Tekst: Amalie Guldborg Olesen09. juli 2020 - Piratbrevenes årti

Københavns Byret afviser yderligere 60 sager i piratbrevssag


Københavns Byret mener, at yderligere 60 sager i piratbrevssag bør afvises. Afgørelsen lægger sig op ad en tidligere fra Østre Landsret, der fandt, at CMS ikke kan bevise, at de ejer rettighederne over de film, som de ellers har anklaget flere danskere for at have downloadet og delt ulovligt. 


I april måned kom første afgørelse fra Østre Landsret, der trak tæppet væk under de krav og søgsmål, som Njord Law havde indgået på vegne af deres klient, Copyright Management Services Ltd (CMS). Deres dom lød nemlig, at CMS slet ikke havde bevist, at de ejede rettighederne over de film, som ellers havde udløst, at der blevet sendt tusindvis af breve, stævninger og forlig for mange tusinde kroner ud til flere tusinde danskere

I løbet af denne uge er Københavns Byret nået frem til samme afgørelse i 60 verserende sager om ulovlig fildeling. Byretten har meldt ud, at sagerne skal afvises på grund af manglende "søgsmålskompetence". 

Tilbage i april, da Østre Landsrets dom faldt, skrev advokat Mads Pramming, der havde været forsvarsadvokat i en af ankesagerne, på sin Facebook:

"CMS har slet ikke har haft ret til at anlægge sagerne ved domstolene. (...) Det kan hjælpe med at få løst de tusindvis af andre sager, der har ligget og ventet på dommen”.

Københavns Byret oplyser, at i tiden mellem landsrettens afgørelse og byrettens nylige kendelser har begge parter haft mulighed for at komme med bemærkninger. CMS er i den forbindelse kommet med en række erklæringer, men det er byrettens vurdering, at de erklæringer er enslydende med det, der blev fremlagt ved landsretten i appelsagerne, og at erklæringerne stadigvæk ikke kunne vise, at der var søgsmålskompetence.

I mellemtiden har Njord Law også forsøgt at få sagerne afprøvet ved Højesteret. Det lykkedes dog ikke, da det blev afvist af Procesbevillingsnævnet.

Herunder links til artikelserien PIRATBREVENES ÅRTI:

Del 1 - Forretning eller retfærdighed.

Del 2 - Anklagerne rammer som spredhagl.

Del 3 - Ukendt beløb hentes hjem.

Del 4 - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig.

Del 5 - Tvivl om de tekniske beviser.

Del 6 - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten.

Del 7 - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis.

Nyhed 13/1/2020 - Ankesag afblæst før landsretten har talt.

Nyhed 7/2/2020 - Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter.

Nyhed 10/2/2020 - Retspræsident om Piratsagerne: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget."

Nyhed 8/4/20 - Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge.

Nyhed 24/6/20 - Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet.

Nyhed 8/7-20 - Københavns Byret afviser yderligere 60 sager i piratbrevssag.

Del

Københavns Byret afviser yderligere 60 sager i piratbrevssag


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder