26/10/2021 - Gig-økonomi

Wolt-afgørelsen skal ikke overordnet ses som en ny retning for branchen


Skattestyrelsens afgørelse, et bindende svar til en journalist, der har arbejdet som Wolt-bud, skal ikke udlægges som en overordnet anvisning af, hvordan gig-arbejdere i Danmark fremover skal anses som værende lønmodtagere fremfor selvstændige.

Det må være den sammenfattende konklusion udfra det svar, K-NEWS tirsdag har fået fra myndigheden.

Tekst: Dan Poulsen


Billedet: Bude på to hjul med madleverancer ses over det meste af verden, og de er kun een afart af gig-arbejderne. Også rengøring og persontransport, som vi herhjemme kortvarigt gennem Uber stiftede bekendtskab med, handles via platformsøkonomiske virksomheder. Fotos: Shutterstock.

 

Mandag fortalte vi på K-NEWS om en afgørelse fra Skattestyrelsen i en konkret sag om et Wolt-buds skattemæssige status. 

Overordnet er det interessant, fordi det kan tale sig ind i den større historie om, hvordan arbejdstagere hos budtjenester som Wolt skal defineres i Danmark. Er de lønmodtagere eller selvstændige partnere?

Samme diskussion ruller i mange andre lande om den markante freelancearbejdsform, der er kickstartet i USA, hvor såkaldte gig-arbejdere udfører alt fra budservice over transport til rengøring, hvor arbejdsopgaverne fordeles gennem mobiltelefoner og dertil udviklede apps - det er den teknologiske platform, hvortil opgaver kommer ind og videreformidles til interesserede arbejdstagere.
Deraf også navnet platformsøkonomi. Uber, Doordash, Wolt, AirBnb, DeliverIt, HappyHelper, m.fl. er nogle af spillerne - store som små.

I USA har der været en voldsom diskussion om de ringe løn- og arbejdsforhold gig-arbejderne indretter sig under. Og også på vores side af atlanten er det der er en faglig kamp, anført af fagforeninger, der er kommet tydeliget op til overfladen.

 

Wolt-budet og journalisten

Wolt-buddet, der har søgt om bindende svar, arbejder også som journalist og har via sit arbejde som bud researchet på de forhold, man som bud arbejder under i Danmark.
Da han efter sin tid som Wolt-bud beder bad om et bindende svar fra Skattestyrelsen, vedlægger han til sin forespørgsel dokumentation om sine arbejdsforhold.

Som han som journalist selv skriver i artiklen i Radar:

’Efter at have undersøgt arbejdsvilkårene for Wolt-bude journalistisk igennem længere tid, var det muligt at sende større mængder dokumentation”, som han selv og en kollega skriver i artiklen i det nye medie Radar tirsdag i denne uge.

K-NEWS kontaktede i går mandag med det samme, efter vi havde læst Radars artikel, Skattestyrelsen. Da kunne de hverken be- eller afkræfte, at de har lavet den omtalte afgørelse til Wolt-buddet Mats Magnussens forespørgsel om et binde svar fra skattemyndigheden, men de lovede at vende tilbage. Herunder også med svar på vores spørgsmål, om afgørelsen skal ses som havende overordnet betydning for, hvordan gig-arbejdere og platformsøkonomiske virksomheder fremover skal vurderes i Danmark.

Afgørelsen fra Skattestyrelsen er sendt til den konkrete person, altså journalist og tidligere Wolt-bud Mats Magnussen. Ifølge ham skulle den tirsdag have været  forelagt Skatterådet, men sagen er blevet udskudt.

Historien fra igår om at Skattestyrelsen har vurderet et Wolt-buds status, kan læses HER. 

Der beskriver vi også hvordan Wolt-buddet også er journalist, som tidligere har leveret artikler som freelancer til 3F, der er et af de fagforbund, der fører an i kritikken af gig-arbejdernes forhold. Og vi beskriver hvordan fagforbundet beskyldes for dobbeltmoral, når de selv hyrer freelancere samtidig med, at de slår så hårdt til mod andre virksomheder, der gør det.

 

Skattestyrelsen svarer

Skattestyrelsen har her tirsdag svaret K-NEWS hvor de indleder med, at de har tavshedspligt og derfor ikke kan kommentere på konkrete borgere og virksomheder.

Men de svarer alligevel brugbart til historien om, hvorvidt det er en afgørelse, der i deres øjne har overordnet betydning for platformsøkonomien og gig-arbejderne i Danmark. Efter det med tavshedspligten svarer de:

”Vi kan dog sige så meget, at spørgsmålet om, hvilken status bude og andre tilknyttet forskellige arbejdsplatforme har, afhænger af en konkret vurdering baseret på bl.a. udformningen af deres kontrakter. Dette betyder, at Skattestyrelsen træffer konkrete og individuelle afgørelser på baggrund af de forhold og kontrakter, der i de konkrete sager gør sig gældende for den enkelte borger eller virksomhed.”

K-NEWS ved i dag tirsdag med sikkerhed, at der er lavet en afgørelse. Om og hvordan Skatterådet griber det an herfra ved vi ikke endnu. De kan vælge at følge eller ikke at følge den indstilling, de har fået fra deres sekretariat, eller de kan vælge at konkludere, at sagen ikke er tilstrækkelig oplyst.

Men Skattestyrelsen understreger senere i deres svar, som i den grad er skrevet i generelle ikke personhenførbare eller virksomhedshenførbare formuleringer, at det langt fra er en afgørelse, der ikke kan siges at have konsekvenser for andre end dette ene Wolt-bud.

”Som en konsekvens af dette vil en afgørelse for en enkelt borger eller virksomhed ikke nødvendigvis være den samme, som Skattestyrelsen træffer over for andre borgere og virksomheder, idet forhold og kontrakters indhold kan variere fra sag til sag. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at kontrakter løbende kan ændres, og at sådanne ændringer også kan have betydning for de afgørelser, som Skattestyrelsen træffer.”

K-NEWS mangler fortsat at kende til hvilke forhold det præcist er, buddet Mats Magnussen har bedt om at få afklaret. 

Vi er i kontakt med Mats Magnussen, der altså både er Wolt-buddet og journalisten bag artiklen i Radar. 

Idag tirsdag har han sagt ja til at sende os afgørelsen, så vi ved selvsyn kan se, hvilke forhold han har spurgt til, samt hvad Skattestyrelsen svarer. Når vi har den, følger vi  yderligere op.


K-NEWS om platformsøkonomi: 

8/4/2022 - Intet behov for nyt begreb, for lovgivningen eksisterer allerede.

14/3/2022 - 20% lagt oveni prisen efter højesteretskendelse.

26/1/2022 - Wolt-bud er lønmodtager.

7/12/2021 - Er du kontrolleret af en digital platform...

4/11/2021 - Vi aner stadig ikke hvad Skattestyrelsen mener om Wolt-ansat. 

26/10/2021 - Wolt-afgørelsen skal ikke ses som en overordnet retning for branchen.

25/10/2021 - Skattestyrelsen vurderer Wolt-buds status.

28/12/2020 - Platformsøkonomi med plads til ulovligheder. 

11/11/2020 - Et andet skelsættende valg i Californien gik Biden imod.

11/8/ 2020 - Påbud til gig-økonomiens frontkæmpere fra Højesteret.

10/3/2020 - Gig-model dømt ulovlig i Frankrig.

4/11/2019 - Gig-økonomiens giganter til kamp mod loven.

07/10/2019 - BLOG: Gig Economy – en gamechanger for advokatbranchen?

Gig-bude

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak