27/10/2022 - Krypto

”Vi skal anerkende, at den nuværende regulering ikke egner sig til kryptovaluta”


Flere advokater peger på det problematiske ved, at en ung teknologi bliver reguleret af en lov med 100 år på bagen. Kryptoaktiver er i et juridisk vakuum, fordi myndighederne som udgangspunkt falder tilbage på statsskatteloven fra 1922, når de skal regulere det.

Måden, vi beskatter kryptoaktiver, har derfor gennem de sidste mange år været inkonsekvent, og der findes endnu ikke klare regler for, hvordan det skal gøres.

Tekst: Dan Poulsen og Sara Moss Hesse


Billedet: Louise Blichfeldt Fjord, adjunkt inden for skatteret og rådgiver i CORIT, siger blandt andet om  beskatning af kryptoaktiver: ”Man skal i hvert fald ikke tro, at man altid kan putte nyt faktum i kasser og sammenligne med det, vi kender i forvejen”.

 

Det kan være svært for både lovgiver og borgere at danne sig et overblik over de forskellige kryptoaktivers funktion. Sondringen mellem, hvad der definerer de forskellige slags kryptoaktiver, er stadig for mange uklar."

Sådan siger Laura Fredslund og Asta Naja Helms om det område, de dykkede ned i, da de skrev deres speciale. Et skattespeciale, der vandt dem Karnovs specialepris tidligere i år for beskrivelsen af de problemer, som beskatningen af finansielle kryptoaktiver rummer.

Udover at påpege indberetnings- og fradragsproblematikker lægger de to i specialet vægt på den asymmetri, der er i beskatningen herhjemme. En pointe også advokat Payam Samarghandi kommer ind på længere nede i artiklen. Kryptoaktiver ligner nemlig andre aktiver i den finansielle verden, men de bliver ikke beskattet på samme måde, påpegede de to specialeprisvindere. 

 

Fejl i 67 procent

Sidste år bad daværende skatteminister Morten Bødskov Skattelovrådet om at belyse og redegøre for beskatningen af finansielle kryptoaktiver.

Det gjorde han efter, at Skattestyrelsen ifølge Skatteministeriet havde identificeret omkring 16.000 personer og virksomheder, der handlede med kryptovaluta i perioden 2015-2019, mens 67 procent af disse handler ikke har – viste det sig ved en gennemgang - været korrekt oplyst til skattemyndighederne efter gældende lov ifølge ministeriet.

Senest medio 2023 skal Skattelovrådet foretage afrapportering til skatteministeren.

”Der er risiko for, at gevinster bevidst unddrages beskatning, og at ubeskattede og eventuelt ulovligt tilvejebragte midler investeres i finansielle kryptoaktiver, da finansielle kryptoaktiver kan handles decentralt, og transaktioner kan foregå fra person til person,” skriver Skatteministeriet blandt andet i kommissoriet.

Det skattefaglige magasin Taxo, som vi her på K-NEWS tidligere har delt artikler med juridisk relevans fra, ser i sin oktoberudgave på skatteforholdene omkring kryptoaktiver.

At der mangler klarhed i skattesystemet om, hvad der reelt er tale om, når kryptoaktiver skal forstås - og derudfra hvordan de skal beskattes - peger også adjunkt inden for skatteret og rådgiver i CORIT Louise Blichfeldt Fjord på.

”Det er ingen hemmelighed, at skattemyndighederne har været under stort pres, og derfor har overskuddet nok ikke været der til at have de her mere uformelle fora for digitale og mindre virksomheder, overskud til at samarbejde om rent faktisk at forstå, hvor det er problematisk, og hvor man kan være en hjælp,” siger hun.

Louise Blichfeldt Fjord pointerer også, at det er essentielt at tillære sig det nye lingo, der automatisk følger, når der kommer nye begreber og forretningsmodeller, som det eksempelvis er med krypto.

”Man skal i hvert fald ikke tro, at man altid kan putte nyt faktum i kasser og sammenligne med det, vi kender i forvejen,” fortalte Louise Blichfeldt Fjord til Taxo allerede før sommerferien.

 

Mangel på særlov

Også fra advokat hos SAMAR LAW Payam Samarghandi, som rådgiver i sager, der handler om beskatning af kryptoaktiver, lyder det, at det grundet kryptoaktivers kompleksitet er vigtigt, at man sætter sig godt ind i de praktiske udfordringer på området, hvis man skal lykkes med at lave en effektiv lovgivning.

”Man er nødt til at forstå, hvad man regulerer, før man regulerer det. En forståelse for kryptoaktiver, deres natur og den teknologi, aktiverne beror på, er derfor en vigtig forudsætning for at kunne lovgive om området.”

Og lige nu er den forståelse svær at få øje på, påpeger flere af vores kilder.

Payam Samarghandis største kæphest, når det kommer til kryptoaktiverne, er, at der ikke er nogen særlov for beskatningen, hvorfor man falder tilbage på statsskatteloven, når man skal beskatte et kryptoaktiv.

”Vi skal anerkende, at den nuværende regulering ikke egner sig til kryptovaluta. Det er klart, at en 100 år gammel lov ikke er optimeret til en ti år gammel teknologi,” siger Samarghandi, der mener, at problemet i statsskatteloven er den asymmetriske beskatning, som følger.

”I det skatteretlige univers har man et sundt princip om skattesymmetri, så de skattemæssige implikationer på gevinster og tab følges ad.”

Men, fortæller han, når det gælder kryptovaluta, er det anderledes.

Hele artiklen om kryptos juridiske vakuum kan du finde ved at 

FØLGE LINKET HER.

Du modtager via linket artiklen i en pdf-version. Udsnit af layoutet kan nederst i denne artikel.

At det er en pdf-baseret artikel, vi sender dig videre til her fra K-NEWS, handler om, at det er den eneste måde, vi kan give dig det fulde udbytte af det grafiske arbejde med teksten og forskellige medfølgende faktabokse, som Taxo-magasinet kaster en del kræfter i.

I artiklen finder du for eksempel faktabokse med overskrifterne: security tokens, kryptoaktiver, blockchain-systemet, kryptodaytrading og hvidvaskning af penge.

Artiklen er ikke bag en betalingsvæg, men for at få adgang til den beder vi dig indtaste din mailadresse. Det gøres primært for, at vi kan se, hvor mange der læser artiklen.

Vi på K-NEWS-redaktionen, der til daglig også leverer disse artikler til magasinet Taxo, håber, du har lyst til at læse noget nær Det Vilde Vesten, når det kommer til beskatning af finansielle kryptoaktiver i Danmark.

For den er gjort af det stof, gode historier er lavet af. 

 

Billedet herunder: Udsnit fra oktoberudgaven af det skattefaglige magasin Taxo, som K-NEWS-redaktionen skriver indholdet til sammen med nogle af landets førende skatteeksperter  

Taxo-krypto-udsnit

 Du kommer til artiklen via linket herunder.

Kryptos juridiske vacuum.

 

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak