09. september 2021 - Injuriedom

Vermund må godt 'dele' injurier, mens dommer kritiseres for at 'like'


Partilederen er netop frifundet i en injurie-sag, hvor hun har delt et opslag på facebook, der indeholdt straffelovsovertrædelse. Men at dele den mening, gør den ikke til hendes, konkluderer byretten.

Det sker samtidig med, at dommer Søren Holm Seerup kritiseres for sit 'like', da han derfor må være inhabil i den sag, han netop har dømt. Spørgsmålet, der skærpes er hvornår en handling på sociale medier defineres som en personlig meningstilkendegivelse.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg og Dan Poulsen.


Billedet: Udsnit fra domstol.dk med omtale af byretsdommen der frikender Pernille Vermund, samt udsnit fra ekstrabladet.dk, der som de første skrev om Søren Holm Seerups 'like' af et facebookopslag, der blandt andet forholdt sig kritisk til Morten Messerschmidt.

 

Retten i Helsingør har netop frifundet Nye Borgerliges partileder i en sag om injurier. Sagen drejer sig om en deling af et offentligt tilgængeligt blogindlæg i et kommentarspor på Facebook.

I blogindlægget, som Vermund altså har delt, anklages boksetræner Mahmoud Loubani for at være terrorsympatisør og anklages for at ville udslette USA.

Om dommen, som den omtales på domstol.dk står, at "retten fandt, at indholdet i bloggen i sig selv var en overtrædelse af straffelovens § 267, stk. 1 (ærekrænkende ytringer). Spørgsmålet var herefter, om deling af et link med indlægget foretaget af sagsøgte er omfattet af bestemmelsen.”

Men selv om indholdet, Pernille Vermund deler, anses for injurierende, så frifindes hun i sagen, fordi der ifølge retten ikke kan lægges til grund, at Vermund med sin deling tilslutter sig indholdet i blogindlægget.

Som det beskrives videre på domstol.dk:

”Der blev lagt vægt på, at det i bemærkningerne til loven blandt andet fremgår: ”Det må imidlertid antages, at et neutralt referat alene over for den fornærmede falder udenfor, så længe den refererende ikke gør ringeagtsytringen eller beskyldningen til sin egen.”"

 

Deling plus en kommentar

Uden at vide hvor meget du, K-NEWS-læser, deler opslag på sociale medier, så er du nok bekendt med, at det ofte giver mening lige at tilføje et par ord, linjer, en kommentar med delingen.

Og byrettens dom slutter også, at du ikke i højere grad gør meningen til din egen, hvis du sammen med delingen lægger sådan en kommentar - i hvert fald hvis den er velbalanceret, som Pernille Vermund gjorde.

Domstol.dk skriver:

”Og selvom Pernille Vermund med delingen kommenterer: "han har i hvertfald andre værdier end os andre", så ændrer det ikke herpå, idet udtalelsen ikke findes at kunne fortolkes på en sådan måde, at hun herved tilslutter sig indholdet og gør ringeagtsytringerne eller beskyldningerne til sine egne.”

I den konkrete injuriesag er det en overvejelse værd, hvordan dommen ville have lydt, hvis Vermund i sin kommentar til delingen havde skrevet ”jeg er helt enig”, eller ”se her en mand der skriver de rigtige ting om Loubani”. Eller bare kort og godt ”enig”.

 

Forskellen på hans ’like’ og  hendes ’deling’

Når en fra den lovgivende magt kan dele et injurierende opslag - plus altså tilføje en tilpas sprogligt balanceret kommentar - uden at det kan udlægges som en personlig tilkendegivelse eller en deling af hendes egen mening, så lander den konklusion jo ret interessant midt i diskussionen om ytringsfrihed hos en fra den dømmende magt.

Debatten ruller i kølvandet på det halve års fængsel til en politiker, der blevet givet i en sag, hvor Søren Holm Serup var retsformand.

Flere politikere særligt fra samme parti men også efterfølgende flere journalister kalder Seerup for åbenlys inhabil, mens dommerforeningsformand Mikael Sjöberg ikke lige så skarpt kritiserer sin kollega men blot i flere medier offentligt ærgrer sig over Seerups handling.

[...] udtalelsen ikke findes at kunne fortolkes på en sådan måde, at hun herved tilslutter sig indholdet og gør [...] beskyldningerne til sine egne

Uddrag fra domstol.dk

 

Et like uden kommentarer af et opslag, som er skrevet af en gammel skolekammerat - Søren Pind og dommer Seerup er barndomsvenner fra Bornholm - i en lukket facegruppe, er altså i den offentlige stemning rettet mod Seerup at anse som en personlig meningstilkendegivelse.

En deling af en mening, der er injurierende, tilføjet en tilpas overordnet formuleret kommentar er ifølge retten ikke en meningstilkendegivelse.

Med sidstnævnte handling gør man åbenbart ikke “ringeagtsytringen eller beskyldningen til sin egen”.

Med førstnævnte gør man det til sin egen mening. Og så kan du være - ifølge flere - inhabil til at udføre det arbejde, du sædvanligvis respekteres for at udføre kompetent og velargumenteret. Hvis vi altså skal lægge os op af den vej, debatten vægter lige nu.

 

Et par detaljer at huske i farten

Lad os lige gentage et par detaljer, mens vi ikke endnu helt ved om flammerne - eller lodskålene til højre og venstre - går op eller ned, og hvor alt det her ender med dommeres ret til at ytre sig.

*Som du kunne læse i går på K-NEWS er det ifølge professor ved SDU, Sten Schaumburg-Müller, ikke et retligt problem Søren Holm Seerups handling, der satte det hele i gang.

"Det er svært at sige hvad et 'like' betyder. (...) Det er jo en noget uklar ytring, så jeg mener ikke der er noget retligt problem i at 'like'", siger han i artiklen fra tirsdag i denne uge.

Dommers 'like' puster til en principiel debat om ytringsfrihed i magtens tredeling

*Formelt er der endnu ingen, der har udfordret afgørelsens præmisser i sagen mod Messerschmidt. En afgørelse, der blev vedtaget med fuld enstemmighed blandt dommer og domsmænd.

*Det handler om mere end et enkelt 'like'. Det kan godt være, at det var ét bestemt 'like' af ét bestemt opslag, der denne gange startede balladen, men flere aviser har beskrevet at Søren Holm Seerup har liket Dansk Folkeparti-kritiske artikler gennem flere år.

*Fortællingen om den længere række påståede problematiske 'likes' fra Seerups side, har sin oprindelse hos Messerschmidt, der i et længere opslag 17.august til sine Facebook-følgere bl.a. skriver, at "opslag på opslag ser nu dagens lys", han vedhæfter også en samling skærmbilleder som dokumentation og skriver, at "28 billeder giver et indtryk af, hvem vi har med at gøre. Både i forhold til mig og mit parti". 

De mange opslag er skaffet af Messerschmidts folk, der har lave en gennemtrevling af Seerups SoMe-aktivitet over flere år. Hver enkelt bliver så taget fra fortiden og ind i post-Messerschmidtdom-2021.

"Der er altså tale om en omfattende digital arkæologi, hvor sproglige potteskår og satiriske sedimenter graves frem og tolkes ensidigt", som magasinet POV International skriver i en  grundig artikel, der også udpeger hvordan en "Tøhø"-kommentar fra Seerup til et humoristisk opslag, hans bror har lavet idag, bliver udlagt som udtryk for en mening, der peger på et habilitetsproblem.

*Om det 'like' af det opslag, der startede debatten forklarer dommeren selv:

Jeg bifaldt opslagets generelle budskab, ikke den specifikke del, som du refererer til”, har Søren Holm Seerup skrevet til Ekstra Bladet, der gengiver det 14.august.

Det generelle budskab i opslaget fra Søren Pinds hånd handler om at agere ærefuldt. Og Søren Holm Seerup udtaler videre:

“Jeg ønsker ikke den slags misforståelser, hvorfor jeg har fjernet dette ‘like’ igen. Tak for at gøre mig opmærksom på forholdet”, skriver retsformanden”

Sådan lyder hans svar ifølge Ekstra Bladet, da de spørger om, det han har gjort er forenligt med hans virke.

*Mahmoud Loubanis advokat har sagt at sagen, hvor Pernille Vermund netop er frikendt, forventes anket til landsretten.

Seerup-og-Pind-på-Folkemøde

Billedet: Et screendump af video, der ligger på Youtube, der viser Søren Holm Seerup sammen med hans barndomsven Søren Pind, under en debat på Folkemødet 2019. Videon er lagt op af indre Mission.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak