Skrevet af Tanja Lind Melskens


For nylig blev der afholdt en Fintech-debatmiddag med en række nøglepersoner fra landets største finansielle virksomheder og succesfulde Fintech-startups. Som startskuddet på debatten skulle jeg holde et oplæg om reguleringens betydning for Fintech og digital innova-tion i den finansielle sektor. Aftenen og middagen blev ordstyret, og deltagerne havde holdninger til både den øgede og mere komplekse regulering i sektoren, men også til reguleringens håndhævelse og udfordringer med, at lovgivningen langt fra altid er klargjort til, at den digitale udvikling blev debatteret.

I løbet af aftenen faldt samtalen også på samarbejdet med advokater – nærmere bestemt rejste moderatoren spørgsmålet: ”Hvem er bange for at samarbejde og inddrage advokater, når nye innovative projekter iværksættes?” Ikke overraskende kom en række sandheder om advokater på bordet – uden filter. Hovedpointerne kan i store træk sammenfattes til: ”Advokater bør holdes langt væk fra innovationsprojekter – de siger nemlig altid nej, og så går projekterne i stå. De forstår ikke teknologien. De er konservative i deres fortolkning af loven – og de er mere tilbøjelige til at se problemer frem for mulighederne eller finde løsningerne til vores kunder”.

Som advokater kunne vi være tilbøjelige til at gå i forsvarsposition og fremføre synspunktet om, at vi jo blot fortolker loven, og det kan ikke forventes, at vi skal være dem, som flytter på lovens grænser. Det er trods alt mere sikkert at sige nej end at sige ja, når der er tvivl om lovens begrænsninger. Som advokater er vi nemlig ikke vant til at tage risici. Gennem vores akademiske uddannelse, i tiden som advokatfuldmægtige og i vores daglige advokatarbejde opfostres vi med altid at være på den sikre side, og vi håndhæver en stram nulfejlspolitik. Vi er trænet til hurtigt at spotte udfordringer og sommetider kan vi endda have en tendens til at komplicere tingene.

Men kan vi som advokater lære noget af forretningsfolk og iværksætterne? Skal vi være bedre til at tage risici, og skal vi turde noget mere i en tid, hvor innovation og digitalisering står øverst på dagsordenen i alle andre brancher?

I innovation- og strategiafdelinger er det anderledes. Innovationschefer, administrerende direktører og iværksættere tager dagligt risici. Og det er godt! Hvis ikke de tør satse, hvordan skulle der så skabes ny forretning eller nye virksomheder, som gavner os alle? Men når nye initiativer iværksættes, fejles der også. Markedsanalyserne slår fejl, teknologiudvikling vender op og ned på forudsigelser, og nye uventede konkurrenter indtræder på markedet.

Men kan vi som advokater lære noget af forretningsfolk og iværksætterne? Skal vi være bedre til at tage risici, og skal vi turde noget mere i en tid, hvor innovation og digitalisering står øverst på dagsordenen i alle andre brancher?

Advokatbranchen har lignet sig selv i mange år. Vi får sager fra virksomheder eller offentlige myndigheder. Vi udarbejder notater, kontrakter eller fører en retssag, og honoraret afspejler typisk det antal timer, der er anvendt på sagen. Typisk foregår arbejdet på vores kontorer og sjældent som et samarbejde med kunden.

Men også advokatfirmaerne, som ellers ikke har været mærket af disruption og globalisering, bliver nu påvirket af den digitaliseringsbølge som i øjeblikket rammer os alle. Vores forretningsmodel er under forandring. Vi bliver konfronteret med at skulle gentænke vores kerneydelser, når vi befinder os i en verden, hvor notaterne skriver sig selv, kontakterne er matematik og selveksekverende, og jurister, der bruger timer på at foretage juridisk søgning, hører fortiden til.

LegalTech er en af de nye brancher, der udfordrer os, og antallet af startups og venturefonde, som investerer i teknologien, er boomet de seneste år i udlandet. Det startede med automatisering af de standardiserede opgaver, men med virksomheder, der eksperimenterer med machine learning og AI, vil udførelsen af også mere komplekse advokatydelser blive forandret. Et af de mest respekterede advokatfirmaer i verden, Allen Overy, iværksætter i efteråret 2017 deres FUSE-program, hvor de inviterer startups til at udvikle og innovere deres virksomhed ved at skabe nye løsninger inden for LegalTech, RegTech og DealTech.

Digitaliseringen betyder, at vi, ligesom alle andre virksomheder, skal lære at innovere os selv og anvende ny teknologi og big data for at skabe bedre rådgivning til kunderne. Det medfører også, at vores prismodel formentlig er sat til tælling. I en verden med timeafregning har et advokatfirma alene kunne vækste lineært, og væksten afhænger ikke kun af antallet af sager, men også vores adgang til jurister og advokater med de rigtige kompetencer. Ved at anvende teknologi åbner der sig muligheder for bedre og hurtigere rådgivning med færre jurister på sagerne, og det betyder, at en forretningsmodel, hvor vores kerneydelse består i at sælge vores tid, pludselig ikke er attraktiv. Men hvis vi formår at vende teknologien til vores fordel, tør implementere den i vores kerneforretning og ikke lukker øjnene for udviklingen, kan vi vende dette til vores fordel.

I en verden med timeafregning har et advokatfirma alene kunne vækste lineært, og væksten afhænger ikke kun af antallet af sager, men også vores adgang til jurister og advokater med de rigtige kompetencer. Ved at anvende teknologi åbner der sig muligheder for bedre og hurtigere rådgivning med færre jurister på sagerne, og det betyder, at en forretningsmodel, hvor vores kerne-ydelse består i at sælge vores tid, pludselig ikke er attraktiv.

Det seneste år har jeg haft det privilegium at bruge størstedelen af min tid på at arbejde med strategi, forretningsudvikling og innovation. Vi har bygget et team fra bunden, hvor vi har haft mulighed for at eksperimentere med nye koncepter, prismodeller, samarbejdet med kunder på nye måder, og på rekordtid har vi bygget et team, som er dedikeret til at rådgive om Fintech og digital innovation i finanssektoren. Vi stiller krav til vores team om, at vi aldrig må være de besværlige, der kun ser udfordringer, men vi vil derimod opfattes som en værdifuld sparringspartner for kunden. Arbejdet er både spændende og udfordrende, men jeg ville lyve, hvis ikke jeg sagde, at det også kræver en anderledes tilgang til sagerne og et anderledes tankesæt, end vi tidligere har været vant til. 

Selvfølgelig skal vores rådgivning være korrekt, og vi må aldrig gå på kompromis med juraen, men i en verden, hvor lovgivning ikke altid er gearet til anvendelse af nye teknologier og nye forretningskoncepter, skal vi turde tænke i formålsbetragtninger og turde pege på løsninger frem for udfordringer og problemer, så juraen ikke bliver en hæmsko for innovation i Danmark.

Har arbejdet med innovation og forretning så gjort mig til en bedre advokat og rådgiver for mine kunder? Helt bestemt! Det er min tese, at i processen og i arbejdet med at innovere os selv, bliver vi også bedre til at forstå vores kunder, som jo er i fuld gang med deres egne innovationsprojekter. Og selvom kunderne til tider kan være bange for at inddrage os, kan vi alligevel ende med at være en værdifuld sparringspartner, som skaber værdi for vores kunder og i sidste ende deres kunder. 

Del

Kan advokater (virkelig) være innovative?


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak