Skrevet af Rasmus Lehmann Hylleberg


Spørgsmålene om maskinernes berettigelse og rettigheder i vores samfund er en tilbagevendende diskussion for både parlamentarikere, myndigheder og jurister verden over. En ny bog fra dansk hånd forsøger at give nogle svar på de store spørgsmål, der knytter sig til samfundets automatisering.

Niels Chr. Ellegaard, partner og advokat hos Plesner, er forfatter til bogen 'Robots Entering the Legal Profession', som er en af de første bøger, der belyser fundamentale spørgsmål, som både legaltech-leverandører, juridiske serviceorganisationer (advokatfirmaer, virksomheder, offentlige myndigheder og domstolene) og vores samfund bør overveje, når vi udvikler og benytter robotter til at løse juridiske opgaver.

De spørgsmål, der melder sig, er blandt andet de juridiske praktiske aspekter i forhold til benyttelsen af legal tech:

• Kan robotterne håndtere den juridiske metode, og hvordan sikrer vi, at det ikke bliver robotternes ret fremfor menneskenes, der kommer til at være fremherskende?
• Hvem har ansvaret, hvis robotterne tager over?
• Kan robotter være ansvarlige for deres handlinger, og skal de behandles som juridiske individer?
• Skal der gives tilladelse til at benytte robotter, der yder juridisk rådgivning til forbrugere og erhvervsdrivende.

Baseret på disse overvejelser kommer bogen med nogle foreløbige svar på, hvor meget af vores juridiske arbejde vi kan overlade til robotter. Samtidig giver bogen et bud på, hvordan vi tilrettelægger samarbejdet mellem mennesket og maskinen og indeholder en checkliste over punkter, der bør overvejes, når man vil udvikle og benytte robotter til juridisk arbejde.

Ifølge en pressemeddelelse fra forlaget Hans Reitzel er bogen ikke kun skrevet til jurister og IT-virksomheder, som arbejder med software til at udføre og løse juridiske funktioner og opgaver (Legal Tech). Bogen er også relevant for virksomheder f.eks. banker og forsikringsselskaber, offentlige myndigheder, politikere og andre med en interesse i den hastige udvikling inden for brug af Legal Tech og de spørgsmål og overvejelser det giver anledning til.

Hør desuden Niels Chr. Ellegaard i dette afsnit af podcasten 'Magtens Tredeling', hvor vi diskuterer EU-regulering af kunstig intelligens.

Del

Plesner-advokat udgiver bog om samspillet mellem jura og robotter


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak