Skrevet af Rasmus Lehmann Hylleberg - Foto: K-News. (Øverst) Sonny Gaarslev, (nederst) Jonatan Hjortdal


Ifølge de seneste tal fra Civilstyrelsen har 57 advokater siden 1. januar 2019 deponeret deres bestallinger. Det er første gang, at Civilstyrelsen fører statistik over antallet af deponerede bestallinger, og de kan derfor ikke konkludere noget på baggrund af alder eller køn.

Men hos Djøf Advokat, der tilbage i 2013 lavede en såkaldt 'vandreundersøgelse' for at kortlægge advokaternes og de advokatfuldmægtiges tilhørsforhold til advokatbranchen, oplever man, at flere og flere medlemmer henvender sig med overvejelser om at forlade advokatbranchen for at starte eget firma eller for at bevæge sig over i andre stillinger. Rapporten fra 2013 viste dengang, at 50% af de adspurgte advokater og advokatfuldmægtige overvejede at forlade branchen. Derfor ser formand hos Djøf Advokat Mathias Dallerup Krarup et behov for at sætte en ny undersøgelse i gang snarest muligt. 

”Noget af det vi ser, det er, at det ikke er et billede, der aftager, men at det i langt højere grad også kønsmæssigt er ligeligt mænd og kvinder, som overvejer at søge væk fra branchen. Det er jo på mange måder et udtryk for, at branchen ikke formår at skabe et arbejdsliv for alle. På baggrund af det, vi hører fra vores medlemmer, der ser vi i den grad et behov for at genbesøge den her vandringsundersøgelse og iværksætte en ny i løbet af året.” 

Men hvad taler for at blive i branchen? Og hvad taler for at søge andre græsgange? Vi har talt med to unge millenials, der begge er uddannede advokater, og som på hver sin måde har valgt en karrierevej som henholdsvis advokat hos et stort advokathus og general legal counsel hos et startup-firma.

 

Kan du forstå, at andelen, som overvejer at forlade advokatbranchen, er så høj?

Jonatan Hjortdal, 29 år og Chief Legal Officer hos legaltech-virksomheden LegalHero

"Det forstår jeg fuldt ud. Jeg tror, der er mange, som går rundt med de overvejelser, jeg selv har haft – at man har nogle kompetencer, som bliver lidt undertrykt i et advokatjob. Jeg er en fin jurist, men bestemt ikke noget fagligt fyrtårn, og jeg har da på det seneste tænkt over, om jeg havde nogle andre kompetencer, f.eks. sociale kompetencer eller andre, som måske i virkeligheden er langt mere fremtrædende end mine juridiske, og som måske bliver lidt undertrykte af, at jeg, sat på spidsen, 'bare' sad på et kontor og løste sager. Det tror jeg, der er mange, der går og tænker over."

Sonny Gaarslev, 29 år og advokat med speciale i statsstøtte-, EU- og konkurrenceret hos Kromann Reumert 

"Min fornemmelse er, at folk generelt - også uden for advokatbranchen - er langt mere skiftelystne i dag, end man måske har været tidligere. Der er langt mindre tålmodighed, hvad angår at stige i graderne, og der stilles langt større personlige krav til virksomhederne. Og så tror jeg, at det er langt nemmere nu, end det har været tidligere, at forme sit eget job. Fordi du har læst jura, behøver du altså i dag ikke nødvendigvis at sidde på et advokatkontor eller i en styrelse. Og det er jo en trend, man ser i mange andre brancher også.

(...)jeg synes, det er synd, at der ikke er flere, der har lyst til at forme sig et fedt job i advokatbranchen

Jeg kan da godt se nogle af de elementer, der kunne gøre, at folk kunne overveje at skifte branche til noget, der i deres øjne er mere attraktivt. Men jeg synes, det er synd, at der ikke er flere, der har lyst til at forme sig et fedt job i advokatbranchen. Når det så er sagt, er det jo klart, at der vil være nogen, der ikke har lyst til at være advokater, når nu der er så mange andre muligheder."

 

Hvis man lavede samme undersøgelse nu, ville tallet på de 50% så være et retvisende billede i dag?

Jonatan: "Jeg tror stadigvæk, at tallet er rimelig retvisende i dag - det passer i hvert fald meget godt med antallet af de mennesker, jeg taler med. Dér er overvejelser om at forlade branchen da et tema. Der er prestige i at være advokat, og det er et hårdt arbejde. Mange advokater er nogle ambitiøse og fremsynede typer, der for en dels vedkommende er der, fordi de gerne vil være partnere. Jeg forstår, at undersøgelsen fra 2013 vedrører advokater fra advokatbranchen, og i 2013 havde branchen nok ikke så meget fokus på alternative roller, som den har nu – dengang var det nok lidt mere ”op eller ud”. Det har man jo ændret på mange steder nu.

Jeg tror, at mange oplever, at vejen til det at blive partner er ekstremt lang, og at det er utrolig ugennemsigtigt at vide, hvad man skal gøre for at nå dertil

Jeg tror, at mange oplever, at vejen til det at blive partner er ekstremt lang, og at det er utrolig ugennemsigtigt at vide, hvad man skal gøre for at nå dertil. Det er jo ikke noget, der bliver meldt ud. Jeg tror, der er mange undervejs, der føler, at de er klar til at tage et skridt op, men de ved ikke om partnerne også føler det. Det er klart, det er nemmere at arbejde hen mod noget, hvis man ved, at det tager tre eller fem år. Men hvad nu hvis det aldrig sker? Så har man knoklet forgæves i mange år. Og de store kontorer har jo ikke umiddelbart nogen interesse i at melde dette ud til advokater, de ikke ser som havende partnerpotentiale, for så mister de jo potentielt god arbejdskraft. Jeg tror, at min generation gerne vil have afklaringer noget hurtigere, og der er da også nogle kontorer, der er blevet bedre til det, og hvor advokater gøres til partnere i en yngre alder end tidligere."

Sonny: "Min oplevelse er, at man har relativt stor mulighed for at tilrettelægge sin arbejdsdag – det er jo blevet meget nemmere med de mere digitale måder at arbejde på – men inden for de seneste par år er der også kommet flere karrierespor end det klassiske, hvor man blev et sted i mange år for derefter at blive partner. I dag er det jo ikke unormalt, at man bliver senioradvokat, director, manager eller managing associate, som er forholdsvis nye titler, og som jo er tilvejebragt for netop at imødekomme, at folk har forskellige ønsker og behov i forhold til, hvad der gør dem glade for at gå på arbejde. Og det, vil jeg formode på længere sigt, vil gøre tallet noget lavere.

Der er jo ingen tjekliste, men det er min oplevelse, at der - i hvert fald her hos os - er stort fokus på den enkeltes udvikling og behov, og at der bliver taget hensyn til, hvad jeg er god til, hvad jeg kan lide at lave, og hvad det er, jeg har brug for at udvikle yderligere. Jeg synes, at det er tilstrækkeligt gennemsigtigt for mig, og når jeg har dialogerne med min partner, har jeg jo også selv ansvar for at gøre opmærksom på, hvad jeg selv gerne vil, og hvor jeg bevæger mig hen. Derfor tror jeg nok, at tallet ville se anderledes ud i dag, hvis man lavede en tilsvarende undersøgelse."

 

Oplever du generelt, at det er svært for advokatbranchen at holde på advokaterne? 

Jonatan: "Ja jeg tror, det er svært at holde på advokaterne, fordi folk får børn og familie, og fordi prioriteterne derfor ændrer sig. Når man er fuldmægtig, så lever man det unge kontorliv, og når der ikke er en bagkant, det oplevede jeg selv, så gør det ikke så meget, at man arbejder meget, og at man er meget på. Hvis man omvendt ikke føler, man kan nå at hente børn, lave mad osv., jamen så bliver hverdagen jo bare ekstremt presset, og så tror jeg i højere grad, man overvejer at skifte. Og når man er blevet advokat og har fået stjernerne på skuldrene, så er man også attraktiv for andre. Der er masser af fede stillinger i banker, forsikringsselskaber og virksomheder, så der er nogle andre muligheder, end der er, når man er fuldmægtig.

Jeg har da undret mig over, at der er nogle fuldmægtige, der helt åbent siger, at ”vi er her tre år (og får vores bestalling), og så er vi væk”. Jeg har aldrig forstået, hvorfor kontorerne gider investere tre års læretid i sådan nogle fuldmægtige. Det er jo netop, når folk er færdige, at det giver mening at investere i advokaterne, for du kan håndtere sagerne selv, og du har et meget større 'swung' over for dine klienter. Som fuldmægtig er du bare ham den unge. Selv første dag som advokat, når du sender noget, og der står ”advokat” på, kan modtageren ikke se, om du har været advokat i 1 dag eller 15 år, og derfor er der bare en helt anden pondus bag. Så jeg synes da, advokathusene har alle incitamenter til at forsøge at holde på sine advokater, for det er jo der folk er rigtig gode."

Sonny: "Nej det kan jeg ikke genkende, for her i huset bliver der gjort rigtig meget for, at vi som advokater udvikler os med individuelle udviklingsmål, men også at vi kan tilrettelægge vores eget arbejdsliv og tage ansvar for egen udvikling.

Det er ikke nogen hemmelighed, at der er flere timer i det at være advokat end i et traditionelt fuldtidsjob. Men det betyder jo ikke, at man skal arbejde dobbelt så meget, så man ikke kan få sin hverdag til at hænge sammen.

Det er ikke nogen hemmelighed, at der er flere timer i det at være advokat end i et traditionelt fuldtidsjob. Men det betyder jo ikke, at man skal arbejde dobbelt så meget, så man ikke kan få sin hverdag til at hænge sammen. Grundpræmissen for at være advokat er jo, at du har en tillidsfuld relation til din klient, og at du derfor er til rådighed, når de har brug for din hjælp. Det er netop noget af det, jeg synes, er superfedt ved jobbet, men det betyder også, at der kan være tidspunkter, hvor der er behov for, at du stiller op uden for normal arbejdstid."

 

Man taler meget om fleksibilitet og personlig frihed i branchen. Hvad betyder det for dig?

Jonatan: "Jeg har egentlig altid oplevet at have ret meget frihed under ansvar, også da jeg var i advokatbranchen, og jeg har også altid fået den fleksibilitet, jeg har efterspurgt. Det, der er problemet, er dog, at det er fint nok at have fleksibilitet, men hvis man ikke når sine opgaver, og man går kl. 15, så skal jeg jo ligge timerne på et andet tidspunkt. Så det er fint nok, at du har fleksibiliteten, men hvis du har arbejde til 50 eller 60 timer om ugen, så skal du betale de timer, du går tidligt tilbage på et andet tidspunkt. Det ville hjælpe rigtig meget på tilfredsheden, tror jeg, hvis der måske var en lidt bedre harmoni mellem antallet af sager, som bliver allokeret til én som advokat, og at man havde lidt større medindflydelse på det.

Hos LegalHero får jeg sat en masse andre kompetencer i spil. Det er ikke kun juridisk arbejde - der er også salgsarbejde, forretningsudvikling og produktudvikling. Så jeg bruger meget tid på at mobilisere mit netværk og få sparket nogle døre ind."

Sonny: "Jeg synes, at det er fedt, når min partner lægger en spændende sag hos mig, men jeg synes, det er endnu mere spændende, når jeg selv er med til at få sagerne ind, så jeg over tid er med til at bygge en relation op, der gør, at det til sidst er mig, som klienten gerne vil have rådgivning af.

For mig fylder det at bruge mine personlige og sociale kompetencer langt størstedelen i mit arbejde og er også en stor del af, hvad jeg synes er fedt ved mit job. Jeg synes, at det er synd, hvis man ikke, når nu man først har investeret tre år som fuldmægtig, giver det nogle år, for det er som advokat, at du virkelig selv har mulighed for at skabe dit eget arbejde. Fleksibiliteten er langt større i mit arbejde, efter jeg er blevet advokat, og det betyder, at det er nemmere for mig nu at planlægge min arbejdsdag og tid, end det hidtil har været. Det er i mine øjne ikke et optimalt tidspunkt at vælge branchen fra, lige når man har fået sin bestalling."

Del

To sider af samme sag: Should I stay or should I go?


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak