11. oktober 2021 - Erstatning

Staten har indgået forlig med det næste hold Godhavnsdrenge


De Godhavndrenge, der ikke fik erstatning fra staten i første omgang, har nu fået mere end Mette Frederiksens undskyldning. En stævning var det der skulle til, for at Social- og Ældreministeriet bøjede sig.

Først bad de om udsættelse, men nu har ministeriet indgået forlig og tildeler 29 mere det samme beløb som de 17 første, der fik erstatning tidligere på året.

Tekst: Dan Poulsen


Billedet: Et udsnit fra en TV2Lorry-udsendelse, hvor de med en af Godhavnsdrengene besøger Godhavn.

 

Mads Ehmer Pramming, der førte sagen for de 17 første Godhavnsdrenge, sådan at de i begyndelsen af i år fik anerkendelse for deres krænkede menneskerettigheder begået af staten og dertil anerkendelse af deres ret på erstatning, har også været advokat for efterfølgende 28 Godhavnsdrenge.

Han siger til K-NEWS om dagens - for hans klienter - gode nyhed:

”Vi har i dag indgået forlig på præcis samme vilkår som i sagen for de første 17 Godhavnsdrenge. De 28 klienter i den nye sag, er naturligvis rigtig glade for, at de nu også får den samme erstatning – men de er lige som jeg, forundrede over, at det har været nødvendig med en retssag."

På K-NEWS skrev vi 17. juni, at: 

28 nye Godhavnsdrenge må også i retten.

Dér, midt på sommeren, var Mads Pramming også forundret over, at det overhovedet var nødvendigt at indlede en ny retssag for at få andre end de første 17 Godhavnsdrenges erstatninger på plads, og han kaldte det et bureaukratisk shitshow.

 

17 blev til 46 bliver til...

Om at antallet i første omgang landede på 17 sagde han dengang:

”Da vi når de 17, trækker vi en streg i sandet, fordi der hele tiden kommer flere tilløbende, og vi nu har mere end nok til at lave en fælles stævning. Allerede dagen efter ringer nummer 18 ind.”

Lige efter den første erstatning tilkendtes, og fordi sagerne var og er så ens, forventede han, at erstatning til den øvrige gruppe også ville lande mere eller mindre automatisk.

”Da vi vinder den første sag, regner jeg med – og siger til de andre ’drenge’ - at nu kan vi bare sende jeres papirer ind til ministeriet, og så får i også jeres erstatning”.

Men sådan gik det ikke. Nummer 18 blev til 19 og antallet af Godhavnsdrenge i Mads Prammings anden sag voksede til i alt 28 flere - indtil videre.

Og det er altså de 28, der i dag har fået tilkendt det samme beløb - 300.000 kroner - i erstatning for de krænkelser, de blev udsat for i statens varetægt.

Også en 29. tidligere elev har fået erstatning, som det fremgår af ministerens svar sidst i artiklen.

De har aldrig afgivet svarskrift. Og det kan de heller ikke rigtigt, for så ville de være nødt til at skrive noget om, hvorfor de ikke havde gjort noget galt

Mads Ehmer Pramming om ministeriet.

 

Som svar på, hvor lang vej i retssystemet de 28 skulle gå, forklarer Mads Pramming.

”Vi har stævnet – og så har ministeriet bedt om udsættelse og altså nu forligt sagen. Så de har aldrig afgivet svarskrift. Og det kan de heller ikke rigtigt, for så ville de være nødt til at skrive noget om, hvorfor de ikke havde gjort noget galt og ikke skal betale noget".

I alt 46 Godhavnsdrenge er altså nu tilkendt erstatning. Men flere kan komme til, og advokaten der har først sagen for de 45 af dem håber på, at kommende personer, der melder sig, ikke skal gennem det samme forløb med ministeriet som de tidligere

”Jeg mener, at det er stærkt kritisabelt, at staten har tvunget dem til at gå rettens vej i en situation, hvor det er helt oplagt, at de havde krav på godtgørelse. Spørgsmålet er, hvad vi nu skal gøre med de næste klienter fra Godhavn – skal de også anlægge en retssag? Er der nogen, der har fantasi til at forestille sig, at de ikke også vinder?", siger Mads Pramming til K-NEWS.

 

Minister svarer uden om de næste

Om de næste Godhavnsklienter også - som Mads Pramming spørger - skal anlægge en retssag for at få erstatning, det har vi på K-NEWS spurgt den ansvarlige minister, Astrid Krag om.

Vi har skrifligt sendt to konkrete spørgsmål til hende.

-Hvad betyder dagens indgåede forlig for nye Godhavnsdrenge? 

Og

-Betyder det, at der nu vil være en administrativ præcedens, sådan at eventuelt nye danskere, der har været gennem lignende krænkelser i statens varetægt i Godhavn, kan få erstatning uden at skulle involvere retssystemet?

Social- og Ældreminister Astrid Krag har til K-NEWS sendt følgende ikke-svar:

”Godhavnsdrengene har som børn været udsat for ting, ingen børn skal udsættes for. Det er et mørkt kapitel i vores historie, som vi aldrig må lukke øjnene for. Det skete, mens staten havde tilsynspligten, og derfor har de fået en officiel undskyldning fra statsministeren, ligesom vi nu har indgået forlig med 29 tidligere anbragte på Godhavn, der har stævnet Social- og Ældreministeriet. De vil nu få samme godtgørelse som 17 andre Godhavnsdrenge, som staten tidligere på året indgik forlig med.”

Når ministeren i sit svar nævner forlig med 29 tidligere anbragte, er det fordi der - udover de 28 personer, som Mads Pramming har kørt sagen for - er en særskilt stævning fra en enkelt person mere.

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Få klar besked om nye artikler og podcasts direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig - og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak