24. juni 2022 - Retssikkerhed

Ny Justitia-rapport udpeger ny gruppe udsatte


Tænketanken Justitia definerer i ny rapport en gruppe de navngiver som de usynligt udsatte. Gruppen, der består af flere minoritetsgrupper, er ikke repræsenteret i den retssikkerhedsmæssige debat. Og det skal der gøres noget ved.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Birgitte Arent Eiriksson, hovedforfatter på rapporten, fotograferet i Københavns Byret (Foto: K-NEWS / Rasmus Lehmann Hylleberg

 

Forældre til tvangsanbragte børn, mænd udsat for psykisk og/eller fysisk vold og personer, der er blevet menneskehandlet. 

Det er blot nogle af de kategorier, som tænketanken Justitia med en ny rapport definerer som de 'usynligt udsatte borgere'.

Rapporten er første led i en tretrinsraket, der skal udmønte sig i konkrete analyser og anbefalinger til, hvordan man kan forbedre retsstillingen for de udsatte grupper.

“De usynlige udsatte er en overset og særlig udsat gruppe i vores samfund. Det er der flere årsager til, f.eks. at nogle grupper er små, eller at gruppens udfordringer er så kontroversielle, at ingen har lyst til at tale deres sag. Men i en retsstat har alle rettigheder - også dem, som er svære at få øje på, eller som man ligefrem prøver at undgå”, siger vicedirektør i Justitia, Birgitte Arent Eiriksson.

 

Kategorierne og datagrundlaget

I den første delrapport har Justitia inddelt de forskellige grupper i i alt 15 kategorier, som du kan se til sidst i denne artikel.

I rapporten fremgår det:

"Manglende retssikkerhed og respekt for grundlæggende rettigheder rammer i særlig grad samfundets udsatte grupper, som på grund af dårlig økonomi, sygdom, handicap, familiesituation, misbrug, hjemløshed, udnyttelse eller lignende er mere afhængige af det offentlige system end andre borgere. Det gælder også i form af afgørelser, der ikke blot har betydning for de pågældendes livskvalitet og fremtidsmuligheder, men som også kan indebære sanktioner og tvangsmæssige foranstaltninger".

Rapporten er skabt på baggrund af data indsamlet via en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 150 danske organisationer og foreninger, samt 106 formelle og uformelle interviews med relevante forskere, advokater, NGO'er, forskere osv. 

“Vi ved fra tidligere Justitia-analyser, at det ofte halter med retssikkerheden på det sociale område. Vi ville gerne undersøge disse grupper særskilt, fordi kombinationen af deres sociale udfordringer og usynlighed gør det ekstra vanskeligt at råbe systemet op. De usynlige udsattes problemstillinger kan måske genkendes af andre udsatte grupper, men de rammer typisk de usynlige udsatte særligt hårdt”, siger Birgitte Arent Eiriksson.

De 15 kategorier er:

1. Forældre til tvangsanbragte børn

2. Ofre for økonomisk vold

3. Personer i misbrugsbehandling

4. Psykisk syge personer som fastholdes i en foranstaltningsdom

5. Menneskehandlede personer i Danmark

6. Udsatte grønlændere i Danmark

7. Uregistrerede EU-borgere med lovligt ophold i Danmark

8. Personer uden lovligt ophold eller med et processuelt ophold i Danmark

9. Etniske minoritetskvinder i skilsmisse eller samlivsophør

10. Hjemløse borgere i en kriminaliseret livssituation

11. Enlige forældre i en udsat situation

12. Udsatte personer i en fastlåst gældssituation

13. Pårørende til udsatte borgere

14. Personer, som tilhører en kønsminoritet

15. Mænd udsat for psykisk og/eller fysisk partnervold eller samværschikane

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak