01/03/2024 - Greenwashing

Danish Crown skal anerkende at have overtrådt markedsføringsloven 


Der er netop faldet dom i den første greenwashing-sag af sin slags i Danmark. Dommen fra Vestre Landsret lyder blandt andet, at Danish Crown skal anerkende, at de har overtrådt markedsføringsloven ved at have solgt grise som klimakontrolleret. 

 

"Vi har fået landsrettens ord for, at de har overtrådt markedsføringsloven og vildledt forbrugeren ved at kalde kød for klimakontrolleret. Jeg håber, det betyder selvransagelse og refleksion hos Danish Crown i forhold til, hvordan de markedsfører,” siger advokat for de grønne NGO'er.

Tekst og foto: Cecilie Uhre


I september 2021 stævnede Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening Danish Crown for greenwashing, og her, lidt mere en to år senere, har sagen være forbi Vestre Landsret, og der er faldet dom.

Dommen fra Vestre Landsret lyder, at Danish Crown skal anerkende at have overtrådt markedsføringsloven ved at have solgt grise som klimakontrolleret.

Selvom de grønne organisationer får medhold i påstanden om, at betegnelsen klimakontrolleret gris er vildledende markedsføring, og at Danish Crown har overtrådt § 5 i markedsføringsloven, så får organisationerne ikke medhold i alle deres påstande. 

Blandt andet vurderes det af Landsretten, at det andet udsagn som NGO’erne stævnede for – ”Dansk gris er mere klimavenligt, end du tror” - ikke vurderes at være vildledende i markedsføringslovens § 5’s forstand. Derfor bliver Danish Crown frifundet for den påstand. 

Påstanden fra Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening om forbud mod al fremtidig markedsføringsmæssig brug af betegnelsen ”klimakontrolleret gris”, blev ikke taget til følge. 

Marc Malmbak Stounberg fra Kontra Advokater, der sammen med Kurt Bardeleben fra SIRIUS Advokater, har ført sagen for de grønne NGO’er, siger efter domsfældelsen til K-NEWS om afgørelsen, at: 

”Det betyder, at vi har fået landsrettens ord for, at de har overtrådt markedsføringsloven og vildledt forbrugeren ved at kalde kød for klimakontrolleret. Jeg håber, det betyder selvransagelse og refleksion hos Danish Crown i forhold til, hvordan de markedsfører.”

Om betydningen på området for grøn markedsføring generelt, siger han:

”Det kommer til at betyde, at vi er blevet klogere på, hvad kravene er til at markedsføre produkter med grønne udsagn – særligt de her hjemmelavede mærkningsordninger. Det går altså ikke med den form for dokumentation, som Danish Crown havde.”

Marc Malmbak Stounberg tror, at fremtiden vil byde på flere sager om greenwashing:

”Vi har fået trukket en streg i sandet nu, men jeg tror, at man er naiv, hvis man tror problemet med greenwashing blev løst i dag. Men det er et skridt på vejen,” siger han. 

Mere end to år undervejs

K-NEWS har dækket sagen siden NGO’erne satte deres stævning i efteråret 2021.

Du kan læse om stævningen HER.

Sagen har ikke været igennem byretten, men blev henvist direkte til landsretten, hvilket glædede advokaten Marc Malmbak Stounberg, der er en af advokaterne for Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening.

Godt et år efter stævningen meldte Dansk Industri og Landbrug og Fødevarer, at de ville biintervenere i sagen og altså støtte Danish Crown.

Vicedirektør og advokat for Dansk Industri Kim Haggren sagde dengang i september 2022 om beslutningen til K-NEWS, at:

”Først og fremmest er det vigtigt at få afklaret i hvor høj grad, man kan reklamere for at lave grøn omstilling, og hvornår man må det inden for markedsføringslovens grænser.”

Og fra områdedirektør for Jura og Fonde hos Landbrug og Fødevarer – Charlotte Bigum, er forklaringen på beslutningen blandt andet, at:

“Der er efter vores opfattelse en tendens i dag til at skærpe kravene mere, end hvad en vejledning og EU-reguleringen kan bære. Det er på alle måder uhensigtsmæssigt og vil ikke fremme den grønne omstilling, hvis der ikke må kommunikeres om initiativerne undervejs.”

Du kan læse mere om beslutningerne fra de to brancheorganisationer HER.

Et par måneder efter i november anmodede endnu en organisation så om at få lov til at træde med ind i Vestre Landsret. Denne gang var det Forbrugerrådet Tænk, der ville biintervenere på NGO’ernes side

Knap et år længere fremme i tiden – i september 2023 - bevilliger Civilstyrelsen fri proces til Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening. 

I november og december 2023 blev sagen så udfoldet for dommerne i Vestre Landsret. Over seks dage, tre af dem i november og tre af dem i december, blev der fremført argumenter af henholdsvis Kurt Bardeleben fra SIRIUS Advokater og Marc Malmbak Stounberg fra Kontra Advokater for Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening samt Ole Spiermann for Danish Crown. Du kan læse nogle af deres kommentarer efter de seks retsdage HER. 

Og hvis du er nysgerrig på en af advokaterne bag søgsmålet, så kan du læse om Marc Malmbak Stounberg HER.

Han har skiftet de københavnske brosten ud med et hus i Odsherred, hvor bløde får og idylliske selvforsyningsdrømme svæver rundt. For ham er sagen mod Danish Crown vigtig, fordi der er brug for at blive trukket en streg i sandet for, hvad det er man må og ikke må, når det kommer til at markedsføre sig som klimavenlig.

 

Klima i fokus

Udover at vi på K-NEWS har fulgt sagen, har vi også sat fokus på klimaet og lovgivning generelt.

Blandt andet kan du høre Sune Klinge, der er adjunkt og forsker i juraens rolle i en grøn omstilling, fortælle om de forskellige klimaretssager, der er i gang og om, hvordan man med juridisk opfindsomhed kan føre sager mod ikke kun stater, men også virksomheder.

“Når jeg siger opfindsomhed, så kan jeg give dig Shell-eksemplet, hvor man har brugt selskabsretten,” siger han blandt andet i et afsnittet af Magtens Tredeling og forklarer, at i dette eksempel have en NGO købt en bunke aktier i Shell og derefter brugt sin ret som minoritetsaktionær i den engelske selskabslov, der siger, at et selskab skal drives bedst muligt. Det valgte NGO’en at argumentere for, at Shell ikke gjorde, fordi de ikke omstiller deres drift til at være klimaneutral.

“Den er tabt i første instans og anket. Min pointe er, at det viser en kreativitet blandt NGO’er,” siger han også.

Du kan lytte til hele afsnittet HER.

Vi har også fulgt med, når EU er kommet med direktiver, blandt andet det de kom med i slutningen af december, hvor Europa-Parlamentet og Rådet har fremsat et ‘Green Claims Directive’, der skal sørge for, at virksomheder ikke greenwasher, når de reklamerer for deres produkter. 
Det kan du læse mere om HER

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak