15. november 2022 - Skifteretten, digitalisering

Ny digital platform skal lette byrden for Skifteretten og bobestyrere


Danmarks Domstole har skabt en ny online platform, Skifteportalen, der blandt andet skal samle et dødsbos krav og tilgodehavende ét sted.

Et større overblik over sagsgangene skal styrke retssikkerheden for borgere og virksomheder, og så skal Skifteportalen også sikre skifteretternes medarbejdere mere tid til kerneopgaverne, der kræver en menneskelig vurdering, lyder det fra Domstolsstyrelsens it-direktør

Tekst: Joachim Ploug Hansen


Billede: Screendump fra minskiftesag.dk og shutterstock

 

Når en person går bort, skal det være nemmere for både de pårørende, advokater, myndigheder og virksomheder at opgøre boets formue og ejendele og distribuere eventuelle efterregninger som elregninger og banklån.

Derfor har Danmarks Domstole lanceret en ny online platform, Skifteportalen, der samler det hele ét sted. Fremover skal alle krav og tilgodehavende anmeldes via Skifteportalen, hvis du eksempelvis skylder den afdøde penge, eller den afdøde skylder dig eller din virksomhed penge.

Skifteportalen er blevet leveret til tiden og inden for budgettet. [...] Og det kan man ikke sige om alle offentlige projekter og heller ikke om alle vores egne

Martin Wood, it-direktør i Domstolsstyrelsen

 

Det nye digitaliseringssystem er blevet testet i en såkaldt ’pilotfase’ i skifteretterne i Roskilde, Odense, Holstebro, Hjørring og Bornholm, og idéen er også, at Skifteportalen skal lette medarbejdernes administrative arbejde.

”Sagsbehandlerne i skifteretter bruger ret meget tid på at oprette krav og tilgodehavende – simpelthen modtage breve, papirer og e-mails, som derefter skal oprettes i et gammel it-system. Hvis vi frigiver noget af deres tid til at kunne servicere domstolenes brugere, så vil det højne kvaliteten og give bedre service,” siger it-direktør i Domstolsstyrelsen, Martin Wood.

Det vil samtidig styrke retssikkerheden, da portalen også skulle give et større overblik over sagsgangene i dødsbosager, så de er mere åbne og mere overskuelige.

”Med Skifteportalen fjerner vi fokus fra noget, som er rutinepræget, til kerneopgaverne, der kræver en menneskelig vurdering. Det er vores ambition, at det vil styrke retssikkerheden for borgere og virksomheder yderligere,” siger Martin Wood.

 

Ro i maven over sikkerheden

Skifteportalen er den første mursten i det digitaliseringshus, som domstolene gerne vil bygge på de to store sagsområder – skiftesagsområdet og straffesagsområdet. Danmarks Domstole forventer, at begge er fuldt digitaliserede ved udgangen af 2026.

Offentlige it-systemer har dog en noget broget historik med fejlslagne projekter som Arbejdsmarkedsstyrelsens Amanda og Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingssystem, Proask. Tilbage i 2019 måtte Gladsaxe Kommune indstille sit arbejde med overvågning af børnefamilier, der skulle opdage udsatte børn tidligere, end det blotte øje ville kunne, blandt andet på grund af et stort datalæk af over 20.000 borgeres fortrolige oplysninger.

Martin Wood kan ikke love, at noget lignende, eksempelvis et læk af fortrolige oplysninger, ikke vil kunne ske i forbindelse med Skifteportalen.

”Man kan aldrig garantere noget, og det ville også være overmodigt af mig,” siger han.

It-direktøren har dog ”god ro i maven” over deres arbejde med at designe platformen i forhold til både it-sikkerhed og databeskyttelse.

”Skifteportalen, som er den første af de her seks forskellige leverancer over de næste fem år, er blevet leveret til tiden og inden for budgettet. Det er i hvert fald den første milepæl, som er nået, og det kan man ikke sige om alle offentlige projekter og heller ikke om alle vores egne, men det er lykkedes med Skifteportalen. Og så har vi brugt enormt meget energi på at designe det sikkerhedsmæssigt - både i forhold til it-sikkerhed, men også i forhold til hele databeskyttelsesområdet. Vi har tænkt sikkerheden med ind i måden, den blev designet, og i udviklingsprocesserne. Vi har kørt en række penetrationstests, hvor vi hyrede en række ‘etiske hackere’, som prøvede at lirke systemet op og finde sårbarheder,” siger Martin Wood og tilføjer:

”Vi ved godt, vi opererer i en verden, som bliver mere og mere usikker, så vi har gjort alt, hvad vi kan, for databeskyttelse og it-sikkerhed.”

 

Sådan bruger du Skifteportalen

Skifteportalen er tilgængelig fra minskiftesag.dk og på domstolenes hjemmeside, domstol.dk, kan du finde vejledninger til brug af portalen.

Domstolenes skifteportal skal benyttes i dødsboer, hvor afdøde er gået bort den 15. november eller derefter. Hvis afdøde er gået bort før, skal sagsgangen håndteres som hidtil, medmindre vedkommende boede i en retskreds, der har deltaget i pilotfasen.

Arbejdet med portalen tog ni måneder. Hvert år anmeldes omkring 560.000 krav til dødsboer igennem skifteretterne.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak