21. august 2020 - Future Lawyer

Stor forskel på opfattelsen af, hvor svært det er for kvinder at få topstillinger


Mænd og kvinder har en markant forskellig oplevelse af, om det er sværere for kvinder at få en topstilling i branchen. Den konklusion kan drages om både advokatfirmaer, det offentlige og private virksomheder, fremgår det af den årlige Future Lawyer-rapport fra Karnov Group i samarbejde med Djøf Advokat.

Tekst: Dan Poulsen. Billeder: Tabeluddrag fra Future Lawyer 2020.


Det er over halvdelen hele vejen rundt. 52 % mener det er sværere i det offentlige. 53 % er tallet hos advokatfirmaerne, og sværest vurderes det at være i private virksomheder for kvinder at få en topstilling. Men under de tal gemmer sig en mere markant forskel i, og med hvem der oplever hvad. Og ja, det er kvinderne, der klart i højest grad oplever det sådan, mens en markant lavere andel af mandlige kolleger nikker til udsagnet.

”Det er sværere for kvinder end mænd at få en topstilling!”

Kun lige under en tredjedel af mandlige jurister har den opfattelse, mens det for kvinderne er over to tredjedele. Det er en af de markante udledninger fra den årlige rapport, Future Lawyer 2020, der offentliggøres mandag den 24. august.

 

Helt skævt i forhold til hvor mange jurister, der er kvinder

At den juridiske branche hører til blandt de konservative blev også slået fast i sidste års Future Lawyer-rapport og kommer næppe som en overaskelse. Med land skal lov og alt det der bygges, og så hellere – forståeligt nok – gøre tingene sikkert og langsomt end for hurtigt og overilet. Men alligevel. At der i 2020 kan være så stor forskel i forhold til, hvad der opleves som bump på vejen hos nogle og ikke hos andre, det stikker ud. Og lad det være mejslet ud i opdateret granit: ifølge rapporten er der i branchen en utilfredshed med diversiteten – herunder hvordan kvinders vej til topstillinger er brolagt.

Som det er formuleret i rapporten:

Det er altså ikke kun generationskløfter, vi ser i dette års undersøgelse – også kløfter mellem køn i opfattelsen af mulighed for at opnå avancement.”

Det er værd at notere sig, at der samtidig med den opfattelse er en klart større andel af kvinder på jurastudiet. En tendens, der er klar, når man ser på de sidste fem år.  Opfattelsen af skævheden, og at der samtidig ikke er nok fokus fra virksomhedernes side på at gøre noget ved ligestilling og diversitet, kan have betydning særligt for den fremtidige rekruttering af talenter og kapaciteter. For som der også står i rapporten:

Typisk er ligestilling og diversitet aspekter, som den yngre generation af jurister værdsætter i højere udstrækning end jurister over 50 år. Yngre jurister er tilsyneladende mere kritiske og stiller højere krav til aspekter som ligestilling og diversitet. Også her er altså en kløft mellem generationer, som fremtidige arbejdsgivere i den juridiske branche skal være opmærksomme på".

Og Future Lawyer-rapporten fortsætter.

"67 % af de adspurgte jurister mellem 23-29 år mener, at der er for lidt diversitet i ledende stillinger. I samme aldersgruppe vurderes det med 63 %, at det er sværere for kvinder end mænd at opnå ledende stillinger i branchen”.

Der skal nytænkning til [...] hvis man vil holde på de dygtige kvinder i branchen

Uddrag af citat fra kvindelig advokat ansat i en organisation, der kan læses i rapporten Future Lawyer 2020.

 

Yngre ser problemet mest

Om der overhovedet er ’for lidt diversitet’ i branchen, er også afhængigt af alderen på den, du spørger. 44 % af de yngre jurister, 42 % af jurister mellem 30 og 49 år og 33 % af jurister over 50 år vurderer, at der generelt er for lidt diversitet mellem ansatte i den juridiske branche.

Og det er i øvrigt den klare tendens, at partnere i advokaterfirmaer i lavere grad end de øvrige ansatte i virksomheden oplever, at der er et problem, når de svarer på diversitetspåstandene ’der er for lidt diversitet blandt de ansatte’ og ’der er for lidt diversitet i ledende positioner’.

Rapportens datagrundlag er jurister i både Sverige og Danmark. Og da der, når det kommer til ligestilling i de to lande, kan være forskellig indstilling til og forståelse af begreberne, er det værd at nævne, at respondenterne fordeler sig som 60-40 i Sverige og Danmark. Altså er ca. 40 % af besvarelserne fra danske jurister.

De adspurgte er fuldtidsjurister inden for segmenterne advokatfirmaer med 1.124 adspurgte, private virksomheder med 478 adspurgte og den offentlige sektor med 1.946 adspurgte. 

Og – som tidligere nævnt – er det flest mænd, der har svaret med 2.064 mod 1.466 kvinder. 18 personer – 14 i Danmark og 4 i Sverige – har svaret ’andet’, da de blev spurgt om køn.

Til de forskellige udsagn har respondenterne skullet svare ’enig’, ’ikke enig’ eller ’ved ikke’.

artikel2-tabel1

Af Future Lawyer-rapportens øvrige konklusioner står særligt udfordringer og behov indenfor teknologisk transformation også tydeligt frem. Det kan du læse en K-News artikel om HER. 

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak