Tekst: Cecilie Uhre17. august 2020 - Konflikt

Erhvervsorganisationer går sammen om at fremme mediation


Mediation bruges ofte til at løse uenigheder i udlandet . Men i Danmark tages det overraskende lidt i brug. Det vil Dansk Industri, Dansk Byggeri og Dansk Erhverv samt Voldgiftsnævnet gerne lave om på, skriver Weekendavisen.


Meditation eller mediation. De to ord ligger blot et enkelt t fra hinanden, og ifølge flere eksperter er det en del af forklaringen på, hvorfor mediation, som kilde til konfliktløsning, bruges så lidt i Danmark.

For mediation giver med sit nære slægtskab til meditation associationer til lotusstilling og en ordløs søgen efter indre ro. Og disse associationer ligger langt fra paragraf og proces.

Men bør den fordom sættes til dørs? Det mener flere erhvervsorganisationer, og af netop den grund har de i samarbejde med Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet lanceret et projekt, der skal stille en neutral mediator til rådighed helt gratis i 20 erhvervs- og byggesager.

Det, håber de, kan give erfaringer, som flere i branchen kan lære af og dermed være med til at forankre mediation som primær kilde til konfliktløsning i erhvervslivet, skriver Weekendavisen.

I 2008 blev der indført retsmægling, der fungerer på samme måde som mediation, inden for domstolene.  Dog afsluttes under to procent af det samlede antal civile sager ved domstolene på denne måde. Det til trods for, at en undersøgelse fra Danske Advokater viser, at to ud af tre sager gennemsnitligt forliges helt eller delvist ved retsmægling. Når man kigger udelukkende på erhvervs- og byggesager, er det helt op mod 79 % af sagerne, der forligs med retsmægling.

K-News bragte i juli et interview med Gitte Løvgren Larsen om mediation i Danmark, hvor hun gør status over de erfaringer, som hun og hendes daglige kollega Benjamin Lundström har gjort sig som en del af retsmæglerkorpset i Østre Landsrets kreds

Der findes ikke tal for brugen af mediation uden for domstolene. Her går mediation stadig under betegnelsen ’alternativ konfliktløsning’, selvom metoden kom til Danmark i 1990’erne, skriver Weekendavisen. 

Men mediation kan netop få sit momentum nu i forbindelse med coronanedlukningerne.

“Efter to måneders nedlukning er sagspuklen ved domstolene vokset, så der er endnu længere sagsbehandlingstid. Og i erhvervslivet forudser man oven i det en kaskade af konflikter om fyresedler og uforløste kontrakter. Vi hører kun diskussionen om ‘flere penge til domstolene’, men mange af de her sager er faktisk slet ikke hensigtsmæssige at løse ved domstolene, for de er jo ikke nogens skyld,” siger Thomas Samsø Bloch, der er administrerende direktør i Mediationsinstituttet.

 

Men hvad med retssikkerheden?

Clement Salung Petersen, professor og forsker i civil retspleje på Københavns Universitet, mener ikke, at mediation i juridiske sager er en mirakelkur.
“I mediation kan private parter generelt give afkald på deres rettigheder, og uden juridisk rådgivning risikerer de derfor at blive langt dårligere stillet, end hvis konflikten var afgjort ved domstolene,” siger han til Weekendavisen.

Thomas Samsø Bloch er uenig, for ifølge ham er retssikkerhedsbegrebet slet ikke anvendeligt i forbindelse med mediation.

“Mediation kan på ingen måde erstatte retssystemet. Advokater bør bare huske, at der nogle gange er brug for en dommer – andre gange en mediator,” siger han til Weekendavisen.

 

Mediation:

Mediation er en billigere og typisk også hurtigere metode at løse konflikter på end ved voldgift eller retssag.

I en mediation agerer en neutral mediator, og de to parter, der er i konflikt, placeres overfor hinanden. Begge parter får derefter lov til at komme med deres side af historien, hvorefter mediatoren i samarbejde med parterne skal forsøge at finde fælles fodfæste. Det, der kendetegner en mediation, er, at der ikke findes en vinder eller en taber. Begge parter må give lidt og tage lidt.

Del

Erhvervsorganisationer går sammen om at fremme mediation


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder