Skrevet af Sarah Cathrine Slott - Foto: Lloyd Carr / Shutterstock.com


En ny rapport fra PwC, der udkom i november 2018, slår fast, at den nuværende skatteramme for virksomheder i de nordiske lande er forældet og undlader at tage højde for virksomhedernes forskellige forretningsmodeller. Rapporten ”Unequal taxation in a digital world – an update to the 2017 report” er, som navnet afslører, en opfølgning på rapporten “Unequal taxation in a digital world – a challenge for the Nordic media industry”, der udkom i maj 2017 og som viste, at skattelovgivningen favoriserer tech-giganter som Facebook og Google.

Rapporten understreger først og fremmest, at de eksisterende skatteregler er bygget på princippet om, at overskud skal beskattes der, hvor der skabes værdi, men reglerne er på nogle parametre forældet:

”Skattereglerne blev hovedsageligt udtænkt i begyndelsen af det 20. århundrede til traditionelle ’mursten- og mørtelvirksomheder’. Reglerne kom til at have afgørende betydning for landenes rettigheder til at beskatte de pågældende virksomheder afhængigt af om virksomhederne havde en fysisk tilstedeværelse i landet”, fastslår rapporten.

 

Nye digitale forretningsmodeller

Den nuværende skatteramme kritiseres for at udelade den omspændende globale rækkevidde af digitale forretningsmodeller, der afhænger af immaterielle aktiver, data og viden og som har aktiviteter uden fysisk tilstedeværelse som fx Google og Facebook. En af rapportens pointer hertil er blandt andet, at den måde digitale forretningsmodeller drives på, har resulteret i, at virksomheder i den digitale økonomi har et fundamentalt anderledes internationalt fodspor end virksomheder med de traditionelle forretningsmodeller. Den nuværende ramme for overskudsdeling er ikke omfattet af digitale forretningsmodeller på tværs af landegrænser, hvilket fordrejer konkurrencen.

Ifølge Europa-Kommissionen betaler virksomheder med digitale forretningsmodeller mindre end halvdelen i skat sammenlignet med virksomheder, der har traditionelle forretningsmodeller. I EU er den gennemsnitlige skatteprocent for digitale forretningsmodeller 9,5% mod 23,2% for traditionelle forretningsmodeller ifølge PwC-rapporten. Kommissionen mener, at det dels skyldes et forældet skattesystem, de offentlige incitamenter til digitale virksomheder og i nogle tilfælde aggressiv skatteplanlægning.

Rapporten fastslår, at OECD og Kommissionen er enige om, løsningen i sidste ende skal være global, da problemerne i den nuværende ramme ikke er specifikke for en enkelt medlemsstat, men udgør en udfordring for EU som helhed. OECD og Kommissionen arbejder derfor tæt sammen om at støtte udviklingen af en global omfattende løsning.

Kommissionen hævder desuden, at der kræves nogle foreløbige foranstaltninger imens man venter på en samlet løsning simpelthen for at mindske risikoen for midlertidige ensidige foranstaltninger, der vedtages af medlemsstaterne. Hvis ukoordinerede ensidige løsninger bliver skabt kan det øge risikoen for opbrud i det indre marked og fordreje konkurrencen inden for EU ifølge rapporten. Europa-Kommissionen ønsker en EU-indsats på området, da de mener, at det vil bidrage til at styre beskatningen af den digitale økonomi på en mere effektiv måde end ved at handle på medlemsstatsniveau.

Ifølge Danske Medier opfordrer brancheorganisationerne de nordiske regeringer til at pålægge OECD at intensivere arbejdet for at komme de skattemæssige udfordringer på det digitale område til livs og sætte en deadline for, hvornår en løsning skal være i hus.

Del

Ny PWC-rapport: Skæv skattelovgivning i Norden favoriserer tech-giganterne


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak