03. november 2021 - Retsstat i Polen

Polsk dommer suspenderet for at håndhæve EU-lovgivning


Den polske dommer, Agnieszka Niklas-Bibik, er blevet suspenderet i en måned for at stille et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen og for at håndhæve domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen. Suspenderingen er en klar overtrædelse af en tidligere kendelse fra EU-Domstolen fra juli i år.

Tekst: Sara Moss Hesse


Billedet: Et udsnit fra den polske hjemmeside Oko, som laver undersøgende og faktabaseret journalistik. På billedet ses dommer Agnieszka Niklas-Bibiks polske kollegaer med bogstaver, som staver 'dommersolidaritet'.  

 

Agnieszka Niklas-Bibik blev suspenderet fredag d. 29. oktober, blot to dage efter EU idømte Polen at betale daglige bøder på én million euro. Bødestraffen er en reaktion på, at Polen ikke har efterlevet EU-Domstolens krav om, at landet skal annullere den forfatningsstridige lovgivning – som Michael Sjöberg i en tidligere artikel hos K-NEWS har omtalt som ’mundkurvsklausulen’ – om et disciplinærkammer ved landets højesteret.

EU’s begrundelse for påbuddet om at afskaffe disciplinærkammeret var blandt andet, at det udfordrer den nødvendige demokratiske adskillelse mellem den lovgivende og den dømmende magt.

Disciplinærkammeret blev vedtaget i en større domstolsreform i Polen, og det kan straffe dommere, der bringer sager videre til EU-Domstolen eller på anden måde, efter regeringens opfattelse, dømmer forkert. Og det er netop dette, der er sket for Agnieszka Niklas-Bibik, som er blevet suspenderet af formanden for byretten i den polske by, Słupsk, Andrzej Michałowicz.

Andrzej Michałowicz påberåbte artikel 130, § 1 om disciplinært ansvar for dommere og dommerassistenter i ’the Act on the Common Courts, da han suspenderede Agnieszka Niklas-Bibik. Rule of Law skriver, at Agnieszka Niklas-Bibik udelukkende blev suspenderet for hendes afgørelser i retten, og at hun ikke har brudt loven.

 

 

Ikke den eneste

Suspenderingen sker på trods af, at formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, har udtalt, at en forudsætning for, at Polen kan modtage økonomisk støtte fra EU’s genopretningsplan i forbindelse med covid-19 – der blev vedtaget d. 11. februar i år - er, at landet genindsætter alle tidligere suspenderede dommere. Dette ser ikke ud til at påvirke Polen, der siden da har suspenderet yderligere to dommere.

Agnieszka Niklas-Bibik er den ottende dommer, der er blevet suspenderet, siden loven om disciplinærstraf trådte i kraft, men hun er den første dommer, der er blevet suspenderet for at stille et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen.

Til Rule of Law udtaler Agnieszka Niklas-Bibik:

”Suspenderingen er imod EU-Domstolens påbud fra 14. juli 2021. Det er en form for undertrykkelse, og det forhindrer mig i at håndhæve EU-lovgivningen og at stille præjudicielle spørgsmål. Men det vil ikke knække mig. Jeg vil fortsætte med at gøre, hvad en dommer burde gøre. Jeg havde ret til at håndhæve dommene fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen.”

 

Retssamfund på retur

I marts 2020 udtalte formand for Dommerforeningen, Michael Sjöberg, til K-NEWS sig om lovgivningen om disciplinærstraffe og ’mundkurvsklausulen’.

”Det, den polske regering gør, er, at stække grundpillerne i demokratiet. Når den ene magt begynder at undergrave den anden, så er det netop, at det går galt,” sagde han og udtrykte en bekymring for, at det, der sker i Polen, spreder sig til andre lande.

”Det må for guds skyld ikke brede sig som ringe i vandet. Det har jo allerede bredt sig til Ungarn, Bulgarien og Rumænien, hvor retssamfundet virkelig også er på retur. Vi skal få italesat over for de regimer, at de må tilbage på pinden igen og sørge for, at retsstaten bliver indført. Det er helt fundamentalt. EU bygger på retsprincipper, det er et traktatligt samarbejde, og de skal respekteres både den ene og den anden vej.”

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Få klar besked om nye artikler og podcasts direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig - og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak