09. juli 2020 - Piratbrevenes årti

Københavns Byret afviser yderligere 60 sager i sagskomplekset med piratbrevene


Københavns Byret mener, at yderligere 60 sager i piratbrevssag bør afvises. Afgørelsen lægger sig op ad en tidligere fra Østre Landsret, der fandt, at CMS ikke kan bevise, at de ejer rettighederne over de film, som de ellers har anklaget flere danskere for at have downloadet og delt ulovligt. 

Tekst: Amalie Guldborg Olesen


I april måned kom første afgørelse fra Østre Landsret, der trak tæppet væk under de krav og søgsmål, som Njord Law havde indgået på vegne af deres klient, Copyright Management Services Ltd (CMS). Deres dom lød nemlig, at CMS slet ikke havde bevist, at de ejede rettighederne over de film, som ellers havde udløst, at der blevet sendt tusindvis af breve, stævninger og forlig for mange tusinde kroner ud til flere tusinde danskere

I løbet af denne uge er Københavns Byret nået frem til samme afgørelse i 60 verserende sager om ulovlig fildeling. Byretten har meldt ud, at sagerne skal afvises på grund af manglende "søgsmålskompetence". 

Tilbage i april, da Østre Landsrets dom faldt, skrev advokat Mads Pramming, der havde været forsvarsadvokat i en af ankesagerne, på sin Facebook:

"CMS har slet ikke har haft ret til at anlægge sagerne ved domstolene. (...) Det kan hjælpe med at få løst de tusindvis af andre sager, der har ligget og ventet på dommen”.

Københavns Byret oplyser, at i tiden mellem landsrettens afgørelse og byrettens nylige kendelser har begge parter haft mulighed for at komme med bemærkninger. CMS er i den forbindelse kommet med en række erklæringer, men det er byrettens vurdering, at de erklæringer er enslydende med det, der blev fremlagt ved landsretten i appelsagerne, og at erklæringerne stadigvæk ikke kunne vise, at der var søgsmålskompetence.

I mellemtiden har Njord Law også forsøgt at få sagerne afprøvet ved Højesteret. Det lykkedes dog ikke, da det blev afvist af Procesbevillingsnævnet.

ARTIKELSERIEN PIRATBREVENES ÅRTI:

1.del - Forretning eller retfærdighed. 9/1/2020

2.del - Anklagerne rammer som spredhagl. 10/1/2020

 3.del - Ukendt beløb hentes hjem. 13/1/2020

 4.del - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig. 14/1/2020

 5.del - Tvivl om de tekniske beviser. 15/1/2020

 6.del - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten. 16/1/2020

 7.del - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis. 17/1/2020

Nyhedsartikler i 2020:

13/1 - Ankesag afblæst før landsretten har talt.

7/2 - Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter.

10/2 - Retspræsident: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget".

8/4 - Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge.

24/6 - Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet.

9/7 - Københavns Byret afviser 60 sager.

7/12 - Flere piratbrevssager afvist ved Østre Landsret.

14/12 - Gældssager mod piratdømte afvist i fogedretten som nulliteter.

22/12 - Generaladvokat kalder forligsbreve for misbrug af systemet.

Nyhedsartikler i 2021:

20/1 - NJORD Law klager over dommer og retspræsident efter sigtelse for groft bedrageri.

15/2 - NJORD Laws klient gør ikke nok til, at de kan påberåbe sig ophavsretsloven.

22/2 - Vestre Landsret giver medhold til NJORDs klient.

25/2 - "Juridisk nyskabelse" kalder NJORD Law fogedrettens begrundelse for at afvise deres sager.

27/2 - ”Han skal kigge sig i spejlet” inden han kritiserer NJORD Law.

A-FørsteBrev-3spsm

Billedforklaring: Udsnit fra et brev med anklager om ulovlig download, hvor modtager opfordres til at tale med  andre i husstanden om, hvem der har gjort det ulovlige. Ifølge blandt andre advokat Nicholas Symes er det her det første "træk" i den forretningsmetode, hvor den anklagede og oftest dårligt forberedte dansker trækkes ind i et forløb med omvendt bevisbyrde.

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Tilmeld nyhedsmail