19. maj 2020 -

Retshjælpssystemet under lup i nyt forskningsprojekt


Borgernes oplevelse af retshjælpssystemet skal være fokuspunktet i et nyt forskningsprojekt fra Syddansk Universitet. Det skal bidrage til et mere borgernært perspektiv til undersøgelserne om retshjælpsordningen og reglerne om fri proces.


Nogle borgere får aldrig den retshjælp, som de egentligt er berettiget til. Det viser eksisterende forskning på området. Nyt forskningsprojekt fra Syddansk Universitet skal nu klargøre, hvordan borgernes oplevelse af det juridiske system ser ud for at komme frem til, hvorfor mange ikke bruger de eksisterende juridiske tilbud.

”Med forskningsprojektet får vi en unik viden om borgernes virkelighed, som er nødvendig for at kunne udarbejde en retshjælpsordning, der kan møde borgerne, hvor de er og hjælpe dem med at få løst deres retlige problemer. Dermed bidrager forskningsprojektet med viden, der er helt central for den politiske dagsorden”, udtaler leder af forskningsprojektet Ole Hammerslev, som er professor i retssociologi ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

Med ’den politiske dagsorden’ henviser han til det udvalg, der er blevet nedsat af Justitsministeriet, som skal undersøge retshjælpsordningen og reglerne om fri proces. Her bliver der skelet til adskillige rapporter, især fra den juridiske tænketank Justitia, som alle understreger, at retshjælpen ikke fungerer optimalt. Det er bl.a. på grund af retshjælpskontorernes geografiske placering i universitetsbyerne, som de socialt udsatte borgere ikke opsøger, fremhæver rapporter.

Men både rapporterne og Justitsministeriets udvalg fokuserer på regler og ikke på borgernes oplevelser af det juridiske system, og netop derfor har forskningsprojektet en særlig berettigelse, mener Ole Hammerslev.

”Forskningsprojektet undersøger, hvorfor særlige segmenter af borgere ikke benytter sig af tilbud om retshjælp: Hvad er det for fysiske og mentale barrierer, der gør, at borgere ikke opsøger retshjælp. Er retshjælp for mange et ukendt begreb? Eller er de eksisterende tilbud om retshjælp ikke attraktive, for eksempel fordi der er for langt til det nærmeste retshjælpskontor? Forskningsprojektet inddrager borgerne, for vi er nødt til at have viden om deres oplevelser, hvis vi skal have en retshjælpsordning, der virker for alle i praksis,” fortæller Ole Hammerslev.

Forskningsprojektets første resultater skulle ligge klar til efteråret.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak