03. november 2021 - Retssikkerhed

Flere rettigheder til børn betyder også mere ansvar 


Når politikerne i deres reform, Børnene Først, ønsker at give børnene flere rettigheder, risikerer de også at pålægge børnene et ansvar, som i virkeligheden burde tilfalde kommunen og sagsbehandlerne.

Det mener juridisk konsulent og lektor, Bente Adolphsen, der til et temaarrangement i Valby, kom med en vurdering af reformen.

Tekst: Amalie Guldborg Olesen / Foto: Shutterstock


I Valbys kulturhus blev der tirsdag d. 2. november af Retssikkerhed i Familiers Trivsel (RIFT) afholdt en konference, hvor reformen Børnene Først blev debatteret og diskuteret. En af oplægsholderne var juridisk konsulent og lektor Bente Adolphsen, der af flere omgange slog ned på nogle af de lovtiltag, som reformen lægger op til.

Reformen Børnene Først vil – som titlen lyder – sætte børnenes rettigheder først. Det betyder også, at man gerne vil give børnene flere rettigheder.

Man vil blandt andet give børnene ret til selv at bede om anbringelse, samt permanent anbringelse. Og det lyder jo ganske fint, at man gerne vil give børnene en større selvbestemmelse og flere rettigheder, de kan påtale sig. Men ifølge Bente Adolphsen, kan man gennem disse rettigheder også risikere at placere et unødigt stort ansvar på børnenes spinkle skuldre – og samtidig fjerne det fra de kommunale medarbejdere.

”Lige nu er det et pligtområde – hvilket betyder, at det er socialrådgivernes pligt at være opmærksomme på og vurdere, om det er nødvendigt med en anbringelse. Det er ikke barnets eget ansvar at gøre opmærksom på det. Derfor risikerer man at miste pligtområdet og fratage ansvaret fra socialrådgiverne,” sagde hun i sit oplæg på konferencen.

Bente Adolphsen påpeger ligeledes, at det samme gjorde sig gældende, da man for år tilbage for første gang gav børn lov til at klage over deres egen sag.

”Man var bevidst om de mange fejl på området, og derfor gav man børnene lov til selv at klage over deres sag. Men på den måde sagde man næsten også, at det er børnenes ansvar at holde kommunerne på rette spor ved at klage over deres egne sager, ” sagde hun.

 

Flere skeptiske røster over kommende reform

Indtil nu er Børnene Først stadig blot en politisk aftaletekst, og det er derfor ikke sikkert, hvordan lovene helt konkret vil blive udformet endnu. Men til RIFT’s konference blev der fra flere sider endnu en gang rejst en vis skepsis over den kommende reform, ligesom vi her på K-NEWS i sommer bragte en serie af artikler, der gennemgik flere kritikpunkter af Børnene Først.

Artiklerne kan findes her:

1) Ny børnereform er en feel-good aftale ingen kan være uenig i

2) Regeringens nye reform ligner til forveksling de gamle

3) Politikerne har misforstået reglerne, som de er

4) Problemerne løses ikke med flere reformer

5) ”Fuldstændig absurd” at ville fjerne proceskrav

6) Børn til låns

7) Danmark kan risikere at komme i konflikt med menneskerettighederne 

8) Kritik af minister: En række ikke-svar

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak