25/11/2022 - ip-ret

Ny betinget dom virker ikke afskrækkende i piratmiljøet


Det endte med blot betinget fængsel, en beskeden erstatning, samfundstjeneste og en konfiskeret computer, da Retten i Viborg fredag udmålte straffen til en bruger af en af de mange pirattjenester, hvor alt fra film, tv og bøger hentes i flæng.

Det er ikke tilstrækkeligt set med Rettighedsalliancens øjne for og viden om, hvad der fungerer præventivt mod ulovlighederne. 

Tekst: Dan Poulsen


Billedet: Udsnit fra rettighedsalliancen.dk og omtaler af DanishBytes på trustpilot

 

For krænkelser af rettighederne til minimum 3.000 oprethavsretligt beskyttede værker lyder dommen på betinget fængsel i 60 dage og en erstatning på 5.000 kroner.

Dommen har samlet set næppe den effekt i piratmiljøet, som Rettighedsalliancen, der anmeldte sagen, ønsker sig. Dette konkluderet ud fra direktørens udtalelse sidst i artiklen her.

Sagerne om piratkopiering – når vi er i det her niveau – bør generelt udløse ubetingede straffe

Maria Fredenslund

 

Bruger af 100 TB dømt

Sidste gang vi skrev om en dom, der havde pirattjenesten DanishBytes som omdrejningspunkt, var det en bagmand, der blev dømt. Det var 14. november, vi fortalte den historie.

Denne gang er det en bruger af DanishBytes-pirattjenesten, der er dømt.

Udover det allerede nævnte er også hans computer konfiskeret, og han skal yde 80 timers samfundstjeneste. Det har Rettighedsalliancen, der anmeldte den 28-årige mand, oplyst fredag på deres hjemmeside.

Den dømte har downloadet ”ikke under 100 TB […], der tæller både film, serier, tv-indhold, musik og bøger, herunder tegneserier og lydbøger”, skriver de.

Selvom han efter dommen omtales som bruger og ikke bagmand, er han ifølge nyhedsopslaget også dømt for at uploade 20 TB ulovligt indhold til DanishBytes. Altså har han via den torrentbaserede tjeneste også delt materiale, som kan bruges af tjenestens brugere, der er opgjort til 4.000 i den pågældende tidsperiode.

Rettighedsalliancen omtaler den dømte og sagen således:

” Sagen mod den 28-årige mand er den anden sag i år mod en seriekrænker, der er kendetegnet ved ikke at være en bagmand bag en ulovlig fildelingstjeneste, men derimod en bruger, som systematisk og i stor grad bruger disse tjenester til både ulovlig download og deling af ophavsretligt beskyttede værker.”

Sagen er håndteret af NSK, Sektionen for Rettighedsbeskyttelse, og både de og Maria Fredenslund, direktør i Rettighedsalliancen, udtrykker i nyhedsomtalen tilfredshed med, at det ikke kun er bagmænd men også brugere, der nu bliver dømt for de ophavsretlige krænkelser.

K-NEWS har stillet et par uddybende spørgsmål, der handler om de relativt milde sanktioner i denne dom. For tidligere har der i disse sager for eksempel været fokus på at tale om erstatning per krænkelse. En sådan retspraksis har været forsøgt defineret både i sager ført på foranledning af Rettighedsalliancen samt i sagskomplekset Piratbrevenes Årti.

Spørgsmålene har vi stillet skriftligt, og de er besvaret på samme måde. Vi har redigeret i svarenes længde.

 

En dom som denne afskrækker ikke

-Hvor tilfreds er Rettighedsalliancen med, at ulovligheden “kun” udløser betinget dom?

”Sagerne om piratkopiering – når vi er i det her niveau – bør generelt udløse ubetingede straffe. Vi ser også i ’miljøet’, at de betingede straffe desværre ikke ser ud til at have nogen større afskrækkende effekt på andre. Her er det primært erstatningskravene, der virker.”

Som årsag til den lavere straf nævnes, at ”der kan være særlige ting ved sagerne, som lang sagsbehandling o.s.v., der giver anledning til betingede straffe”.

Ikke overraskende er Rettighedsalliancen dog ”yderst tilfredse med, at der fra politiets (NSK) side igen skrides til handling og statueres et klart eksempel over for brugere af ulovlige film, tv-indhold m.m."

Men hvordan ser alliancen så på størrelsen af erstatningsbeløbet, 5.000 kroner, når det nu – med direktørens egne ord – primært er erstatningskravene, der virker?

-Hvordan ser I det beløb i forhold til mængden af krænkede værker og de tidligere udmeldinger om, hvad en rimelig kompensation er per krænket værk?

”De 5000 er fra vores stol ikke udtryk for en rimelig kompensation og slet ikke for en kompensation per krænket værk. Beløbet er udtryk for, at det er vigtigt at få erstatningskrav med i straffesagerne, for det er det, der virker på at afskrække andre fra at bruge ulovligt indhold. Generelt er niveauet for erstatningskrav i sager om IP-kriminalitet alt for lavt, men det er bedre end ingenting. Og det vigtigste i sagen her er, at få kravet med i sagen og på den måde maksimere straffen og dermed effekten af dommen.” 

Dommene er også omtalt på politi.dk, der tilføjer, at:

"Sagen er en del af et større sagskompleks om ulovlige fildelingstjenester, der udspringer af en anmeldelse fra Rettighedsalliancen i 2018. Det har ført til, at en række af tjenesterne nu er lukket, og flere brugere og bagmænd er dømt i retten."

 

Herunder: Som det kan ses på screenshot af Trust Pilots omtale af Danish Bytes, foregår diskussion om den åbenlyst ulovlige tjeneste åbent.  Bemærk den seneste kommentar, der i sti direkte sprog stiller spørgsmålstegn ved, hvor klogt det nu lige er.

DanishBytes-på-TrustPilot

 


 

ARTIKELSERIEN PIRATBREVENES ÅRTI

k-news-illu

Illustrationen 'Juridisk hardball' er tegnet af Caroline Bjelke.

De syv første tema-artikler i januar 2020:

1.del - Forretning eller retfærdighed.

2.del - Anklagerne rammer som spredhagl.

3.del - Ukendt beløb hentes hjem.

4.del - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig.

5.del - Tvivl om de tekniske beviser.

6.del - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten.

7.del - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis.

Nyhedsartikler:

13/1/20 - Ankesag afblæst før landsretten har talt.

7/1/20 - Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter.

10/1/20 - Retspræsident: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget".

8/4/20 - Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge.

25/4/20 De sidste 39 piratsager afvist på Frederiksberg.

2/5 - Jeppe Brogaard Clausen noterer sig, hvad der ikke står i landsrettens dom.

24/6/20Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet.

9/7/20 - Københavns Byret afviser 60 sager.

7/12/20 - Flere piratbrevssager afvist ved Østre Landsret.

14/12/20 - Gældssager mod piratdømte afvist i fogedretten som nulliteter.

22/12/20 - Generaladvokat kalder forligsbreve for misbrug af systemet.

20/1 /21 - NJORD Law klager over dommer og retspræsident efter sigtelse for groft bedrageri.

21/1/21 - Dramaet må ikke fjerne fokus fra alvoren.

15/2/21 - NJORD Laws klient gør ikke nok til, at de kan påberåbe sig ophavsretsloven.

22/2/21 - Vestre Landsret giver medhold til NJORDs klient.

25/2/21 - "Juridisk nyskabelse" kalder NJORD Law fogedrettens begrundelse for at afvise deres sager.

27/2/21 - ”Han skal kigge sig i spejlet” inden han kritiserer NJORD Law.

8/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 1. Forklaringen af det dommeren har gjort, der er gået NJORD i mod.

9/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 2. Interviewet med Lars Lokdam om den personrettede offentlige kritik.

16/3/21Honorar i fildelingssag sendes videre til Højesteret.

19/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 3. Den kritiserede dommer svarer Østre Landsret med fem 'bullets'.

25/5/21 - Piratbrevssager sendes retur af landsretten til fogedretten.

14/6/21 - Samtlige klagepunkter fra NJORD over byretsdommer og retspræsident  afvist i Den Særlige Klageret.

11/9/21 - Landsretsdomme, der stikker i øst og vest vækker piretbrevssager til live igen.

15/9/21 - Forbrugerombudsmanden overvejer at gå ind i piratsagskomplekset.

20/9/21 - Bedragerisagen mod NJORD lukket af SØIK.

1/10/21 - EU-dom åbner for at piratbrevsmodellen er misbrug af retssystemet.

22/8/22 - Ny retssag om piratfilm

1/9/22 - Fængselsdom til filmpirat.

14/11/22 - DanishBytesbagmand dømt i Aalborg.

A-FørsteBrev-3spsm

 

Billedet herover:  Udsnit fra et brev med anklager om ulovlig download, hvor modtager opfordres til at tale med  andre i husstanden om, hvem der har gjort det ulovlige. Ifølge blandt andre advokat Nicholas Symes er det her det første "træk" i den forretningsmetode, hvor den oftest dårligt juridisk forberedte anklagede dansker trækkes ind i et forløb med omvendt bevisbyrde.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak