08/02/2021 - EU-lovgivning

EU strammer igen skruen overfor tech-virksomhederne


Nyt EU-direktiv, som blev endeligt vedtaget 25. november sidste år, skal gøre det lettere for EU-borgere at gå sammen i gruppesøgsmål på tværs af landegrænser. Målet med direktivet er at højne forbrugerbeskyttelsen og holde bl.a. de store tech-virksomheder ansvarlige, hvis de misbruger deres magt.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Det kan være svært at overskue, hvordan man skal gribe det an, hvis man som forbruger har en juridisk tvist med Apple, Facebook eller Microsoft. Tanken om at stå ansigt til ansigt med giganternes korps af advokater kan for mange forbrugere virke direkte afskrækkende, men nu kommer et nyt EU-direktiv forbrugerne til undsætning.

Det nye direktiv 2020/1828, der endeligt blev stemt igennem 25. november sidste år, gør det nemlig muligt for EU-borgere at gå sammen i gruppesøgsmål på tværs af landegrænser og herigennem sammen at sagsøge store multinationale selskaber, hvis de bryder loven.

Direktivet omfatter gruppesøgsmål i forbindelse med datasikkerhed, fly- og passagerrettigheder, finansielle tjenesteydelser, turisme og telekommunikation.

 

Et fælles EU-redskab

Direktivet erstatter det tidligere direktiv 2009/22/EF, der ikke i høj nok grad beskyttede forbrugernes rettigheder. 

Det nye direktiv er nu et fælles redskab til gavn for alle EU's borgere. Tidligere har gruppesøgsmål i forbindelse med forbrugerbeskyttelse kun været muligt i nogle lande, og det har skabt stor divergens i juridisk praksis rundt om i EU, hvor grupper af mennesker kun har haft mulighed for at føre gruppesøgsmål inden for egne landegrænser. 

F.eks. har Volkswagen-skandalen, som vi på K-News fortalte om i 2019, vist, at det for nogle kunder var nemmere at få erstatning, end det var for andre grundet forskellene i muligheden for at indgå gruppesøgsmål.

Af direktivets ordlyd fremgår det:

"Globaliseringen og digitaliseringen har øget risikoen for, at et større antal forbrugere lider skade som følge af den samme ulovlige praksis. Overtrædelser af EU-retten kan være til skade for forbrugerne. Uden effektive midler til at bringe en ulovlig praksis til ophør og til at opnå genopretning for forbrugerne mindskes forbrugernes tillid til det indre marked."

Direktivet pålægger medlemsstaterne at indføre et system med adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser i forbindelse med overtrædelser af EU-retten. Det omfatter både søgsmål vedrørende foranstaltninger om påbud og om genopretning.

 

Kan starte en bølge af retssager mod big tech

Det nye direktiv er endnu en stramning af den juridiske skrue over for de multinationale selskaber, der overtræder forbrugernes rettigheder i EU. Ifølge Politico.eu føres der bl.a. lige nu et gruppesøgsmål mod Apple, hvor en gruppe forbrugerretsorganisationer fra Spanien, Italien, Belgien, Brasilien og Portugal har anklaget tech-giganten for bevidst at skabe produkter, der strategisk har en begrænset levetid og derefter stopper med at virke.

Også den hollandske forbrugerretsorganisation SOMI er ved at opbygge en sag mod kinesiske TikTok, og der vurderer man, at den nye lovgivning fra EU er et kærkomment rygstød i forsøget på at få TikTok til at stoppe sin ulovlige datadeling.

Gruppesøgsmål er desuden blevet et vigtigt redskab flere steder i verden i forhold til at få multinationale selskaber og nationalstater til at nedbringe deres klima- og miljøbelastning.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak