22. marts 2021 - Mangfoldighed

Nye tal viser, at andelen af indvandrere og efterkommere i advokatbranchen er steget. Dog udgør gruppen kun 5% af branchen


Over tre år er flere indvandrere og efterkommere blevet en del af det billede, der udgør den danske advokatbranche. Der er sket en stigning, som Danske Advokater selv kalder "markant" på 31%. De udgør dog stadig kun 5% af den samlede advokatbranche. 

Tekst: Cecilie Uhre / Foto: PR


Diversitet er kommet på dagsordenen i mange brancher, og advokathusene har også sat fokus på, at en forskellig sammensætning betyder noget.

Både hos Bech-Bruun og Kromann Reumert mener man, at mangfoldighed er vigtigt. Det fortalte de til K-NEWS i en artikel, der netop omhandler diversitet hos de store advokathuse og som udkom i juni 2020.

De nye tal fra Danske Advokater og Danmarks Statistik viser da også, at det går den rigtige vej, idet flere indvandrere og efterkommere er kommet til i branchen. Tallene dækker perioden 2016-2019.

Paul Mollerup, der er administrerende direktør hos Danske Advokater, finder det glædeligt, at andelen er steget, som den er.

“Jeg ved jo ikke, hvordan udviklingen vil være om fem eller ti år, men jeg glæder mig over den udvikling og retning, der er nu,” siger han.

De nye tal viser en stigning på 31% over tre år, hvilket betyder at indvandrere og efterkommere i 2019 udgør 5% af den samlede advokatbranche.

I samme periode er andelen af nyuddanende jurister, der er indvandrere og efterkommere, dog væsentlig højere. Tallet ligger ifølge K-NEWS' egne beregninger ud fra tal fra Danmarks Statistik på 12,7%. 

Q&A med Paul Mollerup

Udgør Indvandrere og efterkommere med med 5% en stor nok andel af den samlede branche?

“Jeg synes, det er svært at sige, om det er for stor eller for lille en andel. Jeg glæder mig som sagt over, at den er stigende i det omfang, den er og forventer, at den bliver ved med at stige.”

Er 31% en stor nok stigningen over tre år?

“Ja, det synes jeg. Jeg glæder mig over udviklingen, snarere end over om selve stigningen er høj eller lav.”

Vi har - ud fra tal fra Danmarks Statistik - regnet på, hvor stor en andel af uddannede jurister fra 2016- 2019, der er indvandrere eller efterkommere - det er 12,7%. Når indvandrere og efterkommere udgør 12,7% af den samlede flok af uddannede jurister i perioden 2016-2019, er det så stadig tilfredsstillende, at de kun udgør 5% af ansatte i branchen i 2019?

"Ja. Branchen beskæftiger mange forskellige medarbejdergrupper, hvor juristerne alene udgør 45%. Samtidig er alderssammensætningen i advokatbranchen selvsagt markant anderledes end på jurastudiet, så det er som at sammenligne æbler og pærer."

Er de 5%, som indvandrere og efterkommere udgør, ansat i juridiske funktioner (herunder partner, advokat, advokatfuldmægtig, stud.jur), eller dækker de 5% også over det administrative personale (køkken, rengøring, marketing, salg, HR)?

"Som det fremgår af artiklen er 63% af de indvandrere og efterkommere, som er beskæftiget i advokatbranchen, bachelorer eller kandidater, mens det tilsvarende tal for personer med dansk oprindelse er 58%. Så i snit er indvandrere og efterkommere i advokatbranchen højere uddannet end personer af dansk oprindelse."

Synes du, at I som brancheorganisation har et ansvar i forhold til at sørge for, at flere af de uddannede jurister, der er indvandrere eller efterkommere, kommer i job?

"Advokatbranchen beskæftiger en mindre del af de uddannede jurister – langt flere arbejder i andre brancher. Men vi er i advokatbranchen altid på udkig efter talent, og det glæder mig, at de aktuelle tal viser, at vi ansætter stadigt flere med anden etnisk baggrund end dansk."


Andre artikler fra K-NEWS om diversitet og mangfoldighed i branchen:

 

Fuldstændig fløjthamrende ligegyldigt hvilken baggrund du har.

I Norge har en advokat kickstartet diskussion om manglende mangfoldighed i advokatbranchen.

Kollegerne vidste ikke hvad min kone hed, men de vidste hun gik med tørklæde.

Få kontorer har explicit fokus på diversitet.

Nye tal viser at andelen af indvandrerefterkommere er stigende i branchen.

Kun 12% af topcheferne er kvinder.

Coca-Cola Company stiller krav til advokater om, at 1/3 del af arbejdet skal udføres af ansatte med minoritetsbaggrund.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak