20. maj 2022 - Advokatsamfundets Fagfest

Linda Nielsen modtager Hæderspris fra Advokatsamfundet


Den første kvindelige rektor for Københavns Universitet, blev fredag aften udråbt som modtager af Advokatsamfundets Fonds hæderspris. 

Tekst: Dan Poulsen. Foto: Rasmus Lehmann Hylleberg


Fredag aften under den afsluttende festlighed på Advokaternes Fagfest, udråbtes modtageren af Hædersprisen fra Advokatsamfundets Fond.

Linda Nielsen skal have den for, som Advokatsamfundet skriver i en pressemeddelelse, ”hendes store indsats for Københavns Universitet og markante bidrag inden for juridiske områder med høj samfundsrelevans.”

Læs også: Reportage fra den festlige fagdag

Med titlen og hæderen får Linda Nielsen, juraprofessor gennem mange år og Købehavns Universitets første kvindelige rektor, også 25.000 kroner. I begrundelsen, der har fondens formand Martin Lavesen som afsender, står videre:

”Linda Nielsen har i adskillige årtier været med til at styrke retsvidenskaben og retssikkerheden gennem sit virke på Københavns Universitet og de mange vigtige tillidshverv, hun sideløbende har haft. Hun har altid kastet sig over yderst samfundsrelevante emner og har i nyere tid bl.a. spillet en stor rolle i forhold til indsatsen mod hvidvask”.

Advokatsamfundets Fonds hæderspris uddeles hvert andet år til en eller flere personer, der har gjort en særlig indsats i forhold til at styrke advokatstandens uafhængighed, faglige kompetencer og positive relationer til samfundet eller i forhold til at fremme retsvidenskaben og retssikkerheden gennem undervisnings- og oplysningsvirksomhed.

Prisen blev overrakt som en del af afslutningen på programmet til Advokaternes Fagfest, der blev afholdt i Tivoli Kongrescenter.

Om Linda Nielsen opridser Advokatsamfundet, at hun har været ansat på Københavns Universitet, hvor hun blev udnævnt som professor i 1996, stort set hele sin karriere. Familieret var omdrejningspunktet til at begynde med, men sidenhen er finansret og globaliseringsret med CSR samt bioret i fokus også blevet vigtige forskningsområder for hende. Som rektor på Københavns Universitet fra 2002 til 2005 var hun den første kvinde i en over 500 år lang historie. Med flere end 50 poster i råd, nævn, kommissioner og bestyrelser har Linda Nielsen desuden løbende været dybt involveret i det omgivende samfund. Hun har blandt andet som formand stået i spidsen for Finans Danmarks Hvidvask Task Force, der har medvirket til en styrkelse af indsatsen mod hvidvask. Og hun har været formand for Det Etiske Råd, Det Kriminalpræventive Råd og Allerfonden, ligesom hun har siddet på præsidentposten i Kræftens Bekæmpelse.

”Jeg er meget taknemmelig og beæret over at modtage hædersprisen fra Advokatsamfundets Fond. Gennem konstruktivt samarbejde om undervisning har teorien og advokaternes viden om reglernes betydning i praksis kunnet befrugte hinanden. Og ved udvalgsarbejde om ny lovgivning mv. har jeg fået stor respekt for advokater og Advokatsamfundets arbejde med værdier og retssikkerhed, som er afgørende for vores retssamfund,” siger Linda Nielsen efter modtagelsen.

 

Afsløringer af ulovligheder  også hædret

Også erhvervsjournalist Ole Hall fik en pris. Det får han for sit arbejde for i DR at afdække forsikringsselskabers ulovlige forskelsbehandling af gravide og nybagte mødre.

Advokatrådet begrunder valget således:
Forsikringsselskaber afviste i årevis ulovligt gravide kvinder og nybagte mødre, der anmeldte gener og skader opstået i forbindelse med deres graviditet eller fødsel. Det har DR’s erhvervs- og økonomireporter Ole Hall fået frem i offentlighedens lys gennem kritisk og dybdeborende journalistik. Derfor modtager han Advokatrådets journalistpris 2022. Med hæderen følger 20.000 kroner.

”I Advokatrådet mener vi, at historien har været med til at sikre rettigheder for en bred gruppe i samfundet og dermed sat fokus på en væsentlig problemstilling omkring borgernes retssikkerhed. Ole Hall gav problemstillingen ansigt gennem talrige interviews med afviste kvinder. Hans grundige og saglige dækning har gjort en forskel for tusindvis af kvinder og har ført til en ændring af en ulovlig praksis blandt forsikringsselskaber,” siger Charlotte Krarup, næstformand i Advokatrådet.

Ole Hall der har været ansat i DR siden 2015 og i dag er tilknyttet P1 Orientering, siger:

”Jeg er taknemmelig for anerkendelsen. Den er også en hæder til de talrige kvinder, som har fortalt om deres skader og afslag i radioen og derved hjulpet med at dokumentere lovbrud på lovbrud. Oprydningen er nu i gang, og senest har sagen spredt sig til udlandet”.


Og han påpeger at der fortsat er udfordringer i historien.

”Desværre har visse selskaber slettet gamle kundedata. Det besværliggør oprydningen, og kvinderne skal derfor selv huske at anmelde gamle skader, de ikke har fået dækket endnu.”

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak