14/12/2020 - Piratbrevenes Årti

Piratsager afvist i fogedretten


Tre danskere, der er dømt til at betale 7.500 kroner ved udeblivelsesdomme i 2019, var hevet i fogedretten på Frederiksberg i fredags. Men fogedsagerne blev afvist med henvisning til flere afgørelser i byretter og landsret i løbet af det sidste års tid.

Afvisningerne er sket selvom de tre danskere oprindeligt ved samme byret var dømt skyldige i at udføre ulovlig download og fildeling og som følge af det dømt til at betale de 7.500 kroner til NJORD Law og deres klienter.

Tekst: Dan Poulsen


Billedet: Udsnit fra en af de tre kendelser afsagt i fogedretten fredag den 11. december.

 

Vi skal tilbage til sommeren sidste år. Det var en god en med masser af sol og en sommer, hvor det over hele landet væltede ind med sager ved byretterne, der handlede om påstået ulovlig download og fildeling af film.

Det var også en sommer, hvor der var begyndt at falde kendelser, der gik den påståede rettighedshaver imod, sådan som K-NEWS har beskrevet i serien Piratbrevenes Årti.

Men i andre sager forskellige steder i landet fik sagsøger og NJORD Laws Jeppe Brogaard Clausen medhold.

Som en kilde formulerede det til os i slutningen af årtiet, manglede der klar retspraksis om den her type sager.

 

Tvivlsomme beviser og dem, der ikke indgik forlig

Sagerne byggede blandt andet på informationer om ip-adresser, der blev udlagt som beviser, selvom dokumenter fra et lignende sagskompleks i Norge tydeligt stillede spørgsmål ved de bevisers styrke.

Sagerne blev ofte ikke til retssager, fordi de blev kørt som småsager, og fordi en effektiv proces med breve sendt til – formentligtusindvis af danskere med anklager om ulovligheder, med tekster med svært forståelige juridiske argumenter og påstande og med opfordringer til at indgå forlig kørte derudaf som en systematisk maskine.

Den opfordring har mange danskere fulgt. Vi har ikke de konkrete tal, for dem kender kun NJORD Law, og de har ikke villet oplyse dem af hensyn til deres klienter.

Men ikke alle indgik forlig, og det har ført til sager ved byretterne over det meste af landet, der fældede en del domme, inden hele sagskomplekset fik lidt firkantet sagt – hevet gulvtæppet væk under sig af Østre Landsret. Det skete da landsretten i foråret 2020 fastslog, at dem, der havde rejst sagerne, ikke havde påtaleretten i forhold til de påståede krænkede rettigheder.

Klienterne hos NJORD Laws Jeppe Brogaard Clausen er de udenlandske firmaer Mircom og CMS samt hjemlige Zentropa, hvorfra direktør i Zentropa Anders Kærhauge til K-NEWS i begyndelsen af 2020 fortalte, at han i lang tid ikke havde været i kontakt med advokatfirmaet, og at de, NJORD Law, kørte forløbet med fildelingsbrevene på egen hånd, som det var aftalt.

 

Dømt – men nu skal J, H og S ikke betale

Tre danskere, der blev fældet domme over, er dem vi fra retsbøgerne nu kender som J, H og S.

De tre var hevet i byretten i sommeren 2019, mens der var uklarhed omkring retspraksis, de var selvmødere, og de fik nærmest rutinemæssigt udeblivelsesdommene om, at de skulle betale kroner 7.500. Det var 21.maj, 23.maj og 1.august 2019.

J blev dømt 21.maj 2019 for ulovlig download  og fildeling af ”Flaskepost fra P”, der er en Zentropa-ejet film, hvor firmaet CMS havde nedlagt påstanden om ulovlige handlinger fra J’s side.

H blev dømt 23.maj 2019 for filmen Mommy Knickers, som CMS ejede.

Og 1.august 2019 blev der fældet udeblivelsesdom over den tredje person S. Også han blev dømt til at betale 7.500 kroner – i hans tilfælde for filmen London Has Fallen.

Det kan læses i tre kendelser, som byretten på Frederiksberg linker til i deres omtale om, at de afviser fildelingssager fra fogedretten.

Alle tre forsøg på at få inddrevet de tre gældsposter er nu blevet afvist af fogedretten.

Retten på Frederiksberg har afvist alle de tre sager med henvisning til flere andre kendelser i det sagskompleks, som vi på K-NEWS kalder Piratbrevenes Årti. I de tre kendelser er hver af dem omtalt som ’én af de mange sager i det såkaldte fildelingskompleks’.

Der henvises i fredagens kendelser til både Østre Landsrets dom af 8. april, der siden hen er fulgt op af en tilsvarende afgørelse 4. december i år, som konkluderer, at NJORD Laws klient ikke har påtaleretten. Der henvises til 39 kendelser fra Retten på Frederiksberg. Og der henvises til over 60 kendelser afsagt af Københavns Byret 'som omtalt på disse retters hjemmesider', samt en september-dom i Herning 'som omtalt på Retten i Hernings hjemmeside ved opslag af 2. november 2020'.

Dommeren bag de netop afgjorte fogedsager er Dan Bjerring, der også har siddet på dommerpladsen i flere af de sager, der er ført ved byretten på Frederiksberg.

 

Bemærkelsesværdig sammenkædning i kendelsen

Bemærkelsesværdig er en passage i kendelserne, der stiller spørgsmål ved Zentropas og NJORD Laws arbejde med at dokumentere, hvem der har rettighederne og påtaleretten.

Dommer Dan Bjerring sammenkæder vidneudsagn givet i Herning med dokumentation, der er fremført ved en anden byret – nemlig hans egen på Frederiksberg. Og han skriver direkte, at ’dette ikke umiddelbart er foreneligt’.

Det er i kendelsen, der vedrører J’s sag , at der står:

”Den 17. september 2020 afsagde Retten i Herning endvidere dom i en tilsvarende af CMS anlagt sag, der ligeledes drejede sig om filmen ”Flaskepost fra P”.

I sagen var Zentropa indtrådt som biintervenient, og direktøren for Zentropa Administration ApS, Anders Kjærhauge, afgav forklaring for retten.

CMS’ advokat oplyste under sagen, ”at der ham bekendt ikke blev indgået en skriftlig aftale mellem sagsøgeren og Zentropa.”

Dette er ikke umiddelbart foreneligt med, at samme advokat i sagerne for Retten på Frederiksberg havde fremlagt en aftale underskrevet af ham selv, angiveligt på vegne af såvel CMS og Zentropa, der skulle godtgøre, at CMS fra Zentropa havde fået overdraget en ret til at anlægge og føre sagerne i eget navn.

I stedet fremlagde CMS for Retten i Herning en erklæring af 5. maj 2020, der skulle dokumentere, at Zentropa havde givet CMS ret til at føre sagerne i eget navn. Retten i Herning fastslog, at det ikke var godtgjort, at Zentropa havde overdraget påtaleretten for kravet til CMS, og afviste sagen.

Ved domme af 4. december 2020 har Østre Landsret med samme begrundelse stadfæstet 9 tilsvarende byretskendelser om afvisning, hvoraf de 8 kendelser drejede sig om Zentropa-film, herunder ”Flaskepost fra P”.

Landsretten tog herved også stilling til den samme erklæring af 5. maj 2020, som var fremlagt for Retten i Herning. Retten på Frederiksbergs udeblivelsesdom af 15. maj 2019 i sag BS-10100/2019-FRB er således positivt forkert, da CMS ikke har været rette sagsøger.”

Tegning artikel 4 social

Illustration: Hardball af Caroline Bjelke.

K-NEWS  følger fortsat sagskomplekset.


 

ARTIKELSERIEN PIRATBREVENES ÅRTI

k-news-illu

Illustrationen 'Juridisk hardball' er tegnet af Caroline Bjelke.

De syv første tema-artikler i januar 2020:

1.del - Forretning eller retfærdighed.

2.del - Anklagerne rammer som spredhagl.

3.del - Ukendt beløb hentes hjem.

4.del - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig.

5.del - Tvivl om de tekniske beviser.

6.del - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten.

7.del - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis.

Nyhedsartikler:

13/1/20 - Ankesag afblæst før landsretten har talt.

7/1/20 - Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter.

10/1/20 - Retspræsident: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget".

8/4/20 - Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge.

25/4/20 De sidste 39 piratsager afvist på Frederiksberg.

2/5 - Jeppe Brogaard Clausen noterer sig, hvad der ikke står i landsrettens dom.

24/6/20Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet.

9/7/20 - Københavns Byret afviser 60 sager.

7/12/20 - Flere piratbrevssager afvist ved Østre Landsret.

14/12/20 - Gældssager mod piratdømte afvist i fogedretten som nulliteter.

22/12/20 - Generaladvokat kalder forligsbreve for misbrug af systemet.

20/1 /21 - NJORD Law klager over dommer og retspræsident efter sigtelse for groft bedrageri.

21/1/21 - Dramaet må ikke fjerne fokus fra alvoren.

15/2/21 - NJORD Laws klient gør ikke nok til, at de kan påberåbe sig ophavsretsloven.

22/2/21 - Vestre Landsret giver medhold til NJORDs klient.

25/2/21 - "Juridisk nyskabelse" kalder NJORD Law fogedrettens begrundelse for at afvise deres sager.

27/2/21 - ”Han skal kigge sig i spejlet” inden han kritiserer NJORD Law.

8/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 1. Forklaringen af det dommeren har gjort, der er gået NJORD i mod.

9/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 2. Interviewet med Lars Lokdam om den personrettede offentlige kritik.

16/3/21Honorar i fildelingssag sendes videre til Højesteret.

19/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 3. Den kritiserede dommer svarer Østre Landsret med fem 'bullets'.

25/5/21 - Piratbrevssager sendes retur af landsretten til fogedretten.

14/6/21 - Samtlige klagepunkter fra NJORD over byretsdommer og retspræsident  afvist i Den Særlige Klageret.

11/9/21 - Landsretsdomme, der stikker i øst og vest vækker piretbrevssager til live igen.

15/9/21 - Forbrugerombudsmanden overvejer at gå ind i piratsagskomplekset.

20/9/21 - Bedragerisagen mod NJORD lukket af SØIK.

1/10/21 - EU-dom åbner for at piratbrevsmodellen er misbrug af retssystemet.

22/8/22 - Ny retssag om piratfilm

1/9/22 - Fængselsdom til filmpirat.

14/11/22 - DanishBytesbagmand dømt i Aalborg.

A-FørsteBrev-3spsm

 

Billedet herover:  Udsnit fra et brev med anklager om ulovlig download, hvor modtager opfordres til at tale med  andre i husstanden om, hvem der har gjort det ulovlige. Ifølge blandt andre advokat Nicholas Symes er det her det første "træk" i den forretningsmetode, hvor den oftest dårligt juridisk forberedte anklagede dansker trækkes ind i et forløb med omvendt bevisbyrde.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak