09. oktober 2020 - Debat om krænkelser

Kritik af Danske Advokaters udmelding om krænkelser


Topfolkene i Danske Advokater møder hård kritik for deres udmeldinger om seksuelle krænkelser i branchen. Der ønskes svar på om man i toppen antager eller ikke antager, at der i advokatbranchen er krænkelser på niveau med andre brancher. Det er et afgørende spørgsmål at få svar på for kritikeren Pernille Meulengracht.

Administrerende direktør Paul Mollerup bliver i denne artikel spurgt om, hvad der er Danske Advokaters holdning. Og kritikeren uddyber baggrunden for sin kritik og fortæller om overvejelserne, inden hun stak næsen frem. ”Det er ikke noget, man bare lige gør, og slet ikke med min anciennitet”, siger den 31-årige tidligere advokat til K-News.

Tekst: Dan Poulsen


Billedet: Udsnit fra LinkedIn, der viser det første opslag med kritik af udmeldingen fra Danske Advokater om krænkelser i branchen.

 

For cirka en uge siden skød Pernille Meulengracht Carlsson, 31 år, tidligere advokat, i dag specialkonsulent i Forsvarsministeret, en hård kritik afsted direkte mod Danske Advokaters bestyrelsesformand og administrerende direktør for deres udtalelser og mangel på samme i den igangværende diskussion om seksuelle krænkelser.  

”Det er både naivt og småstupidt…” og ”Din udtalelse er pinlig, den er skadelig for branchen, og den er en ommer”, skrev hun på LinkedIn direkte henvendt til Jørgen Kjergaard Madsen

 

Årsagen til kritikken

Bestyrelsesformanden – nyligt genvalgt – for Danske Advokater og partner hos Kromann Reumert og ”en af branchens helt tunge drenge” – for at skrive det med Pernille Meulengrachts egne ord – havde til Advokatwatch udtalt sig om seksuelle krænkelser i advokatbranchen. 

Han udtalte, at han ikke antager, at det er et problem i hans branche i stil med det, der har tegnet sig andre steder: 

”Der skal alligevel noget til, før man sætter store projekter i værk, hvis man ikke har en formodning om, at der er store problemer. Det ser det ud til, at der har været i for eksempel mediebranchen, men jeg har ikke nogen antagelse om, at noget tilsvarende skulle være i vores branche”, er han citeret for i AdvokatWatch. 

Pernille Meulengracht blev gal, da hun læste den udtalelse. Hun mener, at det må være på tide, at alle i hendes branche har den ”omvendte formodning”. Hvad hun præcist mener med den formulering, forklarer hun om lidt. Og hun var forarget over det signal, der blev sendt fra brancheforeningens top.  

Kort opsummeret mener hun ikke, at Danske Advokater anerkender problemet, tager ansvar og ser virkeligheden i øjnene. 

I flere opslag efterfølgende gentager hun sin kritik samt efterlyser at få klare svar fra Paul Mollerup og Jørgen Kjergaard Madsen. 

Da jeg først havde skrevet den første kommentar, så var en eventuel skade jo mere eller mindre sket, så dér slap nervøsiteten egentlig

 

Paul Mollerup svarer ret hurtigt efter Pernille Meulengrachts første kritiske opslag, og han tydeliggør i sit opslag i kommentarstrengen, at han svarer på vegne af den anden kritiserede. 

”Jeg svarer på vegne af alle hos Danske Advokater – også vores formand Jørgen Kjergaard Madsen – for kampen mod sexisme ligger både min formand, mig og resten af organisationen meget på sinde”.  

Og Paul Mollerup gør opmærksom på, at han på sin ’direktørens blog’ på Danske Advokaters site, har taget klart afstand til krænkelser. Det har han ganske rigtig gjort på bloggen den 18. september.

I svaret til Pernille Meulengrachts kritiske opslag skriver han blandt andet: 

”Jeg skrev allerede i sidste uge et blogindlæg, hvor jeg på vegne af advokatbranchen tog klart tog afstand fra enhver form for sexisme og seksuelt krænkende adfærd. De sager, som vi nu har fået kendskab til, gør indtryk og har kun bestyrket mig i behovet for klare meldinger.”  

I den blog, der er skrevet et stykke tid, inden krænkelseshistorierne for alvor ruller, opfordrer Mollerup alle medlemsvirksomhederne til at tage grundige drøftelser af temaet, og at problemet skal bekæmpes aktivt. Og han skriver: 

”Jeg har ikke kendskab til konkrete eksempler i advokatbranchen, men det ændrer ikke på, at det er en problemstilling, som jeg mener, der bør være et stærkt ledelsesmæssigt fokus på.” 

 

Antages at der ikke er et problem

Pernille Meulengracht mener som nævnt ikke, at hun fra toppen af Danske Advokater i dagene efter sit kritiske skudsmål får et klart svar på det, hun efterspørger. Sådan her forklarer hun til K-News, hvorfor hun reagerede, som hun gjorde.  

”Jeg blev forarget og gal over at se, at Jørgen Kjergaard Madsen på vegne af Danske Advokater sendte et signal til brancheorganisationens medlemmer – alle advokatkontorerne – om, at der antageligvis ikke er et problem med sexisme og sexchikane i advokatbranchen. For selvfølgelig er der det; problemet er helt generelt, og selvfølgelig er advokatbranchen ikke undtaget. Med sin udtalelse legitimerede Jørgen Kjergaard Madsen, at de enkelte advokatkontorer ikke erkender og anerkender, at der er et problem, og at de derfor reelt set heller ikke – Paul Mollerups opfordring til trods – behøver at gøre noget ved problemet. Med sådan en udtalelse bliver fokus rettet mod spørgsmålet om, hvorvidt der overhovedet er et problem i stedet for, hvordan problemet kan blive løst. Jeg mener derfor, at udtalelsen var dybt uansvarlig og skadelig for branchen”. 

K-News har inden det formelle interview med  Pernille Meulengracht haft indledende snakke med hende, hvor hun flere gange nævner, at det er på tide, at branchen og ikke mindst brancheorganisationens top har den "omvendte formodning" om krænkelser. Vi beder hende efterfølgende til citat detaljere, hvad hun mener med den formulering. 

”Der er noget helt principielt galt med Jørgen Kjergaard Madsens udtalelse. Præmissen er forkert. Særligt i lyset af den igangværende MeToo-bølge, hvor der igennem undersøgelser, underskriftsindsamlinger og vidnesbyrdforklaringer er blevet påvist store problemer med sexisme og sexchikane i den ene branche efter den anden, må det efterhånden snart stå klart for enhver, at sexisme og sexchikane på arbejdspladsen er et helt generelt og ikke-branchebestemt problem. Og alligevel er der brancher, der står og tror sig bedre end de andre – uden overhovedet at have noget at basere det på. Det kan ikke være rigtigt, at det for hver enkelt branche er nødvendigt med disse omfattende undersøgelser, underskriftsindsamlinger og vidnesbyrdforklaringer, før dem i toppen af de respektive brancher køber ind på, at problemet selvfølgelig også er til stede i deres branche. Formodningen skal vendes om: Formodningen må være, at der er et problem. I alle brancher”.

 

Paul Mollerups svar på spørgsmålet

Selv om Paul Mollerup, som tidligere nævnt, svarede i kommentarstrengen allerede under det første opslag Pernille Meulengracht skrev på LinkedIn, blev hun ved med at tagge ham på sine opslag i den efterfølgende uge.

I slutningen af denne uge – torsdag den 8. oktober – skriver hun i et nyt opslag, at det endnu ikke er lykkedes hende at få nogle brugbare svar.  

Vi har derfor torsdag stillet dette spørgsmål til Paul Mollerup. 

Formoder Danske Advokater i dag, at advokatbranchen er mindre ramt end andre brancher, eller har I i dag den ’omvendte formodning’, nemlig at Advokatbranchen er lige så ramt som andre brancher?   

”Det er ikke afgørende for mig, om vi er mindre ramt eller ej, Det afgørende er,  at vi  er ramt, og at vi skal handle på den viden”. 

K-News: Dermed forholder du dig vel ikke rigtig til den kritik, der har været på blandt andet LinkedIn af den udmelding som bestyrelsesformand Jørgen Kjergaard Madsen kom med? 

"Jeg synes faktisk, at jeg har udtrykt Danske Advokaters holdning meget tydeligt i  mine blogindlæg", svarer Mollerup og henviser til de blogs han har skrevet 18. september og 6. oktober.

Om det svar er fyldestgørende for at imødegå kritikken af den udtalelse fra Danske Advokaters bestyrelsesformand, der startede det hele, må være op til den enkelte.

 

Ingen løsning klar

Siden kritikken blev skudt afsted har Djøf Advokat i øvrigt meldt sig på banen med en anonym spørgeskemaundersøgelse, der skal indsamle data om problematikken. Og i en bisætning kan det nævnes, at den undersøgelse af advokat Allan Ohms kommenteres sådan her – ligeledes i en kommentar på LinkedIn.

”Efter min mening er spørgeskemaet udformet som en fiskestang, og snøren er kastet ud i en fagforeningspolitisk kamp. Jeg finder Paul Mollerups tilgang langt mere anvendelig, hvis formålet er at bekæmpe sexisme”.

Netop hvad der skal gøres, og hvordan det gøres bedst er en af de diskussioner, der rumler mange steder. Og den diskussion om, hvordan problemet skal tilgås, er langt fra færdig.

Paul Mollerup har udtalt midt på ugen onsdag, igen til AdvokatWatch, der  gav afsættet for hele diskussionen i den seneste uge ved at bringe Jørgen Kjergaard Madsens udtalelse, at ”vi må som brancheorganisation tænke på alle personalegrupper i en advokatvirksomhed”. 

K-News beder ham uddybe det citat. 

”Pointen er, at Danske Advokater er en forening for advokatvirksomheder, der beskæftiger mange forskellige personalegrupper, som vi skal have fokus på. Og det kan Djøf-advokat ikke gøre. Jeg synes, det er superfint det, de gør, de har et nyttigt og værdigfuldt snit. Men de kan alene spørge deres medlemmer. Og der har vi en opgave i forhold til, hvordan vi får de andre vinkler med”.

Og så slutter han af med det, der fortsat er uafklaret.

”Hvordan det skal håndteres, det ved vi ikke endnu.”

 

Udtalelserne skader mere

Om Paul Mollerups udtalelser her i K-News til fulde imødekommer Pernille Meulengrachs efterlysning af brugbare svar, ved vi ikke. Men der er ingen tvivl om, at de hidtige signaler, der er blevet sendt, dem anser hun for direkte skadelige – for branchen såvel som andre steder.

”Antagelser eller påstande om, at en specifik branche helt undtagelsesvist ikke lider under sexisme og sexchikane – eller er mindre ramt end andre brancher – må derfor skulle bakkes op af konkrete argumenter og eventuel data. Og det var disse konkrete argumenter og/eller data, jeg efterlyste fra Danske Advokater. Hvorfor i alverden var de af den opfattelse, at advokatbranchen skulle være særligt forskånet for sexisme og sexchikane sammenlignet med så mange andre brancher? Dét svar fik jeg aldrig.  Jørgen Kjergaard Madsens udtalelse skader i øvrigt ikke kun advokatbranchen; den rækker ud over advokatbranchens grænser og skader MeToo i bredere forstand. For Jørgen Kjergaard Madsens udtalelse legitimerer – i hvert fald hvis den står uimodsagt – at også den næste branche og den næste igen og den næste igen kan gøre det samme og påstå, at lige deres branche – indtil det modsatte eventuelt er påvist – skulle være mindre ramt af sexisme og sexchikane end alle de andre brancher. Og det er der altså for mange brancher til; så kommer vi aldrig nogen vegne."

Det er da klart, at jeg tænker over, om min involvering i det her vil komme mig til skade, hvis jeg får lyst til at vende tilbage til advokatbranchen

 

Nervøs for at lægge sig ud med branchens tunge drenge

Afslutningsvis spørger vi Pernille Meulengracht om hendes overvejelser, inden hun lavede opslaget. Vi spørger i konteksten af, at det er en branche med klare hierarkier, hvor det ikke umiddelbart er nemt eller vellidt åbenmundet at kritisere fagfæller – og slet ikke dem, der er højere i branchens hierarki. Og vi spørger hende, fordi det i den indledende samtale, vi havde med Pernille Meulengracht, forekom tydeligt at hun havde store overvejelser imod overhovedet at lave opslaget. Spørgsmålet stillede vi sådan her: 

Hvorfor tør du stikke næsen frem på den måde, du gør i både dit første og de efterfølgende gentagne og vedholdende opslag?   

”Fordi der lader til langt om længe at være tilstrækkelig opbakning både i samfundet generelt og internt i advokatbranchen. Det virker ikke længere til at være helt lige så farligt at udtale sig om sexisme og sexchikane, som det har været tidligere. Og en afgørende faktor er uden tvivl også, at jeg forlod branchen for halvandet år siden. Vel at mærke ikke på grund af sexisme/sexchikane. Jeg har derfor ikke lige så meget at tabe som de, der stadig er i branchen, måske føler, de har. Men det er da klart, at jeg tænker over, om min involvering i det her vil komme mig til skade, hvis jeg får lyst til at vende tilbage til advokatbranchen på et tidspunkt.” 

K-News: Hvad havde du af overvejelser eller nervøsitet i forhold til at kaste dig ind i debatten på den måde, du har gjort?

”Ved den første kommentar gik mine overvejelser mest på, at jeg var i gang med at lægge mig ud med én af branchens meget tunge drenge. Jeg konfronterede åbent og direkte en partner fra Kromann Reumert, som ovenikøbet også er nygenvalgt bestyrelsesformand for Danske Advokater. Det er ikke noget, man bare lige gør, og slet ikke med min anciennitet. Og det er klart, at jeg gav det en ekstra tanke, om det nu var klogt. Men jeg kom frem til, at det uanset hvad var mere vigtigt, end det var uklogt. Da jeg først havde skrevet den første kommentar, så var en eventuel skade jo mere eller mindre sket, så dér slap nervøsiteten egentlig. Da Paul Mollerup efterfølgende reagerede på én af mine kommentarer rettet til Jørgen Kjergaard Madsen og Danske Advokater med et svar, der overhovedet ikke svarede på dét, jeg spurgte om, blev bekymring derfor skiftet ud med stædighed. Jeg syntes simpelthen ikke, det kunne være rigtigt, at Danske Advokater skulle kunne slippe af sted med hverken den oprindelige udtalelse fra Jørgen Kjergaard Madsen, eller at blive ved med at foregive at svare på uddybende spørgsmål, når de i virkeligheden bare krøb uden om at forholde sig til deres egen udtalelse.”

I den kommende tid bringer K-News en række artikler, hvor vi undersøger, hvad krænkelser egentlig er. For ved vi, hvad det er, vi taler om? Det er en række artikler, vi er startet arbejdet med, efter vi flere steder fra har hørt formuleringer a la ”jeg er ikke blevet krænket nok”. For hvad vil det egentlig sige at være krænket nok? Og hvad er det, der sker, inden det er nok?

Og vi kommer med eksempler på sager, hvor det er gået klart over 'nok'-stregen og fortæller, hvordan branchen har håndteret det, og vi forsøger at afklare, hvordan det fremover kan gøres bedre.

I forbindelse med denne artikel har vi stillet spørgsmålet til Poul Mollerup, om han mener, det er klart og tydeligt defineret, hvad en krænkelse er i den debat, der nu ruller?

”Jeg kan ikke på stående fod give dig en klar definition på en krænkelse. Men det er vigtigt, at vi får defineret tingene præcist”.

Og den administrerende direktør i Danske Advokater får lov at afslutte denne artikel.

”Jeg tror, det er vigtigt at være meget stringent i sin definition. Det er vigtigt at skille de ting ad, der skal skilles ad. Diskussionen om kønsdiskrimination og lige muligheder er ubetinget en meget vigtig diskussion, men det er anden diskussion end diskussionen om seksuelle krænkelser. Og dermed siger jeg ikke, at de to ting ikke kan hænge sammen." 

 Billedet herunder: Udsnit af Danske Advokaters hjemmeside med Paul Mollerups faste blog, hvor han i de to seneste adresserer problematikken med krænkelser.DirektørensBlog

 

 

 

 


Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak