10. januar 2022 - Formandsskifte

Ny formand for Djøf Advokat: "I den tid, vi bevæger os ind i, (...) er vores rolle vigtigere end nogensinde før


En af de mest betydningsfulde og toneangivende medlemsorganisationer, Djøf Advokat, skiftede formandskab den 1. januar 2022 efter godt otte år. K-NEWS har i den forbindelse talt med den afgående formand for organisationen, Mathias Dahlerup Krarup, og den nye formand Rasmus Thingholm om Djøf Advokats udvikling samt de fremtidige udfordringer, som advokatbranchen står over for.

Tekst og foto: Rasmus Lehmann Hylleberg


Den afgående formand for Djøf Advokat, Mathias Dahlerup Krarup, har i lang tid været organisationens ansigt udadtil, men efter knap otte år giver han nu stafetten videre til den hidtidige næstformand i organisationen, Rasmus Thingholm. Mathias Dahlerup Krarup og Rasmus Thingholm har været tætte sparringpartnere i Djøf Advokats bestyrelse i mange år, og sammen har de arbejdet på at gøre organisationen til et stærkt talerør for advokatstanden.

”Jeg synes, det er en organisation, der er blevet – hvis vi ser isoleret set på Djøf Advokat – større og stærkere end nogensinde før. Størrelsen er ikke altid et mål i sig selv, men ikke desto mindre må man sige, at hvis man gerne vil være et stærkt talerør for advokatstanden, som er det, vi ser os selv som, så er størrelsen bare en hjælp,” fortæller Mathias Dahlerup Krarup, som er stolt over den udvikling, organisationen har gennemgået, og at bestyrelsen har formået at skabe et stærkt fundament over de sidste otte år. Selv forlader han posten efter han tidligere i 2021 blev far til en lille dreng.

”Hver ting til sin tid. Min mand og jeg blev forældre for lidt over et år siden, og efter godt otte år som formand for Djøf Advokat og medlem af Djøfs bestyrelse, er det nu det helt rigtige for mig at prioritere min tid og være der for vores lille søn, parallelt med et spændende advokatjob.”

I arbejdet i Djøf Advokats bestyrelse har det været meget vigtigt for Mathias Dahlerup Krarup og Rasmus Thingholm at gå i dialog med deres medlemmer og at opbygge en tillid, så de i samarbejde med medlemmerne kan arbejde på at løse de problemer og udfordringer, som særligt advokatbranchen står over for. 

”Vores proaktive tilgang og den øgede bevidsthed fra vores side om, hvordan vi kan påvirke dialogen om branchens udfordringer og fremtid, tror jeg også har gjort, at de andre aktører ser os på en anden måde i dag fremfor for seks eller otte år siden,” siger Rasmus Thingholm. Mathias Dahlerup Krarup tilføjer:

”Vi skal ikke være bange for at sige, når der er noget, der skal ændres, og når noget ikke er i orden, og det synes jeg også, vi er blevet bedre til. Jeg ser os som meget løsningsorienterede. Det er ikke nok bare at slå i bordet – man skal også komme med forslag til, hvad man så skal gøre i stedet.”

Både Rasmus Thingholm og Mathias Dahlerup Krarup fortæller, at de i organisationen løbende er blevet mere fokuseret på medlemmernes behov, og at de i den forbindelse har sendt en række undersøgelser ud til medlemmerne, som sætter fokus på nogle udfordringer i advokatstanden. Det har ifølge dem medført, at de som organisation er blevet mere opmærksomme på, hvad der rører sig ude i standen, og det har styrket deres position.

”Vi har turdet at gå ud og sige, at det ikke er sikkert, der er et problem på det pågældende område, men lad os undersøge det ved at spørge vores medlemmer og bekymre os lidt om dem. På baggrund af de undersøgelser har vi kunnet konstatere, at datagrundlagene har givet anledning til bekymringer og indledt dialogen med branchens aktører og interessenter med afsæt i de data i stedet for at være dem, der stiller sig op på ølkassen én gang om året og siger, at det er også for dårligt,” siger Rasmus Thingholm.

 

Fortrolighed og tillid

Men det er ikke kun organisationens forhold til medlemmerne, som er blevet styrket med de to advokater på formands - og næstformandsposten. 

”Jeg synes, at Mathias og jeg er lykkes med at opbygge et fortroligt rum, hvor vi har kunnet tale åbent og ærligt om alle de forhold, der optager os. Det er uden tvivl hele bestyrelsens fortjeneste, at Djøf Advokat er kommet så langt, som vi er i dag – men grobunden for udvikling starter med et godt formandskab, fordi det er der, de overordnede rammer for organisationens fokus bliver sat,” fortæller Rasmus Thingholm.

”Jeg tror, det er nødvendigt, at man har den her helt kontinuerlige, løbende dialog og også kunne sige til hinanden, hvis der er noget, man synes, vi skal gøre anderledes,” tilføjer Mathias Dahlerup Krarup.

hvis to ud af tre advokater med mere end to års anciennitet ønsker at forlade branchen, så er der altså et strukturelt problem, der skal løses. Det kan jeg godt blive en smule bekymret over

 

Det er også deres tætte forhold som sparringspartnere og det gode samarbejde, der gør, at Mathias Dahlerup Krarup føler, at han trygt kan give stafetten videre til Rasmus Thingholm. Hans bedste råd til Rasmus er, at organisationen skal blive ved med at se fremad og bestræbe sig på at gøre det endnu bedre.

”Vi skal selvfølgelig være der for vores medlemmer her og nu, men vi skal også tænke udvikling af advokatstanden. Jeg tror, at det er der, hvor vi kan og skal adskille os fra andre organisationer. Så kan vi også være med til at rykke nogle ting qua den position, vi har opbygget,” fortæller Mathias Dahlerup Krarup.

 

Ambitioner for fremtiden

Selvom Mathias Dahlerup Krarup, Rasmus Thingholm og resten af Djøf Advokats bestyrelse har skabt et stærkt fundament for organisationen, så har den nye formand Rasmus Thingholm også nogle bud på, hvordan de kan fortsætte udviklingen, og en klar vision for, hvad Djøf Advokat skal arbejde på i fremtiden.

”Vi skal blive ved med at være aktuelle, og vi skal ikke være bange for at blande os og stille os til rådighed i udvalg, arbejdsgrupper og de generelle drøftelser, der er om standens og branchens udvikling. Og i forhold til det politiske skal vi blive ved med at være til stede og synlige. Vi skal vise, at vi vil samarbejde om udviklingen af advokatstanden og -branchen, og at vi har en stor og meget værdifuld viden og indsigt, fordi vi repræsenterer så stor en del af de ansatte advokater og advokatfuldmægtige,” siger Rasmus Thingholm og fortsætter:

”Vi har også en ambition om i endnu højere grad at være et fælles fagligt og socialt fællesskab for advokater og advokatfuldmægtige i hele landet og på tværs af fagligheder og ancienniteter. Der er vi allerede kommet langt med et stort og stærkt udbud af både fysiske og digitale arrangementer både i Storkøbenhavn, Aarhus og Aalborg, men det tror jeg ikke, vi har været gode nok til at fortælle alle vores medlemmer om. Det handler om at finde en måde, hvorpå vi kan få inkluderet alle dem, der har lyst til at være en del af det fællesskab, vi har, og så komme ud og møde medlemmerne i øjenhøjde, der hvor de er. Det er noget, som optager bestyrelsen meget, så det er helt sikkert noget af det, vi kommer til at kigge mere på i den kommende tid.”

Er det det, der skal være jeres primære mærkesag, eller har I noget, I ser som den umiddelbare mest lavthængende frugt nu her?

”Man kan altid dele det op i to ting; der er det politiske, og så er der det mere medlemsrettede. Det er de to ben, vi står på. Selvfølgelig har vi hele også rådgivningsdelen, men det er dybt forankret og skaber stor værdi for medlemmerne takket være de mange dygtige rådgivere i Djøfs sekretariat, så det ben står fuldstændig fast. Så er der de to andre ben, som er dem, vi primært kan rykke på for at få taburetten til at være i balance, og der er det klart, at på det politiske plan, der er det medlemmernes trivsel på arbejdspladserne samt retssikkerhed, som optager os meget. Vi har også fået en størrelse, hvor vi godt kan blande os i debatten om retssikkerhed generelt,” svarer Rasmus Thingholm.

 

De unge skal inviteres indenfor

En af de største udfordringer, som advokatbranchen står overfor, er ifølge Rasmus Thingholm, at flere advokater har givet udtryk for, at de efter nogle år ønsker at skifte branche. Han pointerer, at det er enormt vigtigt, at man får indledt en seriøs dialog blandt aktører og interessenter om, hvordan den fremtidige advokatbranche skal se ud, hvis man skal løse de strukturelle problemer med, at mange erfarne advokater potentielt ønsker at forlade branchen.

”Det er godt, at erhvervslivet og organisationerne har fået øjnene op for advokater og advokatfuldmægtige, fordi de kan skabe stor værdi i virksomhederne takket være deres gode uddannelse og erfaringer fra advokatkontorerne. Men det er klart, hvis to ud af tre advokater med mere end to års anciennitet ønsker at forlade branchen, så er der altså et strukturelt problem, der skal løses. Det kan jeg godt blive en smule bekymret over,” fortæller han og henviser til, at faktorer som dårlig ledelse, stress, ensidigt fokus på indtjening, mangel på fleksibilitet og et generelt ønske om bedre work-life balance kan være nogle af grundene til, at flere advokater har udtrykt et ønske om at skifte branche. Med digitaliseringen bliver denne udfordring ikke mindre, og Djøf Advokat står derfor ifølge Rasmus Thingholm over for en vigtig opgave.

”I den tid, vi bevæger os ind i, og med de data, der ligger på bordet, så tror jeg, at vores rolle er vigtigere end nogensinde før,” siger han.

Det er Mathias Dahlerup Krarup enig i, og han tilføjer, at hvis man skal løse de udfordringer, som advokatbranchen står overfor, og hvis branchen i det hele taget skal have en berettigelse om 30 år, så er det vigtigt, at man også inkluderer den yngre generation:

”Hvis man virkelig vil prøve at ændre branchen og få sat et generationsskifte i gang og inddrage den yngre generation, så er man i første omgang nødt til at invitere dem til bordet og betragte dem som ligeværdige parter”, siger han.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak