28/09/2021 - Offentlig debat

Jurist og aktivist fjernet fra debat om overvågning i 11. time


Den årlige Faglige Dag blev tirsdag afholdt på Aarhus Universitet. Her skulle jurist og formand for Foreningen mod Ulovlig Logning Rasmus Malver have deltaget i en debat om overvågning, men han blev med kort varsel aflyst.

Ifølge den forklaring, Rasmus Malver siger, han har fået over telefonen fra arrangøren, blev han aflyst fordi sekretariatschef René Pedersen fra Østjyllands Politi ikke ønskede at deltage i en debat, hvis Foreningen for Ulovlig Logning får taletid. Østjyllands Politi afviser at have stillet den betingelse, men siger, at de var i "dialog" med arrangørerne.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg og Dan Poulsen / Billede: Rasmus Malvers Twitter-profil


Artiklen er opdateret løbende i løbet af tirsdagen - bl.a. med arrangørernes svar.

 

Det er en stor begivenhed, Faglig Dag på Aarhus Universitet. I år med paneldebatter om alt fra tvangsfjernelse, forholdet mellem mennesker og medier og så overvågning.

Og netop overvågning er en debat, som jurist og formand for Foreningen mod Ulovlig Logning Rasmus Malver havde set frem til - som han var inviteret til qua sit engagement i lognings- og overvågningsdebatten.

Han blev inviteret for en uge siden  med ordene:

"Specifikt vil vi invitere dig til debatsessionen 'Overvågning: til skade eller til gavn for samfundet?'”.

Sådan står der i den invitation Rasmus Malver får onsdag i sidste uge.

 

"På baggrund af din kamp"

Arrangørerne lægger specifikt i invitationen vægt på netop hans viden og forhistorie:

"Vi vil utrolig gerne have dig som deltager i paneldebatten på baggrund af din kamp med den ulovlige logning. Du ville bidrage med en kritisk røst overfor overvågning, samt belyse de studerende med den meget aktuelle case, som du og din forening kæmper med."

Men hans deltagelse blev afblæst af arrangøren mandag, mindre end et døgn inden, han ellers tirsdag kl 10.15 skulle have debatteret i Århus.

Afblæst med et telefonopkald, nogle timer efter at arrangørerne om morgenen havde sendt en mail til alle, der skulle sidde i panelet. Blandt deltagerne var blandt andre Anders Albrechtslund, lektor ved Center for Overvågningsforskning, Henrik Jacobsen fra PROSA, og fra Østjyllands Politi sekretariatschef René Pedersen.

 

Aflyst med kort varsel

Rasmus Malver bliver mandag eftermiddag ringet op af en kontaktperson fra arrangørgruppen, der meddelte, at han ikke skulle deltage alligvel.

Årsagen var ifølge arrangøren, sådan som Rasmus Malver gengiver samtalen, at Østjyllands Politi ikke vil deltage, hvis Foreningen for Ulovlig Logning får taletid.

Det fortæller Rasmus Malver til K-NEWS, da vi kontakter ham efter det tweet, han har lagt op om - den for ham - overraskende og urimelige aflysning.  Billedet øverst i artiklen er fra det tweet. 

da der kom et afbud og en ny paneldeltager blev præsenteret, havde vi en dialog med arrangørerne

Østjyllands Politi

 

Hos Østjyllands Politi afviser man, at sådanne betingelser har fundet sted. René Pedersen, der ifølge det planlagte program skulle paneldebattere med blandt andre Rasmus Malver, henviser til politiets kommunikationsafdeling, der har sendt følgende svar på K-NEWS' henvendelse:

"Da, der kom et afbud, og en ny paneldeltager blev præsenteret, havde vi en dialog med arrangørerne om dette. Men vi har ikke stillet betingelser for vores deltagelse."

Den nypræsenterede, som svaret henviser til, er Rasmus Malver. Det med afbuddet vender vi tilbage til. 

I Rasmus Malvers optik er der tale om en offentlig myndighed, der udnytter sin magt.

"Jeg diskuterede med arrangøren om hvorvidt han skulle aflyse politiets deltagelse i stedet for. Politiet har givet arrangøren en klar besked om, at det var en betingelse for deres deltagelse," siger han og udlægger det videre sådan her:

"Det er ulovligt for en offentligt ansat at stille krav om, hvem der må deltage i en offentlig debat. Det tilsvarer at politiet forbyder en demonstration - det her er et spørgsmål om en fagperson, der har til hensigt at fremlægge noget fakta. Og det vil politiet så gøre hvad de kan for at undgå."

 

Den tabte sag i landretten

Når Rasmus Malver taler om sig selv som fagpersonen med hensigten at fremlægge fakta, peger han naturligvis tilbage på det sagsforløb, der har fyldt en stor del af hans arbejde, som han selv definerer sig, forfatnings- og menneskerettighedsjurist, og den viden han i den forbindelse har oparbejdet. 

Sagsforløbet endte med et nederlag i Østre Landsret i juli i år, i den sag som Foreningen mod Ulovlig Logning havde anlagt mod Nick Hækkerup og staten. De tre landsdommere frikendte staten i påstanden om, at Danmark udfører logning af borgerne i strid med EU-lovgivningen.

I forlængelse af den for Rasmus Malver aflyste paneldebat ved den årlig Faglige Dag ved Århus Universitet, efterlyser han, at politiet selv forklarer sig bedre.

"Det er sørgeligt at René Pedersen ikke selv vil udtale sig, og nu tørrer han den af på en stakkels studerende fra en studenterforening på Aarhus Universitet", siger Rasmus Malver til K-NEWS.

Jeg diskuterede med arrangøren om hvorvidt han skulle aflyse politiets deltagelse i stedet for

Rasmus Malver

K-NEWS har fremlagt Rasmus Malvers kritik for Østjyllands Politi på ny, der i et skriftligt svar udtaler:

"Vi har ikke stillet en betingelse om, at Rasmus Malver ikke skulle deltage. Derudover har vi ingen kommentarer."

Udmeldingen fra Østjyllands Politi bakkes op af det svar, vi har fået fra arrangørerne.

 

Arrangøren påtager sig ansvaret

K-NEWS har været i kontakt med arrangørgruppen og Frederik Rossavik, som er ham, der overleverede beskeden til Rasmus Malver. Vi fanger ham tidligt på dagen over telefonen, hvor han beklager, at han ikke midt i travlheden på den Faglige Dag, har mulighed for at give et interview.

Han bekræfter dog, at det er ham, der over telefonen overbragte Rasmus Malver aflysningen.

Hos ledelsen hos Aarhus Universitet har man ikke været involveret i beslutningen om eventuelle ændringer i programmet og henviser til, at det er studenterforeningerne selv, der tilrettelægger og styre arrangementet. 

K-NEWS har i løbet af dagen modtaget følgende fra en presse- og kommunikationskonsulent hos Aarhus Universitet, med en udtalelse på vegne af arrangører og statskundskabstuderende Frederik Rossavik. I den skriftlige udtalelse står:

"Faglig Dag er et arrangement, som er drevet af en række frivillige studerende på Institut for Statskundskab, hvor der er stor tradition for, at vi studerende selv står for de faglige programmer.

Som en af de seks arrangører til Faglig Dag kan jeg oplyse, at det udelukkende var vores beslutning af aflyse Rasmus Malvers deltagelse i programmet.

Omkring forløbet kan jeg oplyse, at vi desværre fik en aflysning i sidste øjeblik og derfor ledte efter en anden oplægsholder, der med kort varsel kunne stille op.

Vi fandt så Rasmus Malver, som venligt indvilligede i at deltage."

 

Betingelse vs. dialog

Det skriftlige svar nævner den 'aflysning', som jo også politiet nævner i deres svar. De skrev - som nævnt tidligere i artiklen her:

"da der kom et afbud og en ny paneldeltager blev præsenteret, havde vi en dialog med arrangørerne"

Aflysningen handler altså om en paneldeltager, der var inviteret inden Rasmus Malver, der så ifølge arrangøren har meldt fra. Og efter afbud fra denne person, som det må formodes, at Politiet havde accepteret at sidde i paneldebat med, kom Rasmus Malver ind som 'ny paneldeltager'.

Og da den nye paneldeltager blev præsenteret for politiet, havde de en dialog med arrangørerne. Efter den dialog er Rasmus Malver fjernet.

Alt andet lige kan det godt udlægges som, at politiet har haft en mening om hvem de ønskede at sidde og paneldebattere med.

Alt andet lige kan man godt forestille sig, at en politimand som René Pedersen, har sagt ja til een type debat, kan have haft en holdning til, hvor meget han ønsker en anden type om en kompliceret problemstilling som logning.

Og alt andet lige kan man forestille sig, at René Pedersen slet ikke har haft hverken lyst eller tid til, at forberede sig til en debat om logning med en ekspert på området som Rasmus Malver. 

Hvordan det i sidste ende får ordene "en dialog med arrangørerne" til at vægte overfor "men vi har ikke stillet betingelser for vores deltagelse", det må være op til den enkelte.

 

Generel debat vs. enkeltsag

På K-NEWS er vi ikke bekendt med, hvem den først inviterede er, hvornår den aflysning tikkede ind, eller hvornår politiet får besked om den aflysning.

Men Rasmus Malver bekræfter, at han var inviteret efter et afbud fra en anden, og at han blev inviteret til debatten en gang i sidste uge.

Det skriftlige svar fra  Frederik Rossavik via kommunikationsafdelingen fortsætter sin forklaring om aflysningen af Rasmus Malver: 

"Da vi efterfølgende var i dialog med ham (Rasmus Malver, red.), stod det imidlertid klart for os, at han ikke passede ind i den form, som vi ønskede for debatten, hvor vi stilede efter en bred debat uden fokus på enkeltsager. På den baggrund aflyste vi igen, og vi beklager naturligvis, at vi ikke havde haft tid nok til at researche ordentligt på Rasmus Malvers bidrag til debatten, inden vi kontaktede ham og lavede en aftale med ham."

Rasmus Malver kan ikke genkende, at der mellem ham og arrangøren har været en sådan dialog.

Svaret fra arrangøren - helt præcist afsendt fra presse- og kommunikationsafdelingen hos Aarhus Universitet afsluttes med:

"Vi har ikke yderligere kommentarer til sagen."

 

Tirsdagens debat-agenda

Blot som afrunding på denne artikel, bringer vi her et længere uddrag af den invitation og agenda som Rasmus Malver blev præsenteret for, og som fik ham til at takke ja.

Arrangørerne skrev:

"Sessionen omhandler den øgede overvågning, vi ser i samfundet og hvilke fordele og ulemper det har medført. 
o    Findes der god overvågning, og hvis ja, hvad er eksempler på det?
o    Hvad er dårlig overvågning?
o    Hvem er overvågning til for?
o    Hvad kan overvågning egentlig i dag (teknisk)?
o    Virker overvågning overhovedet?
Med din viden indenfor dette felt er vi sikre på, at du kan bidrage til en spændende debat.
Du vil komme til at indgå i en paneldebat, hvor der både vil være debattører, der mener, at øget overvågning gavner samfundet og nogen, der mener, at det skader samfundet.
Vi er overbevist om, at dine holdninger om overvågning i det moderne samfund og retten til privatliv er relevante og vil lægge op til en god debat."

Vi stilede efter en bred debat uden fokus på enkeltsager. På den baggrund aflyste vi

 

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak