05. marts 2020 - Artikel

Professor: ”Der er sket et skred i hele vores opfattelse af demokrati”


Ifølge professor Marlene Wind kan vi risikere, at vi er ved at ”stemme demokratiet ud af kraft”. Når man for eksempel skæver til Polen, sætter det gang i en større debat om, hvad der egentlig udgør et demokrati.

Tekst: Amalie Guldborg Olesen. Foto: Grand Warszawski / Shutterstock.com


I Polen har dommerne været på gaden med bannere og kasketter for at demonstrere mod den lovgivning, hvor man forsøger at indføre disciplinærstraffe overfor dommere, der bringer sager videre til EU-Domstolen eller på anden måde kritiserer regeringen. I folkemunde omtalt som ”mundkurvsklausulen”, fortæller Michael Sjöberg, formanden for Dommerforeningen, der selv gik med i demonstrationen i Polen for at støtte sine polske kolleger.

”Hvis du går ind og piller ved noget, politikerne har foretaget sig, så får du kritik af politikerne. Og det er måske også en meget naturlig reaktion. Det, der ikke er naturligt, er, at man har fået kritikken, man har fået at vide, at lovgivningen ikke harmonerer med forfatningen, og så er midlet jo ikke at stække forfatningsdomstolen, men at rette ind og se på, hvad man kan gøre fremover,” siger han og konkluderer:

”Det, den polske regering gør, er, at stække grundpillerne i demokratiet. Når den ene magt begynder at undergrave den anden, så er det netop, at det går galt,” siger han, som den ene debattør i denne uges udgave af ’Magtens Tredeling’.

Med i studiet er også Marlene Wind, professor og leder af Center for European Politics på Københavns Universitet.

”Det, der sker både i Polen, men også i Ungarn sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved demokratiet, som vi forstår det i Vesten, når det kommer til den uafhængige domstol, retsstatsprincippet, menneskerettigheder. Når det kommer til politik og jura, så prøver man at holde tingene fra hinanden. Og at dommerne skal have lov til – og har pligt til – at overvåge om politikerne går for vidt, når de laver lovgivninger i forhold til forfatningen. Og i EU-sammenhænge handler det jo ikke kun om forfatningen, det gælder også EU-traktaterne,” siger hun og uddyber:

”Vi har den her større debat om, hvad er det liberale demokrati egentlig. Og kan vi overhovedet tillade os at mene, at det er den eneste måde, vi kan have demokrati på? Der mener de fleste medlemmer i EU, at det var det, man skrev under på, da man indgik i EU, og det kan man ikke begynde at gradbøje.”

 

Ringe i vandet

Michael Sjöberg udtrykker sin bekymring for, at det, der sker i Polen og nogle af landene omkring, kan risikere at sprede sig yderligere.

”Det må for guds skyld ikke brede sig som ringe i vandet. Det har jo allerede bredt sig til Ungarn, Bulgarien og Rumænien, hvor retssamfundet virkelig også er på retur. Vi skal få italesat over for de regimer, at de må tilbage på pinden igen og sørge for, at retsstaten bliver indført. Det er helt fundamentalt. EU bygger på retsprincipper, det er et traktatligt samarbejde, og de skal respekteres både den ene og den anden vej,” siger han.

Marlene Wind supplerer:

”Vi ser det også uden for Europa. Vi ser det i Rusland og til dels også i USA, hvor man sætter spørgsmålstegn ved uafhængige journalister og deres mulighed for at sætte spørgsmålstegn ved korruption og domstolenes uafhængighed. Kig på Tyrkiet, det er forfærdeligt, hvad der sker. Det er en bredere tendens, og der må vi bare sige, at der er sket et skred i hele vores opfattelse af demokrati. Det gør, at mange trækker på skuldrene, i hvert fald i Vesten, og som ikke kan forstå, hvorfor vi er så meget oppe at køre over det, der sker i Polen, for demokrati handler jo om flertal, så når først folk har stemt, så kommer det vel ikke andre ved, end dem der stemte, hvad der sker. Hvis man tager den logik ud i ekstremen, betyder det jo faktisk, at man kan stemme demokratiet ud af kraft, og på mange måder er det jo faktisk det, der er ved at ske i de her østeuropæiske lande.”

Du kan lytte til hele udsendelsen HER, hvor Marlene Wind og Michael Sjöberg går endnu mere i dybden med diskussionen om, hvordan det står til med den polske retsstat, og hvad det har af konsekvenser for resten af Europa.

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Få klar besked om nye artikler og podcasts direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig - og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak