14/10/2021 - Retsstatsprincipper og EU

”Det er en forventet udvikling på de sidste fem års krigserklæring mod EU” 


Den polske forfatningsdomstol er netop kommet med en afgørelse, som slår fast, at den polske lovgivning har forrang for EU-lov - hvilket går stik imod gældende EU-ret.

Ifølge professor Marlene Wind er dette endnu en eskalering af den efterhånden mangeårige konflikt mellem Polen og EU.

Tekst: Amalie Guldborg Olesen / Foto: Shutterstock


Polen har længe været på krigsstien mod EU, og nu er landets forfatningsdomstol netop kommet med en afgørelse, der erklærer, at Polens lovgivning har forrang over EU-lov. Dette strider imod principperne i EU-retten, og er derfor endnu et skridt fra Polens side, der formentlig kan eskalere den igangværende konflikt mellem dem selv og EU, fortæller Marlene Wind, der er professor og leder af Center for European Politics på Københavns Universitet.

”Det er den polske regering, der selv har bedt domstolen om at komme med den her afgørelse. En domstol, som alle iagttagere og uafhængige jurister i og udenfor Polen er enige om, er illegitim, fordi den er blevet pakket med dommere, der er loyale støtter overfor regeringen. Den er altså ikke uafhængig længere, og bagefter beder man den her illegitime domstol om at komme med en afgørelse, som er så provokerende og i strid med etablerede principper i EU-retten. Så det er et klart politisk signal, man har ønsket at sende,” siger hun og tilføjer:

”Så det er både et chok, at de kommer med en sådan afgørelse – men på den anden side er det også en forventet udvikling efter de sidste fem års krigserklæring mod EU.”

Afgørelsen har henover weekenden fået flere tusinde polakker på gaderne i landets større byer for at vise deres fortsatte støtte til EU.

Gennem de sidste år har Polen taget mange skridt, der bevæger sig længere og længere væk fra EU. De har mødt heftig kritik af deres domstolsreform, oprettelsen af et disciplinærkammer, der kan straffe dommere, der dømmer ’forkert’ – også kaldt mundkurvsklausulen, samt deres begrænsning af homoseksuelles rettigheder. Senest meddelte Polens justitsminister, at de ville melde sig ud af Istanbulkonventionen, hvis formål er at beskytte kvinder mod vold.

 

Gangstermetoder og begyndende farvel til EU

Domstolens afgørelse trådte ikraft tirsdag den 12. oktober, og først derefter får den reel effekt. Flere iagttager troede dog, at den polske regering ville bruge afgørelsen som en måde at forhandle med EU om at få udbetalt de penge, som EU lige nu tilbageholder, blandt andet på grund af indførelsen af Disciplinærkammeret.

”Flere troede at de vil bruge det som en form for forhandlingschip. Dvs en regulær gangstermetode, hvor man sætter en pistol for tindingen og siger, hvis ikke I kommer med pengene, så skyder vi og offentliggør den. Men nu er den så ude, og det får de helt sikkert ikke flere penge ud af. Polen kommer ikke nogen vegne med at forsøge at afpresse EU, selvom jeg ikke vil udelukke at EU – hvis Polen pludselig kommer med indrømmelser – frigiver nogle af pengene” siger Marlene Wind.

Men det vil naturligvis være ”fuldstændig grotesk” overfor resten af EU’s borgere, hvis man så bort fra dommen, der klart tilkendegiver, at man ikke respekterer reglerne, og så alligevel får EU-midler, mener hun.

”Polen er kravlet for højt op i træet, og det bliver dem, der kommer til at kravle ned igen. De ønsker ikke at forlade EU, og ifølge traktaterne kan de ikke smides ud. Men der er flere uafhængige og kritiske jurister i Polen, der siger, at det her er første skridt mod et farvel til EU. For man kan selvfølgelig ikke være medlem af en klub, hvor man ikke vil respektere reglerne,” siger Marlene Wind og tilføjer:

”Det er det, man spørger polakkerne om – hvad er det, I har tænkt jer? Skal I have adgang til EU's pengekasser og skatteborgernes penge, samtidig med at I kun vil overholde de regler, I selv har lyst til? Det giver ingen mening. Hvis andre lande også begyndte på det, så ville EU jo ophøre med at eksistere. Så ville der ikke være noget europæisk fællesskab længere.”

 

EU-retten skåret ud i pap

Selvom flere andre højesteretter og forfatningsdomstole gennem historien også har forsøgt at udfordre EU-retten, så er denne afgørelse dog anderledes.

”Andre forfatningsdomstole og højesteretter har også stillet spørgsmålstegn ved forskellige, konkrete EU-domme inden for specifikke områder. Forskellen til den polske sag er dog, at vi har at gøre med en ikke uafhængig domstol og en sag, der rokker ved selve grundprincipperne i samarbejdet, og hvordan EU-retten fungerer, og det har vi ikke set før,” siger Marlene Wind.

Derfor tror hun også, at Polens afgørelse vil få både kort- og langsigtede konsekvenser. På den korte bane vil det formentlig føre til en opblussen af den eksisterende konflikt i forhold til, om EU vil fratage Polen alle deres corona-recovery penge, de ellers var stillet i udsigt.

”Der er mange i Bruxelles, der er bekymrede for, om det på kort sigt kan betyde, at krigen mellem EU-systemet og Polen eskalerer, og at polakkerne begynder at blive mere kritiske overfor EU, fx fordi de straffer Polen. Så det er en balancegang at finde en løsning på den her problematik, for man kan samtidig ikke tolerere at et medlemsland vælger at opfinde og følge sine egne regler,” siger Marlene Wind og uddyber:

”På lang sigt tror jeg, at den her sag kan have den effekt, at der sker en tydelig klargøring af, hvad det er for et fællesskab, vi har. Vi får måske skåret tydeligere ud i pap, at hvis det her fællesskab skal overleve, er vi nødt til at erkende, at lande ikke bare kan fortolke reglerne som det passer dem, eller stille spørgsmål ved EU-rettens forrang, for så vil den europæiske retsorden gå i opløsning. Og det kunne være sundt at få præciseret en gang for alle, hvordan EU-retten reelt skal forstås og fungere.”

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak