07/12/2020 - Piratbrevenes Årti

Piratbrevssager afvist ved Østre Landsret


Efter byretsafgørelser, der gennem 2020 er gået filmselskaberne i mod, havde NJORD Law på vegne af sine klienter fået Procesbevillingsnævnets tilladelse til at prøve flere sager af ved landsretten. Fredag er ni sager blevet afvist. Ligesom det er sket for tre tidligere.

I fokus er, om selskaberne overhovedet ejer rettighederne til de film, og dermed retten til at føre sagerne om de film, de mener, er downloadet ulovligt. Jeppe Brogaard Clausen oplyser, at der nu kun er et mindre antal verserende sager tilbage i Danmark.

Tekst: Dan Poulsen / Illustration: Caroline Bjelke


I starten af 2020 afventedes en klarere retspraksis, som denne illustration fra en tidligere artikel i serien Piratbrevenes Årti viser.  

 

Østre Landsret traf i fredags den 4. december afgørelse i to håndfulde sager fra det kompleks af sager, som K-News har dækket i serien Piratbrevenes Årti.

I løbet af 2019 og 2020 har NJORD Law ført sager ved byretterne over alt i landet, mod danskere, de mente, havde downloadet ulovlige film. Rettighederne til filmene var, mente sagsøgerne via deres advokat Jeppe Brogaard Clausen fra NJORD Law, ejet af flere forskellige filmselskaber.

Zentropa er et af firmaerne. Men i særdeleshed også for firmaerne MIRCOM og CMS har Jeppe Brogaard Clausen sendt mange forligsbreve og ført mange sager.

Det er i høj grad sager, der handler om film med obskure – nogen vil mene underholdende – pornografiske titler. Og det er sagsforløb, der, som K-NEWS har beskrevet, bliver kritiseret fra flere sider for i høj grad at være kørt med forlig som mål og resultat. Og det er gjort ved, at danskere overalt i landet er blevet ramt med en hardball af svært forståelige dokumenter og et juridisk pres, som de færreste har haft evnerne, overblikket og midlerne til at overskue. 

Derfor har mange indgået forlig, hvor de har betalt tusindvis af kroner for rettighedskrænkelser, de muligvis ikke er skyldige i.

Den del af sagskomplekset udredes i K-NEWS' artikel i linket HER.

 

Påtaleretten fjernet i landsretten

I april måned trak Østre Landsret tæppet godt væk under de sager, fordi det blev slået fast, at klienten CMS ikke havde påtaleretten.

Den påtaleret, der ellers har været udgangspunkt for alle de forligsbreve, som NJORD Law har sendt ud, og alle sager de har anlagt.

Afgørelsen fra april kan du læse om HER.

'I alle tre sager kom landsretten frem til, at selskabet ikke havde bevist, at det havde søgsmålskompetence til at føre sagerne i eget navn',  meddelte landsretten i den forbindelse.

Med afsæt i den afgørelse, der handlede om tre konkrete sager, har flere byretter efterfølgende afvist sager anlagt af NJORD Law.

Det er nogle af disse afvisninger, som nu har fået sin prøvelse - og stadfæstelse - ved landsretten. Østre Landsret afviser i alle ni sager, at filmselskaberne har søgsmålskompetencen.

 

Fortsat ingen overbevisende dokumentation

Der er i retten fremvist erklæringer af en art, der skulle dokumentere ejerskabet over de påståede krænkede rettigheder og deraf retten til at føre sagerne mod de danskere, der eventuelt har krænket dem. Men det, der er fremvist som dokumentation, er blevet afvist som utilstrækkeligt. Østre Landsret skriver i deres opslag, hvor de omtaler parterne Z, C og M, på domstol.dk:

’Landsretten bemærkede i afgørelserne, at det fremgår af en erklæring om samarbejdet mellem Z og C, at det overordnede formål med erklæringen var at tildele C de rettigheder, som er nødvendige for at retsforfølge krænkelser igennem peer-to-peer fildeling af film ejet af Z, at rettighederne til værket tildeles C i det omfang, det er nødvendigt for at opnå det overordnede mål, og at Z er ejer af ophavsrettigheder og relaterede rettigheder til dets film.

Landsretten fandt, at det ikke var godtgjort, at der i kraft af erklæringen – der ikke specifikt angav, hvilke rettigheder der blev overdraget fra Z til C – eller på andet grundlag var sket en sådan rettighedsoverdragelse, at C havde søgsmålskompetence til at føre sagerne i eget navn.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens afgørelser’.

Det fulde opslag på domstol.dk finder du HER.

 

Kun få sager tilbage

Vi følger løbende på K-NEWS med i sagskomplekset fra Piratbrevenes Årti, herunder hvad der fremadrettet måtte være af sager og tvister. Og vi har i forlængelse af fredagens afgørelse fra Østre Landsret pr mail spurgt Jeppe Brogaard Clausen, partner hos NJORD Law, om en kommentar. Han svarer skrifligt:

"De filmselskaber og andre klienter, jeg repræsenterer, er overrasket over Østre Landsrets afgørelser, og tager kravene til bevis til efterretning." 

Han bekræfter ligeledes, at han i retten har fremlagt dokumentation, for at hans klienter har påtaleretten.

"Ja, der er fremlagt dokumentation til belysning af søgsmålskompetencen hos selskaberne."

K-NEWS har spurgt, om vi må se den konkrete dokumentation. Og derudover vil vi gerne vide, om vi nærmer os  de sidste sager af sin art i Danmark, der føres af NJORD Law.

K-NEWS: Er der herefter fortsat sager i Danmark vedrørende krænkelse af ophavsretten, som du fører på vegne af CMS og/eller MIRCOM?

Jeppe Brogaard Clausen: ”Ja. Der er et mindre antal verserende retssager ved byretterne og landsretterne om fildeling.”

K-NEWS: Er der herefter fortsat sager i Danmark vedr. krænkelse af ophavsretten, som du fører på vegne af Zentropa?

Jeppe Brogaard Clausen: "Ja. Der er et mindre antal verserende retssager ved byretterne og landsretterne om fildeling.”


 

ARTIKELSERIEN PIRATBREVENES ÅRTI

k-news-illu

Illustrationen 'Juridisk hardball' er tegnet af Caroline Bjelke.

De syv første tema-artikler i januar 2020:

1.del - Forretning eller retfærdighed.

2.del - Anklagerne rammer som spredhagl.

3.del - Ukendt beløb hentes hjem.

4.del - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig.

5.del - Tvivl om de tekniske beviser.

6.del - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten.

7.del - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis.

Nyhedsartikler:

13/1/20 - Ankesag afblæst før landsretten har talt.

7/1/20 - Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter.

10/1/20 - Retspræsident: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget".

8/4/20 - Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge.

25/4/20 De sidste 39 piratsager afvist på Frederiksberg.

2/5 - Jeppe Brogaard Clausen noterer sig, hvad der ikke står i landsrettens dom.

24/6/20Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet.

9/7/20 - Københavns Byret afviser 60 sager.

7/12/20 - Flere piratbrevssager afvist ved Østre Landsret.

14/12/20 - Gældssager mod piratdømte afvist i fogedretten som nulliteter.

22/12/20 - Generaladvokat kalder forligsbreve for misbrug af systemet.

20/1 /21 - NJORD Law klager over dommer og retspræsident efter sigtelse for groft bedrageri.

21/1/21 - Dramaet må ikke fjerne fokus fra alvoren.

15/2/21 - NJORD Laws klient gør ikke nok til, at de kan påberåbe sig ophavsretsloven.

22/2/21 - Vestre Landsret giver medhold til NJORDs klient.

25/2/21 - "Juridisk nyskabelse" kalder NJORD Law fogedrettens begrundelse for at afvise deres sager.

27/2/21 - ”Han skal kigge sig i spejlet” inden han kritiserer NJORD Law.

8/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 1. Forklaringen af det dommeren har gjort, der er gået NJORD i mod.

9/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 2. Interviewet med Lars Lokdam om den personrettede offentlige kritik.

16/3/21Honorar i fildelingssag sendes videre til Højesteret.

19/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 3. Den kritiserede dommer svarer Østre Landsret med fem 'bullets'.

25/5/21 - Piratbrevssager sendes retur af landsretten til fogedretten.

14/6/21 - Samtlige klagepunkter fra NJORD over byretsdommer og retspræsident  afvist i Den Særlige Klageret.

11/9/21 - Landsretsdomme, der stikker i øst og vest vækker piretbrevssager til live igen.

15/9/21 - Forbrugerombudsmanden overvejer at gå ind i piratsagskomplekset.

20/9/21 - Bedragerisagen mod NJORD lukket af SØIK.

1/10/21 - EU-dom åbner for at piratbrevsmodellen er misbrug af retssystemet.

22/8/22 - Ny retssag om piratfilm

1/9/22 - Fængselsdom til filmpirat.

14/11/22 - DanishBytesbagmand dømt i Aalborg.

A-FørsteBrev-3spsm

 

Billedet herover:  Udsnit fra et brev med anklager om ulovlig download, hvor modtager opfordres til at tale med  andre i husstanden om, hvem der har gjort det ulovlige. Ifølge blandt andre advokat Nicholas Symes er det her det første "træk" i den forretningsmetode, hvor den oftest dårligt juridisk forberedte anklagede dansker trækkes ind i et forløb med omvendt bevisbyrde.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak