13/01/2020 - Artikelserien Piratbrevenes Årti

Ankesag om ulovlig fildeling afblæst før landsretten har talt


En af ankesagerne vedrørende ulovlig fildeling, der skulle behandles ved Østre Landret, er nu ude af verden efter der er indgået forlig. Sagsøger anerkender utilstrækkeligt bevisgrundlag og betaler penge tilbage til sagsøgte samt dækker sagens omkostninger.

Skrevet af Dan Poulsen


Fire sager med danskere, der ved byretten er pålagt at betale erstatning for ulovlig download af film, var i 2019 forbi Procesbevillingsnævnet og fik ’ok’ til, at deres ankesag kunne blive ført på statens regning ved Østre Landsret.

Den ene af de ankesager er nu forligt. Det oplyser advokat Ulrika Folkmann-Schjerbeck fra LIGA LAW. Hun blev kontaktet af Jan, der endte med at blive hendes klient, efter Jan ved byretten på Frederiksberg var blevet kendt erstatningspligtig - 10.000 kroner skulle han betale - i forbindelse med download og deling af en pornofilm.

De 10.000 kroner dækker sagsomkostninger på 2.500 og 7.500 som erstatning for krænkelsen af filmrettighederne, der ejes firma MIRCOM, som i retten repræsenteres af NJORD Law.

Jan ønsker af forskellige årsager, kun at optræde her i artiklen ved fornavn. Redaktionen er bekendt med hans fulde navn og identitet.

 

Tabte sagen som selvmøder

Jan havde i byretten ført sagen som selvmøder, da sagen blev ført under småsagsprocessen, som begrænsede hans umiddelbare adgang til advokatbistand. Da han til sin store utilfredshed og forundring tabte sagen og skulle betale de 10.000 kroner, søgte han kontakt til en advokat, der ville tage sagen.

K-News har talt med Jan, der fortæller, at han talte med flere advokathuse efter dommen, der stillede ham betragtelige udgifter i udsigt, såfremt han ville kæmpe mod afgørelsen. Han fik stillet udgifter på mellem 100.000 og en kvart million i udsigt, inden han endte med at blive henvist til Ulrika Folkmann-Schjerbeck, der fra et tidligere job havde kendskab til fildelingsbrevene - der også går under øgenavnet trusselsbrevene og er omdrejningspunkt for artikelserien Piratbrevenes årti her på K-News.

Jans sag blev ført til - og fik godkendelse fra - Procesbevillingsnævnet, hvilket igen betød, at han nu kunne få sin advokathjælp dækket af sin forsikring, som ellers før Procesbevillingsnævnets thumbs-up havde afvist det.

Sagen er nu forligt sådan, at NJORD Law betaler Jans omkostninger i sagen samt tilbagefører de 10.000 kroner til ham.

Ulrika Folkmann-Schjerbeck er tilfreds på sin klients vegne med, at sagen nu er lukket, og at der er opnået samme resultat, som hvis de var gået i retten.

Men hun er - som hun udtrykker det til K-News - også ærgerlig.

”Jeg er ærgerlig over at der ikke bliver taget stilling ved retten”, siger hun, og detaljerer at hun særlig gerne så, rettens bevisvurdering af ip-adressen, GDPR-hensyn - om sagsøger har foretaget korrekt behandling af persondata, og i forhold til ’forbrugerhensyn’, som hun formulerer det.

Derved henviser hun blandt andet til, om du ved at have et internetabonnement hos en teleudbyder, kan være ansvarspådragende blot via den abonnementsaftale du har med f.eks. Yousee.

 

Savner afklaringer

Hun havde gerne set sin sag bidrage med disse afklaringer, men sætter sin lid til nogle af kommende sager, der skal behandles ved Østre Landret.

”Jeg håber på, at der kommer afklaringer ved en af de andre sager. Det er problematisk, hvis der ikke bliver taget stilling til det materielle i de her sager”.

Og så afslutter hun med at nævne, at NJORD Law i forliget kommer med nogle - i hendes øjne - vigtige anerkendelser vedrørende sagsforløbet, de førte mod hendes klient Jan i byretten.

”De anerkender, at byrettens dom var baseret på et utilstrækkeligt bevisgrundlag, og at Jan derfor ikke har downloadet, tilgængeliggjort eller delt”, siger Ulrika Folkmann-Schjerbeck.

UlrikaFolkmannScherbeck

Advokat Ulrika Folkmann-Schjerbeck fra LIGA LAW.

 

Heller ikke klienten Jan er udelt tilfreds. Han har, ifølge ham selv, brugt hundredevis af timer på hele forløbet. Fra den første research han lavede på sagtypen, da han blev stævnet, til forberedende møder og møde i byretten, til al den tid der er brugt på, at finde en advokat og med hende forhandle om pris blot for at nævne nogle af tidsrøverne, der får ham til at sige; ”De hundredevis af timer får jeg jo aldrig kompensation for”.  

 

Slasket afgørelse

Da K-News spørger Jan, om man skal sige tillykke med forliget til ham, svarer han med det samme

”nej”.

Og han fortsætter. 

”Jeg synes, det er virkelig irriterende, fordi sagen jo er kommet her hen til (landretten, red.), og jeg synes det vil være passende, at det fik en juridisk afgørelse og ikke sådan en slasket afgørelse. Det synes jeg et forlig er, for det betyder ingenting juridisk”

Hvorfor sagde du ikke bare nej til forlig?

”Fordi forsikringsselskabet vil trække sig, hvis jeg kører længere for at opnå det samme, som jeg kunne opnå ved forlig”.

Vi har spurgt Jeppe Brogaard Clausen, hvorfor NJORD Law på vegne af sin klient, har været interesseret i at indgå forlig.

Til det svarer Jeppe Brogaard Clausen:

”Der er under forberedelsen for Østre Landsret i sagen kommet nye oplysninger fra abonnenten, Jan om hans forhold i sagen. Begge parter har derfor fundet en god løsning baseret på de nye konkrete oplysninger. Samtidig er der berammet hovedforhandlinger i andre sager for Østre Landsret, hvor landsretten i marts får mulighed for at se på disse sager”.

Tre ankesager er fortsat i spil til en behandling ved Østre Landsret, og derudover er en sag mere blevet henvist direkte uden behandling fra byretten på Frederiksberg til landsretten. Den første sag er berammet i marts.


 

ARTIKELSERIEN PIRATBREVENES ÅRTI

k-news-illu

Illustrationen 'Juridisk hardball' er tegnet af Caroline Bjelke.

De syv første tema-artikler i januar 2020:

1.del - Forretning eller retfærdighed.

2.del - Anklagerne rammer som spredhagl.

3.del - Ukendt beløb hentes hjem.

4.del - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig.

5.del - Tvivl om de tekniske beviser.

6.del - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten.

7.del - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis.

Nyhedsartikler:

13/1/20 - Ankesag afblæst før landsretten har talt.

7/1/20 - Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter.

10/1/20 - Retspræsident: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget".

8/4/20 - Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge.

25/4/20 De sidste 39 piratsager afvist på Frederiksberg.

2/5 - Jeppe Brogaard Clausen noterer sig, hvad der ikke står i landsrettens dom.

24/6/20Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet.

9/7/20 - Københavns Byret afviser 60 sager.

7/12/20 - Flere piratbrevssager afvist ved Østre Landsret.

14/12/20 - Gældssager mod piratdømte afvist i fogedretten som nulliteter.

22/12/20 - Generaladvokat kalder forligsbreve for misbrug af systemet.

20/1 /21 - NJORD Law klager over dommer og retspræsident efter sigtelse for groft bedrageri.

21/1/21 - Dramaet må ikke fjerne fokus fra alvoren.

15/2/21 - NJORD Laws klient gør ikke nok til, at de kan påberåbe sig ophavsretsloven.

22/2/21 - Vestre Landsret giver medhold til NJORDs klient.

25/2/21 - "Juridisk nyskabelse" kalder NJORD Law fogedrettens begrundelse for at afvise deres sager.

27/2/21 - ”Han skal kigge sig i spejlet” inden han kritiserer NJORD Law.

8/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 1. Forklaringen af det dommeren har gjort, der er gået NJORD i mod.

9/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 2. Interviewet med Lars Lokdam om den personrettede offentlige kritik.

16/3/21Honorar i fildelingssag sendes videre til Højesteret.

19/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 3. Den kritiserede dommer svarer Østre Landsret med fem 'bullets'.

25/5/21 - Piratbrevssager sendes retur af landsretten til fogedretten.

14/6/21 - Samtlige klagepunkter fra NJORD over byretsdommer og retspræsident  afvist i Den Særlige Klageret.

11/9/21 - Landsretsdomme, der stikker i øst og vest vækker piretbrevssager til live igen.

15/9/21 - Forbrugerombudsmanden overvejer at gå ind i piratsagskomplekset.

20/9/21 - Bedragerisagen mod NJORD lukket af SØIK.

1/10/21 - EU-dom åbner for at piratbrevsmodellen er misbrug af retssystemet.

22/8/22 - Ny retssag om piratfilm

1/9/22 - Fængselsdom til filmpirat.

14/11/22 - DanishBytesbagmand dømt i Aalborg.

A-FørsteBrev-3spsm

 

Billedet herover:  Udsnit fra et brev med anklager om ulovlig download, hvor modtager opfordres til at tale med  andre i husstanden om, hvem der har gjort det ulovlige. Ifølge blandt andre advokat Nicholas Symes er det her det første "træk" i den forretningsmetode, hvor den oftest dårligt juridisk forberedte anklagede dansker trækkes ind i et forløb med omvendt bevisbyrde.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak