04. december 2019 -

På tre år har Advokurser sat strøm til advokaternes efteruddannelse


Det er et ufravigeligt krav, at alle advokater skal efteruddannes gennem hele det professionelle liv. Men ligesom med så meget andet, så rykker også efteruddannelsen online, og her har Advokurser taget førertrøjen på. E-læringsfirmaet står i dag for 15% af markedet for efteruddannelse.


I en stor Københavner-lejlighed, omformet til kontorerlokaler, redigerings - og tv-studie og beliggende bag Illum, har Advokurser til huse. E-læringsfirmaet, der på knap fire år har flyttet 15% af danske advokater væk fra den traditionelle fysiske undervisning og over på en digital læringsplatform, hvor man for et fast beløb om måneden har fri adgang til alle kurser inden for diverse retsområder.

En af skaberne bag er Anders Breinholst, der tilbage i januar 2016 satte projektet i søen. Han ser fleksibiliten som helt afgørende for virksomhedens succes.

”Vi har jo bragt fleksibiliteten i spil, for hvis der er noget der er vigtigt for advokater, så er det jo tid. Jeg tror det er derfor, at det er gået så stærkt for os."

Alle kurser optages på video i firmaets eget tv-studie, hvor juridiske eksperter holder diverse faglige oplæg, og videoerne lægges derefter på firmaets platform og gøres tilgængeligt for alle abonnenter. 

 

Efteruddannelse er træls

Kravene om efteruddannelse til advokater er nedfældet i retsplejelovens §126 stk. 5, og ifølge Advokatsamfundets hjemmeside kan det få alvorlige konsekvenser og potentielt føre til fratagelse af bestalling for de advokater, som ikke følger efteruddannelsen.

Men ikke desto mindre er efteruddannelsen en tidskrævende og besværlig affære, og det er her, hvor Advokurser for alvor har fået fat.

”Der er mange advokater der udskyder deres efteruddannelse til sidst i deres treårige periode. Og jeg tror det handler rigtig meget om tid. Jeg plejer at sige, at det vi startede med at sælge var ’smertestillende’, altså noget som afhjælper den irritation, der findes ved efteruddannelse, når man f.eks. har mange års erfaring. Og nu bevæger vi os mere over i vitaminer til den enkelte advokat, hvor vi hjælper advokaterne med at blive bedre til deres arbejde, da de kan få ny viden hele tiden."

Og netop det, at advokaterne nu kan tilgå viden, når det passer dem, har været overraskende. Den oprindelige antagelse var, at efteruddannelsen blev konsumeret, når advokaten var på farten, men det er ikke tilfældet.

”Vi troede lidt at brugsscenariet for vores kurser ville være når folk bevægede sig til eller fra arbejde, eller når de kom hjem. Men vi kan faktisk se, at mange tilgår vores kurser, når de er på kontoret. Og det viser jo, at advokaterne tager efteruddannelsen virkelig seriøst.”

 

Det skal have værdi for klienten

Det er ikke kun de gængse juridiske kurser, som Advokurser udbyder. Efterspørgsel efter andre vidensområder har fået firmaet til at udvide porteføljen.

”Vi har introduceret nogle kurser, som ikke nødvendigvis er pointgivende, men som vi mener kan give noget nyt perspektiv på advokaternes arbejde. Og der kan vi virkelig se, at det er noget, som er super efterspurgt, og det er faktisk nogle af vores mest populære kurser. Vi har f.eks. et der hedder ’Kung Fu for advokater’ og som handler om at arbejde bedre og bruge sin tid mere effektivt", siger Anders Breinholst. 

Det er som bekendt Advokatsamfundet, der udstikker retningslinjerne for, hvilke kurser der er pointgivende. Af den gældende vejledning om efteruddannelse står det, at kurser er pointgivende, hvis de indholdsmæssigt har enten konkret eller generel betydning for udøvelse af advokathvervet. I vejledning konkretiseres dette bl.a. ved, at det konkrete kursus skal hvile på et hensyn til klienten, og at det skal kunne bruges konkret i den rådgivning, der udøves. 

”Advokatsamfundet har skærpet rammerne for efteruddannelse, og der holder vi os altid inden for rammerne. Men vi hører, at andre kursusudbydere har fået påtale for ikke at følge retningslinjerne. For at et kursus skal være pointgivende, så skal det kunne give værdi til klienterne.”

Med det løbende efteruddannelseskrav for alle advokater er der samtidig mange penge på spil for advokathusene, der har krav på at afholde udgifterne. Hvis man antager at timerne til efteruddannelse skal tages fra debiterbare timer kan et tænkt eksempel med en timesats på 3000 kr. i timen for en erfaren advokat ganget op i 54 kursustimer blive til 162.000 kr. pr. medarbejder hvert tredje år.  

Del

På tre år har Advokurser sat strøm til advokaternes efteruddannelse


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak