06/12/2022 - Klima

Seks advokatkontorer giver en update på deres klimatiltag


Klimaforandringer er blevet et mere og mere præsent emne og et ansvarsområde, som både individer, virksomheder og politikere er nødt til at tage seriøst. Derfor har K-NEWS spurgt advokatbranchen, hvordan de ser deres ansvar, og hvad de gør. 

Tekst: Cecilie Uhre


Billedet: Sammenklip af Shutterstock-billeder.

 

I juni i år blev der indgået en bred aftale om en grøn skattereform. For et par uger siden løb COP27 af stablen i Egypten. Den sidste dag i november i år kom EU-kommissionen med et udkast til en ny emballageforordning, der skal være med til at nedbringe emballageaffald.  Og så er den største danske retssag om greenwashing lige om hjørnet i Vestre Landsret. 

Der er altså et markant fokus hos alle på de klimaforandringer, der egentligt har været undervejs i lang tid, men som først inden for de sidste år er ved at blive taget rigtigt alvorligt.

Derfor har vi på K-NEWS kigget rundt i de store advokathuses klimakroge for at se, om der mon også er piblet klimainitiativer ind her. Både af nysgerrighed, men også med håbet om at skabe inspiration og indsigt i forskellige løsninger, der kan være et stort eller lille skridt i en mere bæredygtig retning.

I en rundspørge til landets ti største advokathuse baseret på antal ansatte, har vi spurgt, hvad der er på tegnebrættet hos dem, og hvilke tiltag de allerede gør sig i forhold til at bidrage til en grønnere fremtid.

Flere af husene anerkender, at de har et ansvar til at bidrage til en forbedring af klima og miljø.

“Vi ved, at det også ligger vores medarbejdere på sinde, og det er således en del af vores DNA, at vi ønsker at tage en aktiv rolle i samfundet,” siger Niklas Korsgaard Christensen, managing partner hos Plesner blandt andet.  

Hos Horten anerkender managing partner Christian Gregersen, at de godt kunne gøre mere.

“Og det, tror jeg, gælder de fleste - og det er heldigvis et område med stigende fokus, så der skal nok også ske meget mere,” tilføjer han.

I 2020 udtalte fire af husene sig i en artikel om klimatiltag. De huse har vi spurgt om konkrete opfølgende svar i forhold til deres udtalelser i 2020. De resterende huse, har vi stillet disse spørgsmål:

I alt er syv ud af ti huse vendt tilbage. Accura er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, og Dahl Advokatfirma samt Bech-Bruun oplyser, at de ikke har mulighed for at svare på nuværende tidspunkt.

Hos Poul Schmith/Kammeradvokaten har de til K-NEWS gået lidt mere i detaljer med deres klimatiltag, og det kan du læse mere om i en artikel, der udkommer i næste uge. 

 

Bæredygtigt fokus på strøm og kolde kontorer

Hos flere af advokatkontorerne peges der på deres strømforbrug som noget af det første, når de spørges ind til hvilke konkrete tiltag, de har gjort sig.

Blandt andet skriver managing partner hos Bruun & Hjejle Andreas Nielsen til K-NEWS, at de arbejder med flere forskellige konkrete tiltag for at reducere deres miljømæssige belastning. Blandt andet anvender de grøn el fra vindmøller i Danmark og reducerer energiforbrug i alle sammenhænge, hvor det er muligt og forsvarligt.

Derudover har de lanceret en energisparekampagne til fordel for Ukraine, der betyder, at for hver kilowatt-time kontoret sparer, donerer de 10 kroner til Ukraine gennem en humanitær organisation.

På samme måde fortæller Niklas Korsgaard Christensen, managing partner hos Plesner, i et mailsvar til K-NEWS, at de for nyligt har indgået et nyt samarbejde med selskabet 0-Mission, hvor de indkøber grøn strøm fra en solpark i Jylland.

“I indeværende år valgte vi at udskifte vores varme- og ventilationsstyring med et såkaldt CTS-system. Dette blev implementeret i Q2 med forventningen om, at dette ville give en årlig besparelse i energiforbruget på op til 15%. Det er dog for tidligt at afse vores totale forbrug i systemet - her vil vi modtage vores årlige opgørelse ultimo januar 2023,” skriver han.

Derudover oplyser han, at de hos Plesner er blandt de mange virksomheder, som har nedsat varmen på kontorerne.

“Ligesom vi for længe siden valgte at slukke for Plesner-skiltet øverst i vores hovedkvarter.”

Også hos Kromann Reumert oplyser managing partner Anders Stubbe Arndal, at de får en del af deres elforbrug fra solceller.

“11 % af vores elforbrug kommer fra vores egne solceller på taget af vores kontor i København. Vi har derudover indkøbt certifikater, der dækker vores samlede årlige elforbrug. Certifikaterne er baseret på elektricitet produceret af vindmøller fra vindmølleparken Overgaard I, som er placeret syd for Ajstrup Bugt nær Randers.”

Udover det har de også i efteråret 2022 søgt input og gode ideer til at skrue ned for energiforbruget hos deres medarbejdere. Anders Stubbe Arndal fortæller, at det er udmundet i iværksættelse af en række initiativer.  

“Der blandt andet inkluderer, at vi i år ikke har julebelysning på vores kontorer, ligesom vi også slukkede for vores facadebelysning. Vi forventer, at de forskellige tiltag, som vi gennemfører på baggrund af efterårets energikrise, vil give os en reduktion i vores årlige elforbrug på ca. 10 %,” skriver han og tilføjer:

“Grundet corona og de sidste par års nedlukninger med dertilhørende hjemmearbejde regner vi med, at 2022 vil udvise en stigning i el- og varmeforbrug i forhold til corona-årene. Vi afventer fortsat opgørelsen for 2022.”

Hos Horten oplyser managing partner Christian Gregersen, at de har reduceret deres brug af lys og varme signifikant på deres kontorer de seneste måneder.

“Og dette fra et lavt udgangspunkt, da vores bygning i Tuborg Havn også oprindeligt er konstrueret med bæredygtighed og energibesparelse for øje.”

 

Grøn transport

Et andet sted, flere af advokatkontorerne har sat ind for at mindske deres CO2-aftryk, er i forhold til transport.

Hos Plesner har de ifølge Niklas Korsgaard Christensen et samarbejde med et taxa-firma, som i overvejende grad kører med grønne biler, som deres advokater gør brug af i forbindelse med eksterne møder.

Hos Kromann Reumert er der både fokus på at bruge bycykler, og når det ikke kan lade sig gøre, har de en aftale med et taxaselskab, der sender 0-emissionsbiler, hvis de er ledige.

Christian Gregersen oplyser også, at de hos Horten har elbiler og lånecykler, som deres medarbejdere kan benytte til møder i byen.

“Vi arbejder også med en opdatering af vores rejsepolitik, hvor vi vil nudge til, at flere anvender kollektiv transport for eksempel ved rejser mellem vores kontorer i København og Aarhus,” uddyber han.  

 

Mindre print

I førnævnte artikel fra 2020, hvor Kromann Reumert blandt andet deltager, fortæller Anders Stubbe Arndal, at deres papirforbrug er mindsket med 29% - til opfølgning i dag i 2022 oplyser han, at de fra 2019 til 2022 har reduceret deres forbrug med 62%.

Det har de blandt andet gjort ved at ændre indstillinger på printerne, og så har de mindsket antallet af printere på kontoret.

“Derudover er alt papir FSC-mærket (bæredygtighedsmærke, der står for Forest Stewardship Council, og som sikrer bæredygtig træfældning, hvor der blandt andet plantes skov i samme omfang, som der fældes, red.),” skriver Anders Stubbe Arndal og tilføjer:

“Vi stræber efter løbende at optimere vores drift og dermed mindske vores miljøaftryk. Blandt andet har vi skåret ned på antallet af printere på vores kontor og samtidigt erstattet de tilbageværende med nye og mere miljøvenlige printere, som udleder 80 % mindre CO2.”

Og reduceringen af forbruget af papir har også været i fokus hos Bruun & Hjejle, oplyser Andreas Nielsen. Her gør de det blandt andet via mere digital kommunikation.

Hos DLA Piper fortæller managing partner Martin Lavesen, at de også har haft et særligt fokus på at reducere print.

“Siden 2019 er der sket en reduktion på papirforbrug med 33%,” siger han og uddyber, at de er lykkedes med at formindske papirforbruget ved at sørge for en fast indstilling med print på begge sider og en generel opfordring til at være bevidste om forbruget.

“COVID-19 har nok også haft en effekt, da pandemien har fået os til i højere grad at arbejde direkte på computeren,” siger Martin Lavesen.

 

Affaldssortering og madspild

Udover transport, papir og el er en anden stor CO2-udleder madforbrug. Og hos Horten, Bruun & Hjejle og Kromann Reumert fortæller alle managing partners, at det er et punkt, de også har fokus på.

“Vores køkkener har stor fokus på bæredygtighed og økologi. Vi har kødfrie dage og serverer generelt mindre kød af bedre kvalitet. Men vi er også af den overbevisning, at det må være op til den enkelte at beslutte, hvad frokosttallerkenen skal bestå af. Vi har naturligvis også meget grønt på frokostbuffeten,” fortæller Anders Stubbe Arndal.

Hos Horten fortæller Christian Gregersen noget i samme stil:

“Vi arbejder også i vores kantine med at mindske madspild og sikre, at alle råvarer anvendes fuldt ud. Derudover laver vores køkken flere gange om ugen vegetarretter for at mindske klimaaftrykket. Derudover foretager vi en detaljeret gennemgang af vores kantineindkøb for at sikre mere fokus på bæredygtige råvarer og leverandører.”  

Og hos Bruun & Hjejle oplyser managing partner, at der også er fokus på at reducere madspild og servere klimavenlig mad, hvilket blandt andet indebærer kødfrie dage.

 

Genbrug og It-udstyr

I 2020 oplyste Anders Stubbe Arndal, at de hos Kromann Reumert donerer brugt it-udstyr til Malawi. Til det spurgte K-NEWS opfølgende:

Hvorfor genbruger I det ikke selv, hvis det stadig virker? Og hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til, at det jo forbruger CO2 både at transportere udstyret til Malawi, men også at producere nyt udstyr, som I vel erstatter det gamle med?

“Vi skiller os typisk af med vores it-udstyr i slutningen af dets levetid, når branchens krav til it-sikkerhed og software samtidig øger kravene til computerens ydeevne. Vores medarbejdere har kun en bærbar PC og en telefon, og vi er bevidste om, at elektronikaffald er verdens hurtigst voksende affaldsstrøm. Af samme årsag benytter vi en certificeret leverandør, der hjælper os med bortskaffelse af gammelt it-udstyr, eller giver det et nyt liv et sted, hvor økonomien ikke rækker til hverken nyt eller brugt, men hvor efterspørgslen på og behovet for teknologi er stor, og hvor kravene til it-sikkerhed og software samtidig er mindre. På den måde sikrer vi, at mængden af elektronikaffald minimeres,” nuancerer han her i 2022.

 

Samarbejde med andre

Da K-NEWS rækker ud til advokathusene og spørger ind til, hvad de bidrager med i forhold til en grønnere verden, er der også flere af kontorerne, der fortæller, at de gennem initiativer og samarbejde med forskellige organisationer også mener, at de er med til at reducerer CO2 indirekte.

Kromann Reumert fortæller blandt andet, at de i 2021 indgik et samarbejde med NIRAS Green Tech Hub. Det er en hub for grønne startups, der giver iværksættere mulighed for at få nødvendig sparring til at udvikle deres innovative ideer og produkter til fremtidens grønne virksomheder.

“Her er vi partnere på projektet og yder juridisk rådgivning til iværksættere og startups i hubben. Vi er også aktive i DTU Skylab og Fonden for Entreprenørskab,” skriver Anders Stubbe Arndal.

Han uddyber, at man ikke som sådan kan måle på effekten af samarbejder som disse.

“For du kan ikke måle effekten af en times juridisk rådgivning. Det tager eksempelvis lang tid at bygge en startup, så det er et langt sejt træk. Men vi tror på, at vi ved at stille vores juridiske viden til rådighed for startups og velgørende organisationer kan give dem de bedste forudsætninger for at yde deres bidrag til at skabe en bæredygtig verden. På den måde er det en fælles indsats.”

Hos Horten fortæller Christian Gregersen, at de lige nu arbejder på at opdatere og opgradere deres leverandørkrav.

Også hos Bruun & Hjejle oplyser Andreas Nielsen, at de med baggrund i regeringens klimapartnerskaber, der i 2019 anbefalede, at man som virksomhed anvender GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol) til opgørelsen af Co2-udledning, har indgået et samarbejde med Rambøll.

“Rambøll har i den forbindelse udarbejdet et klimaregnskab baseret på GHG-protokollen for Bruun & Hjejle,” fortæller han.

Nedenfor finder du advokatkontorernes fulde svar:

 

Gorrissen Federspiel

Gorrissen Federspiel deltog i artiklen i 2020, og derfor stillede vi dem en række opfølgende spørgsmål:

De oplyste, at de på grund af tidspres kun kunne svare overordnet, og derfor sendte de dette svar:

“Vi er som virksomhedsaktør og arbejdsplads vores ansvar bevidst i forhold til at reducere vores CO2-udslip og passe godt på miljøet. Det gør vi ved at tænke bæredygtighed ind de steder, vi har mulighed for selv at påvirke. Det være sig internt i forhold til drift og vedligeholdelse af vores to kontorbygninger, som juridisk rådgiver for virksomheder, der selv er igennem en bæredygtig transformation, gennem pro bono-arbejde relateret til miljø og klima samt ved at dele vores viden om miljø- og klimalovgivning gennem konferencer, debatter og engagement i organisationer.”

”I vores CSR-rapport for 2021 i kapitlet om Miljø (fra side 34) har vi opgjort nogle af de regnskaber, som du spørger til – her kan du også læse vores supplerende tiltag.”

 

DLA Piper

DLA Piper deltog også i artiklen i 2020 og fik derfor også opfølgende spørgsmål. Men managing partner Martin Lavesen havde ikke mulighed for at gå i detaljer og svarede derfor også overordnet:

“Ud fra vores miljømæssige fodaftryk som rådgivervirksomhed har vi udvalgt fokusområder for vores indsats. Energiforbrug, affald og rejser. Vi har valgt målepunkter for hvert område, og disse målepunkter følger DLA Pipers rammeværk for måling af bæredygtighed.”

”I forhold til energi måler vi den totale udledning af Co2 fra bygningerne, udledningsintensiteten per medarbejder og vores elektricitetsforbrug. Affald hos DLA Piper måles på den totale mængde affald fra kontorerne i København og Aarhus og hvor meget, der genanvendes. Der er et fokus på genanvendelse. ”

”Det tredje område - rejser – vurderes ud fra den samlede udledning af Co2, der er relateret til rejser og udledningsintensiteten per medarbejder.”

Vi har defineret KPI’er for disse tre målepunkter – og sikret os, at de passer til de KPI’er, der er opsat af vores internationale organisation.”

Martin Lavesen fortæller, at i DLA Piper i Danmark søges der at skabe opmærksomhed om bæredygtighed. DLA Piper i Danmark har et lavt niveau for udledningsintentist per medarbejder, da bæredygtighed er tænkt ind i kontorerne fra start. DLA Piper indrapporterer til en portal for opgørelse af DLA Pipers globale miljøaftryk.

“Resultaterne fremgår af en international rapport om bæredygtighed, som netop er udkommet for i år.”

Derudover oplyser han, at der har været et særligt fokus på at reducere print. Der er siden 2019 sket en reduktion af papirforbrug med 33%.

“Det er lykkedes at mindske vores papirforbrug ved at sørge for en fast indstilling med print på begge sider og en generel opfordring til at være bevidst om forbruget. COVID-19 har nok også haft en effekt, da pandemien har fået os til i højere grad at arbejde direkte på computeren. Dette harmonerer fint med, at vi primært i dag arbejder med digitale sager. “

 

Kromann Reumert

Kromann Reumert deltog også i artiklen i 2020 og fik opfølgende spørgsmål, som Anders Stubbe Arndal besvarede på mail, som det fremgår nedenfor:

 Har I indført nye initiativer for at mindske jeres Co2-udslip yderligt, siden I talte med os i 2020?

“Vi stræber efter løbende at optimere vores drift og dermed mindske vores miljøaftryk. Blandt andet har vi skåret ned på antallet af printere på vores kontorer og samtidig erstattet de tilbageværende med nye og mere miljøvenlige printere, som udleder 80 % mindre CO2.”

”I 2021 indførte vi nye sorteringssystemer på vores kontor i København. Det skal gøre os endnu bedre til at sortere vores affald i restaffald, plastik og metal i dagligdagen, så vores affald i endnu højere grad kan genbruges.”

”Her i efteråret 2022 spurgte vi medarbejderne om deres input til, hvordan vi kunne skrue ned for vores energiforbrug, og vi fik mange gode ideer. På baggrund heraf iværksatte vi nogle initiativer, der blandt andet inkluderer, at vi i år ikke har julebelysning på vores kontorer, ligesom vi også slukkede for vores facadebelysning. Vi forventer, at de forskellige tiltag, som vi gennemfører på baggrund af efterårets energikrise, vil give os en reduktion i vores årlige elforbrug på ca. 10 %.”

I siger i artiklen i 2020, at I de seneste år har indgået samarbejder med fokus på FN’s 17 verdensmål og grønne og bæredygtige løsninger. Hvordan går det med de samarbejder? Hvad er det for konkrete samarbejder? Og hvilke resultater har det konkret bragt med sig?

“I 2021 indgik vi et samarbejde med NIRAS Green Tech Hub, en ny hub for grønne startups, der giver iværksættere mulighed for at få den nødvendige sparring for at udvikle deres innovative ideer og produkter til fremtidens grønne virksomheder. Her er vi partnere på projektet og yder juridisk rådgivning til iværksættere og startups i hubben. Vi er også aktive i DTU Skylab og Fonden for Entreprenørskab.”

”Effekten af samarbejder som disse er selvsagt svær at måle på, for du kan ikke måle effekten af en times juridisk rådgivning. Det tager eksempelvis lang tid at bygge en startup, så det er et langt sejt træk. Men vi tror på, at vi ved at stille vores juridiske viden til rådighed for startups og velgørende organisationer som for eksempel SOS Børnebyerne, kan give dem de bedste forudsætninger for at yde deres bidrag til at skabe en bæredygtig verden. På den måde er det en fælles indsats.”

I siger i 2020, at I er Co2-neutrale i jeres elforbrug, er det isoleret set den el I bruger på kontoret, eller hvordan er det beregnet? Er I stadig det? Og hvordan er det lykkedes jer?

“11 % af vores elforbrug kommer fra vores egne solceller på taget af vores kontor i København. Vi har derudover indkøbt certifikater, der dækker vores samlede årlige elforbrug. Certifikaterne er baseret på elektricitet produceret af vindmøller fra vindmølleparken Overgaard I, som er placeret syd for Ajstrup Bugt nær Randers.”

I siger i 2020, at I donerer brugt IT-udstyr til Malawi. Hvorfor genbruger I det ikke selv, hvis det stadig virker? Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til, at det jo forbruger Co2 både at transportere udstyret til Malawi, men også at producere nyt udstyr, som I vel erstatter det gamle med?

“Vi skiller os typisk af med vores IT-udstyr i slutningen af dets levetid, når branchens krav til IT-sikkerhed og software samtidig øger kravene til computerens ydeevne. Vores medarbejdere har kun en bærbar PC og en telefon, og vi er bevidste om, at elektronikaffald er verdens hurtigst voksende affaldsstrøm. Af samme årsag benytter vi en certificeret leverandør, der hjælper os med bortskaffelse af gammelt IT-udstyr, eller giver det et nyt liv et sted, hvor økonomien ikke rækker til hverken nyt eller brugt, men hvor efterspørgslen på og behovet for teknologi er stor, og hvor kravene til IT-sikkerhed og software samtidig er mindre. På den måde sikrer vi, at mængden af elektronikaffald minimeres.”

I siger i 2020, at I iværksætter initiativer gennem blandt andet bycykler, hvad er det for initiativer? Gør I stadig det?

“Når ikke vi anvender vores bycykler - der har rene rugbrødsmotorer - har vi en aftale med TAXA 4x35 om at få tilsendt 0-emissionsbiler til vores kontorer, hvis de er ledige.”

Har I stadig kødfrie maddage? Hvor mange? Og hvorfor er I ikke bare helt vegetariske?

“Vores køkkener har stor fokus på bæredygtighed og økologi. Vi har kødfrie dage og serverer generelt mindre kød af bedre kvalitet. Men vi er også af den overbevisning, at det må være op til den enkelte at beslutte, hvad frokosttallerken skal bestå af. Vi har naturligvis også meget grønt på frokostbuffeten.”

I siger i 2020, at I har noteret jer et markant fald i el- og varmeforbrug, er det fortsat faldende, og hvor meget er det faldet i 2022?

“Grundet corona og de sidste par års nedlukninger med dertilhørende hjemmearbejde regner vi med, at 2022 vil udvise en stigning i el- og varmeforbrug i forhold til corona-årene. Vi afventer fortsat opgørelsen for 2022.”

I siger også i 2020, at I har mindsket jeres printpapirforbrug med 29%, hvordan ser det ud i dag? Og hvor meget papir forbruger I nu? Hvordan har I formindsket forbruget konkret?Har I mål om at formindske mere?

“Vores forbrug af printerpapir er fra 2019 til 2021 samlet faldet med 62 %. Derudover er alt papir FSC-mærket. Vi har ændret standardindstillingerne for print, ligesom antallet af printere på vores kontorer er mindsket - se første spørgsmål.”

 

Plesner

Plesner deltog ikke i artiklen i 2020, og derfor fik de blot tilsendt de spørgsmål, der står øverst i artiklen. Deres svar lød således fra managing partner Niklas Korsgaard Christensen:

“Plesners CO2-belastning af klimaet er som sådan lavt sammenlignet med andre virksomheder, men det er der. Vi arbejder kontinuerligt med tiltag, der nedbringer den mængde CO2, vi udleder. Vi udgiver årligt en CSR-rapport med resultater fra det foregående år, hvorfor jeg kan henvise til CSR-rapporten for 2021.”

”I indeværende år valgte vi at udskifte vores varme- og ventilationsstyring med et såkaldt CTS-system. Dette blev implementeret i Q2 med forventningen om, at dette ville give en årlig besparelse i energiforbruget på op til 15%. Det er dog for tidligt at afse vores totale forbrug i systemet - her vil vi modtage vores årlige opgørelse ultimo januar 2023.”

”Som vi alle ved ændrede Europa sig den 24. februar, og det ændrede også vores tilgang til strøm og varme her i Q3 og Q4. Vi er således også blandt de mange virksomheder, som har nedsat varmen på kontorerne, ligesom vi for længe siden valgte at slukke for Plesner-skiltet øverst i vores hovedkvarter.”

”Samtidig har vi for nyligt indgået et nyt samarbejde med selskabet 0-Mission, hvor vi indkøber grøn strøm fra en solpark i Jylland. Ligeledes arbejder vi på et samarbejde med et taxa-firma, som i overvejende grad kører med grønne biler, som vores advokater gør brug af i forbindelse med eksterne møder.”

”Vi anerkender, at vi som ét af landets største advokathuse også skal bidrage til forbedring af klima og miljø. Vi ved, at det også ligger vores medarbejdere på sinde, og det er således en del af vores DNA, at vi ønsker at tage en aktiv rolle i samfundet.”

 

Bruun & Hjejle

Bruun & Hjejle modtog også standardspørgsmålene og Andreas Nielsen, managing partner, svarede således:

Har I fokus på tiltag, der skal reducere jeres Co2-udledning?

“Ja, det har vi. Vi er bevidste om vores miljø- og klimamæssige ansvar, og derfor har vi også en ambition om at bidrage proaktivt til en bæredygtig fremtid.”

Hvis ja - hvilke konkrete tiltag har I?

”Vi arbejder kontinuerligt med en lang række tiltag for at reducere vores miljømæssige belastning. Vi bidrager blandt andet ved at anvende grøn el fra vindmøller i Danmark og i øvrigt reducere energiforbruget i alle sammenhænge, hvor det er muligt og forsvarligt, reducere forbruget af papir via digital kommunikation, reducere brugen af plasticflasker og emballage, reducere madspild og servere klimavenlig mad, hvilket blandt andet indebærer kødfrie dage. I forbindelse med energikrisen har vi søsat flere initiativer. Vi har blandt andet lanceret en energisparekampagne til fordel for Ukraine. Det betyder helt konkret, at vi, for hver kilowatt-time vi sammen sparer, donerer 10 kroner til Ukraine igennem en humanitær organisation.”

Har I tiltag på tegnebrættet?

”Ja, vi kommer til at arbejde endnu mere med bæredygtighed fremover. I 2019 lancerede regeringen klimapartnerskaberne, som fulgte op med en række anbefalinger. Klimapartnerskaberne anbefalede blandt andet, at man som virksomhed anvender GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol) til opgørelse af CO2-udledninger. I den forbindelse har vi indgået et samarbejde med Rambøll, som har udarbejdet klimaregnskaber, baseret på GHG-protokollen, for os. Vi kommer fremover til at arbejde meget systematisk med vores bidrag til den grønne omstilling, og vi har med klimaregnskaberne fået etableret en baseline og dermed lagt et solidt fundament, så vi fremadrettet sikrer os, at vi arbejder med de tiltag, som skaber mest værdi for miljøet.”

Hvordan ser I jeres ansvar som et af landets største advokathuse?

”Vi er bevidste om vores miljø- og klimamæssige ansvar, og derfor har vi også en ambition om at bidrage proaktivt til en bæredygtig fremtid. Vi har, som mange andre virksomheder i dansk erhvervsliv, et stort fokus på bæredygtighed, hvor vi forsøger at mindske vores negative påvirkning, samtidig med at vi maksimerer vores positive påvirkning for at sikre fremtidige generationer.”

Burde I gøre mere?

”Vi forsøger at være grundige i vores metodik og sætte barren højt, så jeg synes virkelig, at vi forsøger at gøre noget. Vi kommer i 2023 til at arbejde videre med vores målsætninger, som både vil omhandle footprint, men også handprint. Vi kommer altså til at kigge på det negative aftryk, vi efterlader, men også på hvordan vi ved at sætte vores juridiske kompetencer i spil kan efterlade et positivt aftryk på vores omverden.”

 

Horten

Horten fik også standardspørgsmålene, og managing partner Christian Gregersen svarede således:

Har I fokus på tiltag, der skal reducere jeres Co2-udledning?

”Ja det har vi, og det er noget, som ligger os alle på sinde, både partnere, medarbejdere og klienter.”

Hvis ja - hvilke konkrete tiltag har I?

”Vi har taget en række større og mindre tiltag. Nogle eksempler: Vi har en elbil og lånecykler, som vores medarbejdere kan benytte, når de skal til møder i byen. Derudover har vi reduceret vores brug af lys & varme signifikant på vores kontorer de seneste måneder og dette fra et lavt udgangspunkt, da vores bygning i Tuborg Havn også oprindeligt er konstrueret med bæredygtighed og energibesparelse for øje. Vi arbejder også i vores kantine med at mindske madspild og sikre, at alle råvarer anvendes fuldt ud. Derudover laver vores køkken flere gange om ugen vegetarretter for at mindske klimaaftrykket.”  

Har I tiltag på tegnebrættet?

”Vi arbejder løbende med at forbedre vores indsats. Nogle af de konkrete initiativer, vi arbejder på pt., er opdatering og opgradering af vores leverandørkrav, så vi sikrer høje standarder hos vores leverandører. Vi arbejder også med en opdatering af vores rejsepolitik, hvor vi vil nudge til, at flere anvender kollektiv transport for eksempel ved rejser mellem vores kontorer i København og Aarhus. Derudover foretager vi en detaljeret gennemgang af vores kantineindkøb for at sikre mere fokus på bæredygtige råvarer og leverandører.”  

Hvordan ser I jeres ansvar som et af landets største advokathuse?

”Selv om vores klimaaftryk fra kontorarbejde er begrænset, så mener vi, at det er vigtigt, at vi alle gør en indsats, og at vi som ressourcestærk virksomhed skal være et godt eksempel for andre. Vi skal derfor kontinuerligt arbejde med at reducere Hortens klimaaftryk, hvor det giver praktisk mening, og her viser der sig hele tiden nye muligheder. Der, hvor vi kan gøre den største positive forskel, er imidlertid gennem vores rådgivning til vores klienter indenfor eksempelvis den grønne omstilling og ESG, så klima og bæredygtighed tænkes ind i governance, transaktioner, i virksomhedernes interne processer, hos offentlige myndigheder og så videre.”

 Burde I gøre mere?

”Ja og det tror jeg gælder de fleste – og det er heldigvis et område med stort og stigende fokus, så der skal nok også ske meget mere.”  

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak