Skrevet af Rasmus Lehmann Hylleberg


Stress og mentale sygdomsproblemer er ikke nye fænomener på arbejdsmarkedet, hverken for advokater eller for andre erhvervsgrupper. I England ser man, ifølge Thomson Reuters Legal Insight, et øget fokus på at understøtte de ansattes mentale helbred gennem forskellige initiativer.

Flere advokatfirmaer har lanceret deres egne sundhedsprogrammer, og sidste måned introducerede det britiske advokatfirma Dechert LLP et nyt program, der har til formål at uddanne medarbejder til at blive henholdsvis Mental Health Champions og Mental Health First Aiders, som gennem uddannelse i forskellige teknikker kan bistå og støtte de medarbejdere, der har det svært i det daglige.

I lidt større skala har nogle af Englands største finansielle og juridiske virksomheder skabt en alliance, der skal addressere arbejdsvilkår, som i sidste ende kan resultere i mentale helbredsproblemer. Storbanken Barclays og de to advokathuse Pinsent Mansons og Addleshaw Goddard har udviklet Mindful Business Charter, og her har bl.a. HSBC og Lloyds Banking Group skrevet under på et løfte om, at de vil følge en række principper, der skal styrke den interne kommunikation og respektere den enkelte medarbejders arbejdsbyrde og behov for frihed.

 

Danske advokathuse følger trop

Hos landets advokathuse har man også et stort fokus på medarbejdernes mentale trivsel. Hos Horten ser man udviklingen i England som meget interessant. HR-chef Dorte Plank-Nielsen oplever, at det er meget individuelt, hvilke behov den enkelte medarbejder har brug for. 

"Det er vores oplevelse, at det er meget individuelt, hvad den enkelte medarbejder har brug for i forhold til det mentale arbejdsmiljø. Der skal selvfølgelig være en række basale ting, der er opfyldt så som ordentlige fysiske kontorforhold, passende mængde arbejde osv. Derudover er det min erfaring, at god ledelse er afgørende for den mentale trivsel, og dette har vi derfor også kontinuerligt fokus på både gennem formelle lederuddannelser og ledelsessparring i hverdagen. Af resultaterne fra England nævnes jo også netop uddelegering samt kommunikation, som væsentlige faktorer til at styrke det mentale arbejdsmiljø, og det er netop områder, som fylder meget i ledelsesudviklingen i Horten. Medarbejderne har brug for indsigt og ansvar for en passende mængde arbejde for at trives", siger hun.

I Axel Towers hos Gorrissen Federspiel har man udviklet et fælles sprog for stress. Ifølge HR-chef Sara Jursic handler det om at aftabuisere emnet.

"Vi har for et par år siden sammen med en erhvervspsykolog gennemført en række workshops om trivsel og stress i samtlige af vores afdelinger. Dette har, udover at vi har fået et fælles sprog for stress og stress-symptomer, også aftabuiseret emnet samt gjort os opmærksomme på, hvilke signaler vi skal være opmærksomme på hos os selv og vores kollegaer. Herudover har vi implementeret en counsellor-model, hvor jurist og nærmeste partner (counsellor) løbende har en tæt dialog om både arbejdsrelaterede og mere private forhold. Denne counsellor-struktur er også med til at øge vores fokus på trivsel. De løbende samtaler udgør en ramme for en åben dialog om karriereønsker, arbejdsforhold og eventuelt arbejdspres og dermed kan en stresssituation tages i opløbet", siger hun.

 

Når man mister overblikket

Hos landets største advokathus Kammeradvokaten handler mental sundhed ikke nødvendigvis om antallet af timer, men derimod at tilbyde redskaber, som kan hjælpe medarbejderne med at danne overblik over de opgaver og forventninger, der ligger. 

Vores erfaring er, at det sjældent er antallet af timer alene, der stresser vores medarbejdere. Det er snarere, når man mister overblikket over, hvordan opgaverne skal prioriteres og særligt når der ikke er klare mål og retningslinjer for, hvornår opgaverne er løst tilfredsstillende og der ikke er den nødvendige sparring

"Vores erfaring er, at det sjældent er antallet af timer alene, der stresser vores medarbejdere. Det er snarere, når man mister overblikket over, hvordan opgaverne skal prioriteres og særligt når der ikke er klare mål og retningslinjer for, hvornår opgaverne er løst tilfredsstillende og der ikke er den nødvendige sparring. Vores medarbejdere er alle højt præsterende medarbejdere, som er drevet af en stærk ambition og med et grundlæggende behov for at yde deres bedste og anerkendes herfor", siger HR-chef Lene Kahl.

Netop balancen mellem arbejde og fritid er en gennemgående faktor hos de advokathuse, som K-News har været i kontakt med. For selvom det er hårdt arbejde at være advokat, så er der øget efterspørgsel på muligheden for selv at tilrettelægge sin tid. Også hos Kromann Reumert tager man det forhold meget alvorligt.

"Vi ønsker at fastholde og udvikle vores dygtige advokater. For at kunne det, er det for manges vedkommende essentielt, at de har fleksibilitet til at tilrettelægge deres arbejde, så der også er tid til familien og privatlivet. Vi tilstræber derfor, at advokaterne kan tilrettelægge deres arbejdsdag, så den balancerer med deres familieliv, herunder ved at arbejde hjemmefra m.v. Advokaterne har også mulighed for at gå ned i tid i en kortere periode eller som en permanent ordning. Derudover tilbyder vi muligheden for at komme fleksibelt retur fra forældreorlov, da en forældreorlov kan byde på udfordringer i forhold til at få enderne til at mødes og/eller ændringer i præferencer og prioriteringer, og det vil vi gerne imødekomme. Vi tilbyder også vores nyere advokater at få en mentor, således at de kan få hjælp til overgangen fra rollen som fuldmægtig til rollen som advokat", siger HR-chef Birgitte Brix Bendtsen.

 

Ledelse og virksomhedskultur er essentielt

Fælles for de adspurgte advokathuse er, at kimen til et sundt mentalt arbejdsmiljø falder tilbage på ledelsen og kulturen i virksomheden. 

(...)Jeg tror, at man som virksomhed kan nå langt i forhold til mental styrke hos den enkelte medarbejder, ved at sikre en spændende, respektfuld, humoristisk og behagelig arbejdsplads med et højt informationsniveau, fladt hierarki og feedback-kultur

"Den rummelighed, respekt og åbenhed, der kendetegner Hortens kultur er ligeledes vigtig, når vi taler om de mentale rammer – jeg tror, at man som virksomhed kan nå langt i forhold til mental styrke hos den enkelte medarbejder, ved at sikre en spændende, respektfuld, humoristisk og behagelig arbejdsplads med et højt informationsniveau, fladt hierarki og feedback-kultur. Umiddelbart tror jeg ikke, at mentale programmer har megen effekt, hvis ikke kulturen og stemningen i hverdagen er i orden," siger Dorte Plank-Nielsen. 

"Det kræver god ledelse og gode ledere, som evner at give løbende feedback og anerkendelse. Derfor er vores væsentligste indsats i virkeligheden, at hver eneste medarbejder – uanset niveau - i firmaet har en præstationsvejleder tæt på sig. Præstationsvejlederen har et stort fokus på og ansvar for den enkelte medarbejderes daglige og generelle trivsel -  herunder selvfølgelig den løbende fordeling af arbejdsopgaver og den enkelte medarbejders aktuelle ressource- og arbejdsbelastning. Præstationsvejlederne er som en del af deres lederuddannelse også blevet uddannet i  at genkende signaler på en for høj og vedvarende arbejdsbelastning og decideret stress -  samt hvordan de skal handle herpå. Work/life balance er derfor også et spørgsmål, der er en naturlig del af dialogen mellem præstationsvejleder og medarbejder", siger Lene Kahl.

Hos Kromann Reumert har man sit eget medarbejderprogram, EXPECT, der fokuserer på forventningsafstemningen mellem medarbejdernes og virksomhedens forventninger, og hos Gorrissen Federspiel lancerer man i 2019 et nyt program under titlen 'Stronger Together'.

"Vi lancerer i starten af 2019 et ”Stronger Together” koncept, hvor vi blandt øvrige tiltag implementerer KOMPIS metoden, der er en app-platform bygget op omkring førende neurofysiologiske stressforskning, og som gør brug af hverdagens små pauser til at lade de fysiske og mentale batterier op, booste fokus og højne koncentrationsevnen," fortæller Sara Jursic.

Hos Horten arbejder man med mental sundhed gennem bl.a. mindfulness træning, yogakurser og diverse bevægelsestilbud.

Del

Mental sundhed er i fokus som aldrig før


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak