13. august 2021 - Dom over Messerschmidt

Uklart om det er en alvorlig nok dom


Juraprofessor Frederik Waage udlagde med det samme dommen over Dansk Folkepartis EU-stemmesluger med en stor tvivl. Det er ifølge Waage slet ikke klart, om dommen skal anses for så alvorlig, at Morten Messerschmidts politiske karriere kommer til at slutte.

Tekst: Dan Poulsen


Screendump af de to nyhedskanaler da de  kørte ved siden af hinanden kl. 15:09 på en skærm hos os på K-NEWS.

 

I minutterne omkring og lige efter klokken 15 havde både DR og TV2 selvfølgelig deres opmærksomhed rettet mod byretten i Lyngby.

Og med det samme dommer Søren Holm Seerup havde sagt sine ord om, at Morten Messerschmidt af byretten dømmes skyldig og får et halv års betinget fængsel, gik diskussionen i begge kanalers livesendinger.

Hos TV2 var mulighederne i minutterne op til dommen udlagt sådan, at det kunne udmunde i en mild dom i den grønne ende og en hård dom i den røde ende. Og efter dommen mente Noa Reddington, at dommen er oppe i det mørkegule tæt på det røde.

Både Reddington og TV2’s politiske redaktør Hans Redder slog fast, at det for en politiker er en hård dom, at blive kendt skyldig i at svindle med offentlige midler. Men den juridiske udlægning af alvoren lød noget anderles, da der i minuttet efter blev stillet om til juraprofessor Frederik Waage.

 

Waage om alvoren og tvivlen

Da Waage udtaler sig, er det fortsat uklart, hvad retten har dømt Messerschmidt skyldig i - altså om han er dømt for svindel med EU-midler eller for dokumentfalsk. Eller begge.

Frederik Waages umiddelbare reaktion er, at det er en meget alvorlig dom for Messerschmidt.

Og så slår han fast - allerede inden det var kommet frem, at den dømte ankede dommen - at

Folketinget i hans forventning slet ikke står overfor en beslutning om hans værdighed til at sidde i Folketinget endnu.

Hvis den bliver anket, som den blev kort efter Waages udtalelser på TV2, kan der gå mange år før, det står klart om dommen betyder Morten Messerschmidts politiske exit. Det er en beslutning, der skal træffes i Folketinget. Og det kan de først tage stilling til, når en endelig afgørelse foreligger.

Og denne sag, fastslår Waage, kan naturligt ende med at skulle en tur i Højesteret.

Og for det tilfælde, at det er den nuværende dom - altså et halvt års betinget fængsel samt betaling af sagsomkostningerne - der ender med at stå ved magt,

”Det er en vanskelig sag” Folketinget skal tage stilling til til den tid,” mener Frederik Waage.

”Er man hårdt straffet når man får en betinget dom. Og når jeg ser på tidligere domme, er jeg ikke sikker på, hvad de når frem til.”

Byrettens kendelse er som nævnt blevet anket, og Frederik Waage udtalte sig om dommen uden at kende dens præmisser.

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Få klar besked om nye artikler og podcasts direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig - og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak