11. november 2021 - Menneskerettigheder

Mangel på ansatte øger risikoen for overgreb og krænkelser i fængslerne 


En ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder advarer om, at den ressourcemangel, der opleves i de danske fængsler, kan føre til brud på menneskerettighederne.

Tekst: Cecilie Uhre /Foto: Shutterstuck og screenshot


Billede: Grafen er fra rapporten og viser, hvordan der er et fald i indsatte, der får udgang til arbejde og uddannelse.

 

Bag tremmerne i de danske fængsler er der stuvende fyldt.

Samtidigt er personalearealerne skræmmende tomme.

Det viser en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder om udviklingen i Danmarks kriminalforsorg.

I en nyhed fra Institut for Menneskerettigheder advarer instituttet om, at konsekvenserne nu er så alvorlige, at der er risiko for, at de indsattes menneskerettigheder krænkes.

Manglen på ansatte i de danske fængsler fører nemlig, ifølge rapporten, til flere disciplinærstraffe og mere anvendelse af magt, samtidigt med, at konfliktniveauet og episoder med vold blandt de indsatte ligger kritisk højt. Blot fra 2015 til 2019 er antallet af disciplinærstraffe, der blandt andet gives til indsatte, når de bryder fængslets regler om alt fra sprogbrug til salg af stoffer, ifølge rapporten, steget fra syv til 705.

”Ifølge menneskeretten skal disciplinærstraffe og magtanvendelser begrænses mest muligt og være rimelige i forhold til forseelsernes karakter. Under de nuværende vilkår kan det være meget vanskeligt for fængslerne at leve op til de menneskeretlige forpligtelser,” siger Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder i nyheden fra Institut for Menneskerettigheder.

Men det er ikke kun volden og disciplinærstraffene, der ifølge den nye rapport er problematiske. Antallet af værkmestre, der står for værksteder i fængslerne og støtter de indsatte i at uddanne sig og på den måde ruster dem til et liv efter fængslet, er også faldet. I 2010 var der omkring 450 og i 2019 er der blot 300.

”Det er ren opbevaring,” siger en af de interviewede fængselsbetjente, til Institut for Menneskerettigheder.

 

“Genskab balancen i fængselsvæsenet”

De indsatte har ret til beskyttelse mod vold og overgreb fra andre indsatte. Samtidigt har de også, ifølge straffuldbyrdelsesloven, ret til resocialisering.

To kerneopgaver for fængslerne, som de, ifølge Institut for Menneskerettigheder, har svært ved at løfte med den nuværende politik på området.

”Når de indsattes menneskerettigheder ikke kan sikres, bliver Danmark nødt til at revurdere sin politik på området. Vi anbefaler, at politikerne genskaber balancen i fængselsvæsenet, så det er en sammenhæng mellem kapacitet, antallet af indsatte samt antallet af ansatte og deres opgaver,” siger Louise Holck fra Institut for Menneskerettigheder.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak