16/03/2021 - Piratbrevenes Årti

Honorar i fildelingssag sendes videre til Højesteret


Byretten og landsretten anerkender, at det er en kompliceret sag, men de accepterer ikke den beskikkede advokats salærindstilling. Salæret er fastsat til under halvdelen af hans egen indstilling.

Advokat Nikolaj Linneballe efterlyser ræsonnementet bag, at sagen anses for kompliceret, uden at der samtidig nikkes ja til betaling for den forbrugte tid. Såfremt det lave salær stadfæstes også i Højesteret, håber han på en tydelig begrundelse. Og så undrer han sig over, hvorfor NJORD Law har valgt at blande sig i, hvad hans salær skal være.

Tekst: Dan Poulsen


Billedet: Udsnit af nyhedsopslag på domstol.dk samt foto af Nikolaj Linneballe, partner hos Knop & Co Advokater.

 

Nikolaj Linneballe er tilfreds med Procesbevillingsnævnets tilladelse til at lade Højesteret se på sagen. For der er noget, der ikke hænger sammen ifølge ham.

Han har siden 2019 samlet set brugt rigtig mange timer, som han uddyber nedenfor, på at sætte sig ind i fildelingssagskompleksets tekniske, danske juridiske og EU-retlige forgreninger.

For arbejdet med den konkrete sag som beskikket advokat har han til retten registreret et tidsforbrug på 15,5 timer og indstillet sig til et salær på 37.500 kroner inkl. moms. Men det er et langt stykke fra det beløb, som Retten i Lyngby fastsatte, efter sagen blev hævet på et telefonmøde i oktober.

 

16.000 kroner stadfæstet

Det af byretten fastsatte salær på 16.000 kr. inkl. moms blev senere stadfæstet af Østre Landsret.

”Jeg har afleveret fire processkrifter og deltaget i to telefonmøder og har derudover brugt tid på at sætte mig ind i selve den specifikke sag, herunder med en gennemgang af de beviser, som er anført af modparten. Udover den anvendte tid på selve sagen har jeg anvendt ganske meget tid på at forstå hele sagskomplekset, som denne sag er en del af – det er ikke en del af den afregning, der er sendt til retten. Jeg har afleveret min tidsregistrering til retten og indstiller mit salær til at være 30.000 plus moms udfra timetaksten for beskikkede advokater på små 1800 kroner som gælder i disse sager, og som også Vestre Landsret har tilkendt salær efter i disse sager”, siger Nikolaj Linneballe, da vi beder ham uddybe det rimelige i det beløb, han beder om.

 

En af de mange sager, der blev hævet

Sagen er en de mange i fildelingssagskomplekset med tusindvis af sager som NJORD Law fører på vegne af virksomheder som CMS, MIRCOM og Zentropa.

Sagen er ligeledes en af de mange, der inden hovedforhandlingen blev hævet af NJORD Law i tiden efter, at Østre Landsret besluttede, at de stævnende virksomheder ikke havde retten til at føre sagerne.

”Da modparten hæver sagen i oktober fastsætter Retten i Lyngby også mit salær, efter jeg har sendt min indstilling frem. Og der synes jeg ikke, der er kongruens mellem de anvendte parametre, og den indstilling, jeg foretog.”

arbejdets kompleksitet er ikke altid afspejlet i sagsgenstandens størrelse

 

På K-NEWS har vi beskrevet det komplekse i disse sager i artikelserien Piratbrevenes Årti. Og begge domstolene anerkender da også i retsbøgerne, at sagen er kompleks, men alligevel sætter de altså salæret til under halvdelen af Linneballes egen indstilling.

”Både retten i Lyngby og efterfølgende Østre Landsret anerkender sådan set i deres kendelser, at sagen er kompliceret. Hvorfor de så samtidig ikke synes, jeg skal have betaling for det antal timer, som skal bruges på en kompliceret sag, det forstår jeg ikke. Så det er jeg glad for, at Højesteret får mulighed for at bedømme, på hvilke parametre disse sager skal behandles, når man er beskikket.”

Samme problemstilling vedrørende advokatsalæret til en advokat, der har bistået en modtager af de famøse fildelingsbreve og en efterfølgende stævning, er også under behandling ved tre kæresager i Vestre Landsret. De er nu udsat som følge af, at Nikolaj Linneballe har fået tilladelsen til Højesterets øjne på og dom over sagen.

Nikolaj Linneballe fik sagen i august 2019 og afleverede, som han selv nævner, flere processkrifter og deltog i telefonmøder i sagens forberedelse frem til oktober måned 2020. Der i oktober blev sagen hævet – et halvt års tid efter landrettens kendelse om, at NJORD Laws klienter ikke havde søgsmålskompetencen – og Retten i Lyngby fastsatte herefter salæret til mindre end halvdelen af, hvad han havde registreret som beskikket, der jo skal betales af det offentlige.

I kroner og ører er det 21.500 kroner inkl. moms, der bortdømt fra det, han mener, han skal have – et beløb, der for en travl advokat kunne være nemt at trække på skuldrene over.

Men der er flere grunde til, at Nikolaj Linneballe har bedt Procesbevillingsnævnet om at lade uenigheden om salæret gå hele vejen til tredje instans.

 

To overvejelser bag

”To overvejelser fik mig til at kære til Procesbevillingsnævnet", siger Nikolaj Linneballe og fortsætter.

"Jeg forstår ikke, hvorfor mit salær skal sættes så lavt, når retten for det første anerkender, at sagen er kompliceret, og for det andet ikke stiller spørgsmål ved min tidsopgørelse."

Og for det andet?

Den anden overvejelse bag Nikolaj Linneballes kære handler om den måde, modparten i sagen, NJORD Law, har ageret. De har til Østre Landsret, siger Linneballe, argumenteret imod hans salær.

”Og så undrer det mig, at NJORD Law i forbindelse med Østre Landsrets behandling i sagen har fundet det som deres opgave at have en mening om mit salær. Der kan jeg konstatere, at det har de, siden de afleverede et processkrift herom til landsretten.”

Vi har forelagt Nikolaj Linneballes kritiske undren for Lars Lokdam hos NJORD Law og stillet et spørgsmål om, hvorfor de har involveret sig i tvisten om salæret til den beskikkede advokat. Vi har ikke modtaget et svar, vi kunne nå at indarbejde i denne artikel.

Lars Lokdam, managing partner, er talsperson i alt, der vedrører dette fildelingskompleks, som ellers i sagsforløbene rundt om i landet er anført af partner Jeppe Brogaard Clausen.

Lars Lokdam har været den, der har udtalt sig siden januar, efter at SØIK i december sigtede firmaet for groft bedrageri.

 

Prisen på kompleksitet

Sammenhængen mellem graden af kompleksitet og pris kan umiddelbart være svær at definere. Så vi har spurgt Nikolaj Linneballe, hvordan han mener, retten skal vurdere, hvor kompliceret en sag er, og hvordan et salær skal sættes derefter?

"Det er selvfølgelig op til retten, på baggrund af den beskikkede advokats indstilling, at vurdere, om sagen må anses for at være af en sådan art, at udgangspunktet omkring taksterne skal fraviges. Hvis retten finder det, så må tidsforbruget vurderes, og hvis retten, ligesom enhver anden, mener, at forbruget er for højt, må det begrundes i afgørelsen. Derved får vi skabt en ordentlig gennemsigtighed – og formentlig kan vi undgå unødige kæremål."

Afslutningsvis spørger vi til de parametre, han selv nævner som mangelfulde i et tidligere svar.

K-NEWS: Hvilke parametre skal du vurderes ud fra?

"Retten må vurdere mængden af beviser og juridiske spørgsmål sammenholdt med det arbejde, der er udført. Det er jo det samme som enhver anden sag – arbejdets kompleksitet er ikke altid afspejlet i sagsgenstandens størrelse, selvom jeg selvfølgelig anerkender, at den også skal vægtes ind."


 

ARTIKELSERIEN PIRATBREVENES ÅRTI

k-news-illu

Illustrationen 'Juridisk hardball' er tegnet af Caroline Bjelke.

De syv første tema-artikler i januar 2020:

1.del - Forretning eller retfærdighed.

2.del - Anklagerne rammer som spredhagl.

3.del - Ukendt beløb hentes hjem.

4.del - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig.

5.del - Tvivl om de tekniske beviser.

6.del - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten.

7.del - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis.

Nyhedsartikler:

13/1/20 - Ankesag afblæst før landsretten har talt.

7/1/20 - Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter.

10/1/20 - Retspræsident: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget".

8/4/20 - Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge.

25/4/20 De sidste 39 piratsager afvist på Frederiksberg.

2/5 - Jeppe Brogaard Clausen noterer sig, hvad der ikke står i landsrettens dom.

24/6/20Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet.

9/7/20 - Københavns Byret afviser 60 sager.

7/12/20 - Flere piratbrevssager afvist ved Østre Landsret.

14/12/20 - Gældssager mod piratdømte afvist i fogedretten som nulliteter.

22/12/20 - Generaladvokat kalder forligsbreve for misbrug af systemet.

20/1 /21 - NJORD Law klager over dommer og retspræsident efter sigtelse for groft bedrageri.

21/1/21 - Dramaet må ikke fjerne fokus fra alvoren.

15/2/21 - NJORD Laws klient gør ikke nok til, at de kan påberåbe sig ophavsretsloven.

22/2/21 - Vestre Landsret giver medhold til NJORDs klient.

25/2/21 - "Juridisk nyskabelse" kalder NJORD Law fogedrettens begrundelse for at afvise deres sager.

27/2/21 - ”Han skal kigge sig i spejlet” inden han kritiserer NJORD Law.

8/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 1. Forklaringen af det dommeren har gjort, der er gået NJORD i mod.

9/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 2. Interviewet med Lars Lokdam om den personrettede offentlige kritik.

16/3/21Honorar i fildelingssag sendes videre til Højesteret.

19/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 3. Den kritiserede dommer svarer Østre Landsret med fem 'bullets'.

25/5/21 - Piratbrevssager sendes retur af landsretten til fogedretten.

14/6/21 - Samtlige klagepunkter fra NJORD over byretsdommer og retspræsident  afvist i Den Særlige Klageret.

11/9/21 - Landsretsdomme, der stikker i øst og vest vækker piretbrevssager til live igen.

15/9/21 - Forbrugerombudsmanden overvejer at gå ind i piratsagskomplekset.

20/9/21 - Bedragerisagen mod NJORD lukket af SØIK.

1/10/21 - EU-dom åbner for at piratbrevsmodellen er misbrug af retssystemet.

22/8/22 - Ny retssag om piratfilm

1/9/22 - Fængselsdom til filmpirat.

14/11/22 - DanishBytesbagmand dømt i Aalborg.

A-FørsteBrev-3spsm

 

Billedet herover:  Udsnit fra et brev med anklager om ulovlig download, hvor modtager opfordres til at tale med  andre i husstanden om, hvem der har gjort det ulovlige. Ifølge blandt andre advokat Nicholas Symes er det her det første "træk" i den forretningsmetode, hvor den oftest dårligt juridisk forberedte anklagede dansker trækkes ind i et forløb med omvendt bevisbyrde.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak