra Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen bliver i dag offentliggjort med 16 konkrete anbefalinger til styrkelse af konkurrencen i advokatbranchen, der bl.a. omfatter lempede regler for ejerskaber, øget konkurrence ved offentlige udbud og et opgør med de stramme regler mod interessekonflikter.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Nu er den landet - rapporten, der har været længe undervejs og forsinket med et lille år.

Rapporten "Konkurrencen i advokatbranchen" udkommer i dag med 16 konkrete anbefalinger til, hvordan man kan skabe bedre konkurrence i den danske advokatbranche.

De konkrete anbefalinger lyder:

1. Anbefalinger målrettet mere konkurrencevenlig regulering

1.1 Lempe reglerne for advokatselskabers ejerskab og ledelse

1.2 Udvide advokatselskabers mulige ”formål,” herunder tillade multidisciplinære partnerskaber i Danmark

1.3 Åbne for at ansatte advokater – under iagttagelse af de advokatetiske regler – må sælge ekstern juridisk rådgivning under brug af advokattitel fra andre virksomheder end advokatfirmaer

1.4 Nedsætte en arbejdsgruppe om optag af andre kandidater end cand.jur. på advokatuddannelsen

1.5 Lempe regler for interessekonflikt vedr. identifikation med advokatkollegers interesser, for brug af informeret samtykke samt ved firmaskift og fusioner

1.6 Afskaf forbud mod såkaldt ”klientfiskeri”, dog ikke i straffesager eller sager vedr. særligt
udsatte eller sårbare personer

1.7 Afskaf forbud mod honorardeling med ikke-advokater

1.8 Afskaf forbud mod resultatbaserede prisaftaler, dog ikke i straffesager

2. Anbefalinger målrettet mere aktive kunder i advokatbranchen

2.1 Alle kunder modtager tilbud i fast ’standardskabelon’, før en aftale indgås

2.2 Advokatfirmaerne skal oplyse priser på hhv. ydelser til standardpris og timepriser på egen hjemmeside

3. Anbefalinger til at styrke konkurrence om offentlige kunders – især statens – køb af
juridisk bistand

3.1 Øget konkurrence om statens indkøb af juridisk bistand

3.2 Øget konkurrence om kommuners og regioners indkøb af juridisk bistand

4. Anbefalinger til at styrke konkurrence om konkurs- og bobestyrerboer

4.1 Etablering af brancheneutral autorisationsordning for kuratorer

4.2 Faste kuratorpaneler skal udpeges jævnligt på baggrund af konkurrence mellem ansøgerne, og tildeling af konkursboer uden aktiver skal ske efter transparente tildelingskriterier

4.3 Arbejdsgruppe om styrket konkurrence samt mere forudsigelighed, gennemsigtighed og effektivitet i behandlingen af større konkursboer med aktiver

4.4 Konkurrencen om bobestyrerboer skal styrkes

K-News følger op resten af dagen med kommentarer på rapporten fra bl.a. Djøf Advokat, Kammeradvokaten og Advokatsamfundet.

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Tilmeld nyhedsmail