15. oktober 2021 - Klima og ret

Millionbevilling til grøn juridisk forskning på KU


Danmarks Frie Forskningsfond har bevilliget 16,5 mio. kroner til fem forskningsprojekter på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Projekterne skal alle understøtte den grønne omstilling gennem juridisk forskning.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg / Foto: K-NEWS


Henrik Palmer Olsen fotograferet til en artikel om kunstig intelligens og jura bragt i Taxo, Karnovs skattefaglige magasin, i begyndelsen af 2021.

 

Jura spiller en betydelig rolle i forhold til understøttelse af den grønne omstilling. Det peger ny forskning på KU på, der de seneste år har udviklet sig i en mere tværfaglig retning. Det har ført til en bredere anerkendelse og inklusion af de juridiske aspekter i nyere forskning indenfor bl.a. katastrofehåndtering, biomedicin og brugen af kunstig intelligens og robotter. Og forskningen får nu en stor millionindsprøjtning fra Danmarks Frie Forskningsfond, der skal sætte endnu mere skub i samspillet mellem den grønne omstilling og juraen.

Det skriver fakultetet i en pressemeddelelse.

Bevillingen er givet til fem forskningsprojekter og udgør tilsammen 16,5 mio. kroner. Forskningsprojekterne dækker meget forskellige emner - fra offentlige indkøb og cirkulær økonomi over internationale investeringer i energisektoren til beskyttelse af oprindelige folks rettigheder og miljøkriminalitet. Fælles for projekterne er, at de vil bidrage med ny viden, der kan omsættes til brugbare værktøjer i den grønne omstilling og til løsning af aktuelle problemer relateret til klimaforandringer.

Prodekan for forskning på Det Juridiske Fakultet, Henrik Palmer Olsen er både stolt og meget glad:

"Jeg ser bevillingerne som en kæmpe mulighed for at bidrage til en af de største, aktuelle samfundsudfordringer vi står over for. Derudover er bevillingerne en stor anerkendelse af den juridiske forsknings betydning for den grønne omstilling og naturligvis også af de forskere, som modtager bevillingerne. Jeg er meget taknemmelig for, at Danmarks Frie Forskningsfond også har øje for juraens betydning i denne sammenhæng."

 

Klima og bæredygtighed på Det Juridiske Fakultet

De 5 projekter indgår i Det Juridiske Fakultets øgede og mere bredt favnende fokus på klima og bæredygtighed, og de vil også være med til at understøtte, at klima og bæredygtighed får en mere synlig plads på fakultetets uddannelser. Projekterne bidrager også til at bringe juraen i spil i tværfaglige og tværsektorale sammenhænge ved at fremme samarbejder med forskere fra andre fagområder samt med interessenter som virksomheder, myndigheder, NGO'er og interesseorganisationer. 

"Det er utrolig vigtigt at få skabt mere viden om, hvordan de retlige rammer for virksomheder og myndigheder både påvirker og påvirkes af klima- og bæredygtighedsdagsordenen. Den retlige regulering kan både virke som en bremse på den grønne omstilling - det gælder både ny og gammel regulering. Omvendt kan retlig regulering også være med til at fremme den grønne omstilling. Fakultetets forskning - herunder de nye projekter vi netop har fået finansiering til - skal være med til at belyse denne vekselvirkning mellem retlig regulering og grøn omstilling," siger Henrik Palmer Olsen.

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Få klar besked om nye artikler og podcasts direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig - og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak