07. december 2020 - Piratbrevenes Årti

Yderligere ni piratbrevssager afvist ved Østre Landsret


Efter byretsafgørelser, der gennem 2020 er gået filmselskaberne i mod, havde NJORD Law på vegne af sine klienter fået Procesbevillingsnævnets tilladelse til at prøve flere sager af ved landsretten. Fredag er ni sager blevet afvist. Ligesom det er sket for tre tidligere.

I fokus er, om selskaberne overhovedet ejer rettighederne til de film, og dermed retten til at føre sagerne om de film, de mener, er downloadet ulovligt. Jeppe Brogaard Clausen oplyser, at der nu kun er et mindre antal verserende sager tilbage i Danmark.

Tekst: Dan Poulsen / Illustration: Caroline Bjelke


I starten af 2020 afventedes en klarere retspraksis, som denne illustration fra en tidligere artikel i serien Piratbrevenes Årti viser.  

 

Østre Landsret traf i fredags den 4. december afgørelse i to håndfulde sager fra det kompleks af sager, som K-News har dækket i serien Piratbrevenes Årti.

I løbet af 2019 og 2020 har NJORD Law ført sager ved byretterne over alt i landet, mod danskere, de mente, havde downloadet ulovlige film. Rettighederne til filmene var, mente sagsøgerne via deres advokat Jeppe Brogaard Clausen fra NJORD Law, ejet af flere forskellige filmselskaber.

Zentropa er et af firmaerne. Men i særdeleshed også for firmaerne MIRCOM og CMS har Jeppe Brogaard Clausen sendt mange forligsbreve og ført mange sager.

Det er i høj grad sager, der handler om film med obskure – nogen vil mene underholdende – pornografiske titler. Og det er sagsforløb, der, som K-NEWS har beskrevet, bliver kritiseret fra flere sider for i høj grad at være kørt med forlig som mål og resultat. Og det er gjort ved, at danskere overalt i landet er blevet ramt med en hardball af svært forståelige dokumenter og et juridisk pres, som de færreste har haft evnerne, overblikket og midlerne til at overskue. 

Derfor har mange indgået forlig, hvor de har betalt tusindvis af kroner for rettighedskrænkelser, de muligvis ikke er skyldige i.

Den del af sagskomplekset udredes i K-NEWS' artikel i linket HER.

 

Påtaleretten fjernet i landsretten

I april måned trak Østre Landsret tæppet godt væk under de sager, fordi det blev slået fast, at klienten CMS ikke havde påtaleretten.

Den påtaleret, der ellers har været udgangspunkt for alle de forligsbreve, som NJORD Law har sendt ud, og alle sager de har anlagt.

Afgørelsen fra april kan du læse om HER.

'I alle tre sager kom landsretten frem til, at selskabet ikke havde bevist, at det havde søgsmålskompetence til at føre sagerne i eget navn',  meddelte landsretten i den forbindelse.

Med afsæt i den afgørelse, der handlede om tre konkrete sager, har flere byretter efterfølgende afvist sager anlagt af NJORD Law.

Det er nogle af disse afvisninger, som nu har fået sin prøvelse - og stadfæstelse - ved landsretten. Østre Landsret afviser i alle ni sager, at filmselskaberne har søgsmålskompetencen.

 

Fortsat ingen overbevisende dokumentation

Der er i retten fremvist erklæringer af en art, der skulle dokumentere ejerskabet over de påståede krænkede rettigheder og deraf retten til at føre sagerne mod de danskere, der eventuelt har krænket dem. Men det, der er fremvist som dokumentation, er blevet afvist som utilstrækkeligt. Østre Landsret skriver i deres opslag, hvor de omtaler parterne Z, C og M, på domstol.dk:

’Landsretten bemærkede i afgørelserne, at det fremgår af en erklæring om samarbejdet mellem Z og C, at det overordnede formål med erklæringen var at tildele C de rettigheder, som er nødvendige for at retsforfølge krænkelser igennem peer-to-peer fildeling af film ejet af Z, at rettighederne til værket tildeles C i det omfang, det er nødvendigt for at opnå det overordnede mål, og at Z er ejer af ophavsrettigheder og relaterede rettigheder til dets film.

Landsretten fandt, at det ikke var godtgjort, at der i kraft af erklæringen – der ikke specifikt angav, hvilke rettigheder der blev overdraget fra Z til C – eller på andet grundlag var sket en sådan rettighedsoverdragelse, at C havde søgsmålskompetence til at føre sagerne i eget navn.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens afgørelser’.

Det fulde opslag på domstol.dk finder du HER.

 

Kun få sager tilbage

Vi følger løbende på K-NEWS med i sagskomplekset fra Piratbrevenes Årti, herunder hvad der fremadrettet måtte være af sager og tvister. Og vi har i forlængelse af fredagens afgørelse fra Østre Landsret pr mail spurgt Jeppe Brogaard Clausen, partner hos NJORD Law, om en kommentar. Han svarer skrifligt:

"De filmselskaber og andre klienter, jeg repræsenterer, er overrasket over Østre Landsrets afgørelser, og tager kravene til bevis til efterretning." 

Han bekræfter ligeledes, at han i retten har fremlagt dokumentation, for at hans klienter har påtaleretten.

"Ja, der er fremlagt dokumentation til belysning af søgsmålskompetencen hos selskaberne."

K-NEWS har spurgt, om vi må se den konkrete dokumentation. Og derudover vil vi gerne vide, om vi nærmer os  de sidste sager af sin art i Danmark, der føres af NJORD Law.

K-NEWS: Er der herefter fortsat sager i Danmark vedrørende krænkelse af ophavsretten, som du fører på vegne af CMS og/eller MIRCOM?

Jeppe Brogaard Clausen: ”Ja. Der er et mindre antal verserende retssager ved byretterne og landsretterne om fildeling.”

K-NEWS: Er der herefter fortsat sager i Danmark vedr. krænkelse af ophavsretten, som du fører på vegne af Zentropa?

Jeppe Brogaard Clausen: "Ja. Der er et mindre antal verserende retssager ved byretterne og landsretterne om fildeling.”

 

Artikelserien PIRATBREVENES ÅRTI:

Del 1 - Forretning eller retfærdighed.

Del 2 - Anklagerne rammer som spredhagl.

Del 3 - Ukendt beløb hentes hjem.

Del 4 - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig.

Del 5 - Tvivl om de tekniske beviser.

Del 6 - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten.

Del 7 - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis.

Nyhed 13/1/2020 - Ankesag afblæst, før landsretten har talt.

Nyhed 7/2/2020 - Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter.

Nyhed 10/2/2020 - Retspræsident: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget."

Nyhed 8/4/20 - Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge.

Nyhed 24/6/20 - Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet.

Nyhed 9/7/2020 - Københavns byret afviser 60 sager.

Nyhed 7/12/20 - Yderligere ni piratbrevssager afvist ved Østre Landsret.

 

Tegning artikel 4 social

Illustration: Hardball af Caroline Bjelke.

 

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Tilmeld nyhedsmail