Skrevet af Dan Poulsen



08. april 2020 - Piratbrevenes Årti

NJORD Law's klient ejer ikke retten til at indkræve penge for piratdownload


Østre Landsret har i dag trukket tæppet helt væk under de krav og søgsmål, der gennem Njord Law var lavet på vegne af klienten CMS. Dommen lyder, at CMS slet ikke har bevist, at de ejer rettighederne over de film, som har udløst i tusindvis af breve, stævninger og forlig på mange tusind kroner.


Billedforklaring: Affotograferet computerskærm, der viser nyheden på Østre Landsrets hjemmeside.

Det er en markant afgørelse som Østre Landsret i dag har truffet. Som fortalt i artikelserien Piratbrevenes Årti, har NJORD Law igennem mange år systematiseret at sende krav ud til mange tusinde danskere på grund af anklager om, at de via deres internetforbindelse har downloadet film ulovligt.

Særligt de sidste år har anklagerne handlet om pornofilm med ret ‘underholdende’ titler, og kravene er blevet sendt ud som spredhagl på vegne af firmaerne CMS og Mircom, der sagde de ejede rettighederne. Men den påstand er ikke underbygget i tilstrækkelig grad – det har Østre Landsret slået fast i dag, da de behandlede tre ankesager.

 

Tre sager afgjort i stedet for en

Tre danskere var kendt skyldige ved tre forskellige byretter: Frederiksberg, Holbæk og Nykøbing, men Østre Landsret ophævede idag byretternes domme og afviste sagerne fra domstolene, fordi:

"I alle tre sager kom landsretten frem til, at selskabet ikke havde bevist, at det havde søgsmålskompetence til at føre sagerne i eget navn."

Om de tre ankesager opsummerer landsretten:

"Sagerne var anlagt af det samme engelske selskab mod tre privatpersoner. I alle sagerne var den sagsøgte den person, der havde tegnet et internetabonnement med en ip-adresse, som efter selskabets opfattelse var blevet anvendt til ulovlig download og fildeling af en film i såkaldte fildelingsnetværk. Ved byretsdommene blev den sagsøgte person dømt til at betale 7.500 kr. til selskabet."

Den fulde ordlyd af landsrettens nyhedsopdatering kan du læse HER.

Mads Pramming fra Ehmer Pramming Advokater førte den ene af ankesagerne, og han skriver i dag i et firmaopslag på Facebook om resultatet, at:

"CMS slet ikke har haft ret til at anlægge sagerne ved domstolene”.

Og han fortsætter og henviser til de mange sager, der aktuelt står i kø ved byretterne:

”Det kan hjælpe med at få løst de tusindvis af andre sager, der har ligget og ventet på dommen”.

Den sag han førte, var den, der var berammet til behandling ved Østre Landsret som den første af de tre ankede sager. Den ene af de to andre skulle være hovedforhandlet mundtligt ugen efter Mads Prammings sag, men den blev besluttet behandlet på skriftligt grundlag istedet som følge af COVID-19-nedlukningen af domstolene. Mens den anden hele tiden har været planlagt til afgørelse på et skriftligt grundlag, det oplyser Christoffer Lindhardt Larsen fra Patrade Legal, som fører de to ankesager og repræsenterer klienterne, der altså også har været det lange forløb igennem med at modtage breve fra NJORD Law, der foreslår forlig; som derefter er blevet stævnet; derefter dømt ved byretten; derefter været en tur forbi procesbevillingsnævnet, inden de stod til at få deres sag endeligt afklaret i Østre Landsret. De to sager har hermed også fundet deres afslutning, da fundamentet for de opkrævninger, der er sendt ud fra Njord Law på vegne af klienten, reelt er fjernet.

En fjerde ankesag, der oprindeligt også skulle have været for Østre Landsret, ført af Ulrika Folkmann-Schjerbeck. LIGA LAW, blev forliget og afblæst omkring årsskiftet. Sagsøgte medgav i den sag, at der var utilstrækkeligt bevisgrundlag, og NJORD Law tilbageførte på vegne af klienten MIRCOM de 10.000 kroner som LIGA LAW's klient af byretten var dømt til at betale, samt påtog sig sagens omkostninger.

Artiklen er ændret  fredag den 17.april med nogle tilføjelser og uddybninger vedrørende de ankesager, der er ført af Patrade Legal og LIGA LAW.

Overvej for videbegærlighedens og underholdningens skyld at læse dig gennem  artikelserien PIRATBREVENES ÅRTI:

Del 1 - Forretning eller retfærdighed.

Del 2 - Anklagerne rammer som spredhagl.

Del 3 - Ukendt beløb hentes hjem.

Del 4 - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig.

Del 5 - Tvivl om de tekniske beviser.

Del 6 - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten.

Del 7 - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis.

Nyhed 13/1/2020 - Ankesag afblæst før landsretten har talt.

Nyhed 7/2/2020 - Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter.

Nyhed 10/2/2020 - Retspræsident om Piratsagerne: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget."

Nyhed 8/4/20 - Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge.

Nyhed 24/6/20 - Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet.

A-FørsteBrev-3spsm

Billedforklaring: Allerede i første brev stilles spørgsmål, som den anklagede opfordres til at svare på. Ifølge blandt andre advokat Nicholas Symes er det her det første "træk" i den forretningsmetode, hvor den anklagede og oftest dårligt forberedte dansker trækkes ind i et forløb med omvendt bevisbyrde.

Del

NJORD Law's klient ejer ikke retten til at indkræve penge for piratdownload


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak