Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg21. august 2020 - Future Lawyer

Den traditionelle advokatbranche er for længst et overstået kapitel


En spritny rapport fra Karnov Group, Future Lawyer 2020, peger på, at den juridiske verden står over for en gennemgribende transformation. Den stadig øgede digitalisering har skabt grobund for en øget ’juridificering’ af samfundet, og her bliver advokatbranchen nødt til at omfavne de nye spillere på markedet for stadig at kunne gøre sig gældende i en verden i forandring.


Behovet for juridiske ydelser stiger. Så klar er meldingen i Karnov Groups spritnye rapport, Future Lawyer 2020, som er skabt i samarbejde med Djøf Advokat, der stiller skarpt på forholdene i og fremtiden for den juridiske verden.

74 % af de 1124 adspurgte advokater på tværs af Danmark og Sverige peger på, at behovet for juridiske ydelser blot vil stige i fremtiden, og det får betydning for fremtidens juridiske arbejdsmarked. Det øgede behov for juridiske ydelser betyder nemlig samtidig et øget behov hos advokathusene for at omfavne legaltech, work-life-balance og flere bredspektrede juridiske kompetencer.

Det er særligt den teknologiske udvikling, der driver behovet for flere juridiske kompetencer. GDPR er et nærværende eksempel på et område, der har skabt nye forretningsmuligheder for advokaterne, men også udfordringer, som har krævet et dedikeret fokus i forhold til at ansætte nye og kompetenceudvikle eksisterende medarbejdere.

Den teknologiske udvikling betyder også, at flere og flere aktører uden for advokatbranchen vil tage markedsandele fra advokaterne.

”Vi træder ind i en ny æra inden for lovgivning, hvor nutidens store advokatfirmaer kommer til at tabe markedsandele. De opererer inden for et lukket samfund, der ikke tilpasser sig omverdenens udvikling. Fremtidens nøgleord er pris, pris, pris. Hastighed, hastighed, hastighed,” lyder det fra en anonym administrerende partner i et advokatfirma i rapporten.

Den pointe understøttes af britiske Richard Tromans, der bl.a. står bag legaltech-sitet Artificial Lawyer. I rapporten peger han bl.a. på, at de såkaldte ALSP'er (alternative legal service providers) for længst er ovre det punkt, hvor de er alternative. Tværtimod bør advokaterne tage disse virksomheder til sig og skabe bæredygtige samarbejdskonstellationer med disse legaltech-startups, hvis de vil bibeholde deres markedsandele.

“The reality is that the days of the world being 100 % dominated by ‘law firms’, that just did legal advisory services, and were structured strictly as partnerships have long been over,” skriver Tromans, som vi på K-News tidligere har interviewet. Her talte han bl.a. om vigtigheden af, at advokatbranchen i langt højere grad samarbejder med de eksterne aktører.

Og netop forholdet mellem de traditionelle advokathuse og de nye digitale aktører er netop nu også genstand for en del diskussion på den anden side af Atlanten. I USA har flere iagttagere på bl.a. det amerikanske nyhedsmedie for advokater Legaltechnews.com peget på, at den eneste holdbare forretningsmodel for fremtidens advokatbranche er at anskue ALSP’erne, som i Tromans optik altså ikke er så alternative længere, som samarbejdspartnere frem for konkurrenter. F.eks. peger den amerikanske journalist Dan Packel i en analyse på, at der ifølge en Thomson Reuters-rapport fra 2019 om ALSP’er var 53 % af de adspurgte, store advokatfirmaer, der påpegede, at ALSP'er kan hjælpe dem med at differentiere deres tjenester, og 47 % sagde, at brugen af disse eksterne partnere kan hjælpe med at bevare klientforhold.

Dan Packel peger bl.a. på, at klienterne i den anden ende forventer en hurtig og effektiv rådgivning og sagsbehandling, men at de er fuldstændig ligeglade med, hvordan rådgivningen og de forskellige led i sagsproceduren hænger sammen.

Han mener derfor, der er ufattelig stor værdi at hente, hvis advokathusene samarbejde med eksterne digitale partnere, hvor det giver mening, så kontrakthåndtering, dokumentsøgning, kategorisering af sagsakter osv. f.eks. bliver foretaget af digitale løsninger, så advokaterne kan gøre det, de er bedst til – nemlig at rådgive og beskytte klienterne.

future lawyer web2

 

Innovation er vejen frem. Men kun to ud af tre føler, at branchen følger med

Rapporten fra Karnov Group har bl.a. også kigget på, hvilke forventninger juristerne har til fremtiden og sammenkørt det med, hvordan de adspurgte mener at det stemmer overens med deres branches evne til at følge med

Rapporten viser bl.a. 93% af de adspurgte mener, at jurister og advokater i fremtiden vil have behov for endnu flere digitale kompetencer. 80% mener, at innovation og kreativitet bliver vigtigere for fremtidens jurister. Men kun 63% føler, at deres branche evner at følge med. Dykker man længere ned i tallene står det klart, at 66% af de adspurgte fra advokatbranchen mener, at nye typer tjenester kommer til at udfordre de eksisterende forretningsmodeller.

Og netop dette ønske om at være innovativ og omfavne de nye digitale muligheder giver også genklang hos Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. I en artikel i rapporten fremhæver dekan Jacob Graff Nielsen og prodekan Kristian Lauta, at fakultetet det sidste halvanden år har etableret flere eksterne samarbejde med aktører uden for fakultetet, så både undervisere og elever understøttes i det øgede behov for digitale kompetencer og evnen til at udvikle og drive forretnings i fremtidens juridiske verden.

”Vi har (…) igangsat et større samarbejde med blandt andre IT-Universitetet for at sikre, at vores undervisere i de kommende år bliver tilbudt videreuddannelse, der kan understøtte udviklingen. Det er ikke let at spå om fremtiden, og der er derfor også behov for at få arbejdsgivernes syn på fremtidens behov”, skriver de.

 

En anden problematik, der træder tydeligt frem i Future Lawyer er en stor forskel imellem mænd og kvinder i branchen. Det kan du læse om i en anden K-News artikel HER.

Del

Den traditionelle advokatbranche er for længst et overstået kapitel


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder