25/01/2022 - Platformsøkonomi

Wolt-bud skal betragtes som lønmodtager


Det Wolt bud, der har bedt Skatterådet om en afklaring af sin status som enten lønmodtager eller selvstændig - med alt hvad det indebærer for beskatningen af ham som privatperson - har nu fået sin sag afgjort. Skatterådet vurderer, at Wolt-buddet, der også er journalist bag en række artikler om Wolt, er at betragte som lønmodtager.

Tekst: Amalie Guldborg Olesen & Dan Poulsen / Foto: Shutterstock


Efter måneders venten lyder konklusionen fra Skatterådet nu, at Wolt-buddet i den givne sag er at betragte som lønmodtager i en skattemæssig sammenhæng.

Det skriver netmediet Radar.  Her arbejder journalist Mats Magnussen, der også er ’Spørger’ i denne sag, idet han under sin studietid arbejdede som cykelbud for Wolt, og herefter bad om afklaring på, hvorvidt han var at betragte som lønmodtager eller selvstændig, når han cyklede rundt med den blå Wolt-taske på. Derfor er det også kun dette medie, der grundet hans rolle som spørger i sagen, har modtaget afgørelsen fra Skatterådet.
Radar skriver, at der i afgørelsen blandt andet står:

”Efter en samlet vurdering af kriterierne ovenfor er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger ikke er selvstændig erhvervsdrivende. Der er herved lagt væsentlig vægt på, at Wolt har en betydelig instruktionsbeføjelse overfor Spørger. Wolt har således konkret fastsat en række generelle og konkrete instrukser for arbejdets udførelse’, står der ifølge Radarmedia.dk blandt andet i vurderingen fra Skattestyrelsen. ‘Der er endvidere lagt væsentlig vægt på, om arbejdet udføres for indkomstmodtagerens egen regning og risiko”.

K-NEWS vil gerne se den fulde ordlyd af afgørelsen, men har ikke tirsdag eftermiddag, ved publiceringen af denne artikel fået svar på vores forespørgsel fra chefredaktøren på mediet, der bringer nyheden.

Dermed er der sat et foreløbigt punktum i en historie, som vi på K-NEWS tidligere har beskrevet således:

* Det, der er overordnet interessant er, om en person, der udfører opgaver for virksomheder som Wolt, er at betragte som lønmodtager eller selvstændig.

* Det interessante handler om gråzoner i både skatteretlige og ansættelsesretlige forhold.

I forbindelse med denne historie har Skattestyrelsen til en af de tidligere artikler her på K-NEWS udtalt, at en afgørelse ikke skal tolkes som en generalisering – men at:

"Spørgsmålet om, hvilken status bude og andre tilknyttet forskellige arbejdsplatforme har, afhænger af en konkret vurdering baseret på bl.a. udformningen af deres kontrakter. Dette betyder, at Skattestyrelsen træffer konkrete og individuelle afgørelser på baggrund af de forhold og kontrakter, der i de konkrete sager gør sig gældende for den enkelte borger eller virksomhed. Som en konsekvens af dette vil en afgørelse for en enkelt borger eller virksomhed ikke nødvendigvis være den samme, som Skattestyrelsen træffer over for andre borgere og virksomheder, idet forhold og kontrakters indhold kan variere fra sag til sag."

Og Skattestyrelsen afsluttede deres svar med at pege på det, der vel kan udlægges som et tegn på foranderlighed i en branche i udvikling:

"Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at kontrakter løbende kan ændres, og at sådanne ændringer også kan have betydning for de afgørelser, som Skattestyrelsen træffer.”

Om konklusionen i denne sag, der omhandler det velresearchende cykelbud, kommer til at være en tydelig vejviser for, hvordan alle cykelbude hos Wolt og andre platformsøkonomiske virksomheder generelt skal beskattes, ved vi ikke endnu.

Et andet sted i skatteland har Skattelovrådet, der er et uafhængigt udvalg med fokus på retssikkerhed og forenkling, og som undersøger emner efter anmodning fra skatteministeren, i et stykke tid arbejdet på en rapport om de nye jobformer - den tredje type job, som kilder K-NEWS har talt med kalder det. Altså den tredje, idet lønmodtager er den ene, og selvstændig er den anden.Den rapports konklusioner må formodes at få betydning for, hvordan ansatte i platformsvirksomheder skal anses/beskattes i Danmark fremover.

OPDATERING:

Torsdag den 27. har Radarmedias chefredaktør i en artikel givet adgang til den fulde ordlyd af Skatterådets afgørelse. Med den indsigt kan vi andre blandt andet for første gang også se, hvad det præcist er for et spørgsmål, Wolt-budet, spørgeren, journalisten bag artiklerne hos Radarmedia og før da 3F konkret har bedt om svar på.

Spørgsmålets formulering er:

Kan Skatterådet bekræfte, at spørger som Wolt-bud, der arbejder med levering af madvare, skal anses som lønmodtager i overensstemmelse med andre lignende leve-
ringsfirmaers ansatte?


K-NEWS om platformsøkonomi: 

8/4/2022 - Intet behov for nyt begreb, for lovgivningen eksisterer allerede.

14/3/2022 - 20% lagt oveni prisen efter højesteretskendelse.

26/1/2022 - Wolt-bud er lønmodtager.

7/12/2021 - Er du kontrolleret af en digital platform...

4/11/2021 - Vi aner stadig ikke hvad Skattestyrelsen mener om Wolt-ansat. 

26/10/2021 - Wolt-afgørelsen skal ikke ses som en overordnet retning for branchen.

25/10/2021 - Skattestyrelsen vurderer Wolt-buds status.

28/12/2020 - Platformsøkonomi med plads til ulovligheder. 

11/11/2020 - Et andet skelsættende valg i Californien gik Biden imod.

11/8/ 2020 - Påbud til gig-økonomiens frontkæmpere fra Højesteret.

10/3/2020 - Gig-model dømt ulovlig i Frankrig.

4/11/2019 - Gig-økonomiens giganter til kamp mod loven.

07/10/2019 - BLOG: Gig Economy – en gamechanger for advokatbranchen?

Gig-bude

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak