27. januar 2022 - Retssikkerhed

"Man ofrer borgernes retssikkerhed til gengæld for at opnå andre mål"


Tænketanken Justitias årlige statusrapport over retssikkerheden i Danmark revser den politiske kultur på Christiansborg for ikke at have borgernes frihedsrettigheder in mente, når love og bekendtgørelser stemmes igennem.

"Danske politikere bør være tilbageholdende med at anse retssikkerhed og frihedsrettigheder som noget selvfølgeligt, som man kan blive ved med at file på, uden at man skader noget fundamentalt", lyder det fra direktør Jacob Mchangama.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: Karnov


Selvom Danmark lægger højt på diverse internationale målinger, når vi taler retssikkerhed og frihed, så er der plads til forbedring.

Sådan lyder det fra tænketanken Justitia, der i deres årlige statusrapport over retssikkerheden i Danmark udtaler kritik på flere parametre i forhold til udviklingen i samfundet.

Grundlæggende viser rapporten, at der fra politisk side er flere eksempler på, at borgernes retssikkerhed og frihedsrettigheder ofres til fordel for bl.a. ønsket om mere overvågning i det offentlige rum, effektivisering i domstolssystemet og i myndighedernes handlemuligheder.

"Det gør sig også gældende i 2021, med for eksempel regeringens uvillighed til at revidere de ulovlige og vidtgående logningsregler, udvidelsen af adgangen til at bruge udeblivelsesdomme for slet ikke at tale om oprustningen på det konkurrenceretlige område med øget brug af ”dawn raids” overfor danske virksomheder. Coronakrisen har kun forstærket udviklingen og normaliseret tiltag, der før blev regnet for ekstraordinære", udtaler i direktør Jacob Mchangama i en pressemeddelelse.

Rapporten kaster bl.a. lys over de omtalte logningsregler, som ifølge Justitia fortsat kan være på kant med den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Derudover nævnes retten til fri bevægelighed og personlig frihed som et tema, hvor der ifølge rapporten ligeledes er flere eksempler på uproportionelle indskrækninger, ligesom også ytringsfriheden på sociale medier og erhvervslivets adgang til domstolene er under politisk pres. 

"Danske politikere bør være tilbageholdende med at anse retssikkerhed og frihedsrettigheder som noget selvfølgeligt, som man kan blive ved med at file på, uden at man skader noget fundamentalt. I stedet bør de fokusere på at beskytte de fundamentale rettigheder for borgerne, der udgør fundamentet for vores demokrati. Særligt farligt er det at reducere frihedsrettighederne til et almindeligt gode, der kan afvejes overfor andre goder (for eksempel tryghed), sådan som vores justitsminister har gjort ved adskillige lejligheder, også i 2021", siger Mchangama.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak