14/06/2021 - Piratbrevenes Årti

Den Særlige Klageret afviser samtlige klagepunkter fra NJORD


Den Særlige Klageret har afvist NJORD Laws klage over en dommer og retspræsidenten på Frederiksberg, som var indgivet på grund af byrettens ageren i fildelingssagskomplekset. Klagepunkterne bredte sig både over dommerinhabilitet, en retskendelse fra april sidste år, pressemeddelser på rettens hjemmeside og den usædvanlige vejledning som retten udsendte i februar, der indeholdt klare anvisninger om, hvordan borgere i rettens øjne skulle forholde sig afvisende overfor opkrævninger og anklager om piratdownload fra NJORD Law.

Tekst: Dan Poulsen


'Klagen vedrørende dommer A angår for det første spørgsmål om dommerens inhabilitet ved behandlingen af konkrete sager samt formuleringen og rigtigheden af dommerens afgørelser i nogle af disse sager.'

Sådan lyder en af passagerne i afgørelsen fra Den Særlige Klageret. Nu foreligger dommen, der klart afviser klagepunkterne, som advokat og NJORD-bestyrelsesformand Stefan Reinel indleverede 3.januar i år. Det skete kort efter, at SØIK sigtede NJORD Law og advokat Jeppe Brogaard Clausen for groft bedrageri - ligeledes en udløber af det store sagskompleks, som K-NEWS begyndte sin afdækning af i begyndelse af 2020.

Screenshot 2021-06-14 at 21.01.34

Udsnit fra afgørelsen, som vi linker til sidst i artiklen, der kan læses på domstol.dk.

 

Klagepunkterne over dommeren

Der er for det første klaget over, at dommer Dan Bjerring skulle være inhabil ved behandlingen af de konkrete sager. Dan Bjerring er tidligere navngivet i artikler både af os her på K-NEWS og i Berlingske af managing Partner Lars Lokdam.

Dette første klagepunkt afvises med henvisning til, at det vurderes uden for Den Særlige Klagerets kompetence at behandle det forhold.

Stefan Reinel havde i klagen anført, at dommeren  har opført sig utilbørligt ved at han 'fortsatte med at behandle sager i sagskomplekset uden at oplyse, at han havde foranlediget en strafferetlig anmeldelse af den advokat, der repræsenterer sagsøgerne', som det står i sagsopridsningen fra Den Særlig Klageret. 

Som det andet klagepunkt er der altså klaget over, at dommeren har haft korrespondance med SØIK.

Men Den Særlige Klageret har gennemgået sagen og har ikke fundet grundlag for, at dommeren på Frederiksberg har handlet forkert eller - sagt på flydende særlig-klageretsk - han har ikke ’under udøvelsen af sin embedsvirksomhed […] udvist usømmeligt eller utilbørligt forhold’.

Som det tredje punkt har NJORD Law klaget over en kendelse fra dommer Dan Bjerrings hånd  20.april 2020. Dette punkt afvises med henvisning til, at en klage over en dommer skal indgives inden fire uger efter den hændelse, som klageren er utilfreds med. Der er åbenlyst gået langt over fire uger fra 20.april til 3. januar 2021, hvor NJORD Law altså indgiver sin klage til Den Særlige Klageret.

 

Klagen over retspræsidenten

Heller ikke retspræsidentens handlinger anses efter klagerettens gennemgang af sagen for usømmelig eller utilbørlig. Mod ham handlede klagepunkterne om rettens udadvendte offentlige ageren, som NJORD Law åbenlyst mente lå ud over, hvordan en ret bør engagere sig i et verserende sagsforløb.

Der er klaget både over ’rettens pressemeddeler vedrørende sagskomplekset’ samt ikke mindst indholdet af ’Vejledning til parterne i sager om ulovlig download og deling af film' fra februar sidste år.

K-NEWS har som nævnt dækket sagskomplekset indgående i artikelserien Piratbrevenes Årti, hvor Lars Lokdam managing partner hos NJORD Law har kritiseret retten på Frederiksberg, fordi han anser ovennævnte vejledning for at være en grundig guide til en hjælp til, hvordan borgere, der har krænket ophavsrettigheder, sikrer sig mod retsforfølgelse.

Vejledningen kan du få et hurtigt overblik over HER, og du læse, hvordan retspræsident Christian Lundblad i starten af 2020 forklarede tilblivelsen og offentliggørelsen HER.

Klagepunkterne, der rettede sig mod retspræsidenten på Frederiksberg, afvises ’i sin helhed’ i dommen fra Den Særlige Klageret.

I en række artikler her på sitet udtalte Lars Lokdam blandt andet i begyndelsen af marts, at han mente, der blev kastet med mudder fra de to - dommeren og retspræsidenten - på Frederiksberg. Det, sagde han et par måneder efter klagen over dommeren og retspræsidenten, var indgivet, og kort efter han på vegne af NJORD Law gik til sjældent direkte angreb i offentligheden på den navngivne dommer Dan Bjerring. Dan Bjerring, der har gjort sig særdeles markant bemærket i det her sagskompleks - eller som Lars Lokdam egne ord tegner det:

"Det er et langt sammenhængende forløb. Retten på Frederiksberg har dømt til fordel for vores klienter i en lang periode, inden Dan Bjerring kommer til. Og så kommer Bjerring til og laver om på den praksis på flere måder”.

 Men nu er det altså slået fast, at der - mudder eller ej, ny praksis eller ej - ikke er er noget galt med dommer Dan Bjerrings ageren.

 

Tabt stort

"Et kæmpe nederlag for NJORD", sådan karakteriseret Allan Ohms dommen i en facebookgruppe, hvor en del danskere har engageret sig i gruppen med titlen Retssag Njord Lawfirm. Han er en af flere advokater i gruppen, der dog i antal primært rummer danskere, som er utilfredse med NJORD Laws  fremgangsmåde over for dem eller folk, de kender.

På vegne af påståede rettighedshavere - firmaerne CMS og MIRCOM - har NJORD Law gennem flere år ved advokat Jeppe Brogaard Clausen sendt titusindevis af ’krævebreve’ - som Lars Lokdam har kaldt dem i et interview med os  - ud til danskere fordelt i hele landet med krav om standardbetaling på 7.500 kroner.

Det beløb er dog ofte forhandlet ned og ofte blevet betalt til NJORD Law af danskere, der var potentielt uskyldige i piratdownload - eller som kritikere af metoden har sagt - danskere, der sandsynligvis er uskyldige.

Du kan læse indgående om sagen i vores artikelserie Piratbrevenes Årti, som vi giver et overblik over herunder. Dommen fra Den Særlige Klageret kan du finde HER.


 

ARTIKELSERIEN PIRATBREVENES ÅRTI

k-news-illu

Illustrationen 'Juridisk hardball' er tegnet af Caroline Bjelke.

De syv første tema-artikler i januar 2020:

1.del - Forretning eller retfærdighed.

2.del - Anklagerne rammer som spredhagl.

3.del - Ukendt beløb hentes hjem.

4.del - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig.

5.del - Tvivl om de tekniske beviser.

6.del - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten.

7.del - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis.

Nyhedsartikler:

13/1/20 - Ankesag afblæst før landsretten har talt.

7/1/20 - Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter.

10/1/20 - Retspræsident: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget".

8/4/20 - Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge.

25/4/20 De sidste 39 piratsager afvist på Frederiksberg.

2/5 - Jeppe Brogaard Clausen noterer sig, hvad der ikke står i landsrettens dom.

24/6/20Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet.

9/7/20 - Københavns Byret afviser 60 sager.

7/12/20 - Flere piratbrevssager afvist ved Østre Landsret.

14/12/20 - Gældssager mod piratdømte afvist i fogedretten som nulliteter.

22/12/20 - Generaladvokat kalder forligsbreve for misbrug af systemet.

20/1 /21 - NJORD Law klager over dommer og retspræsident efter sigtelse for groft bedrageri.

21/1/21 - Dramaet må ikke fjerne fokus fra alvoren.

15/2/21 - NJORD Laws klient gør ikke nok til, at de kan påberåbe sig ophavsretsloven.

22/2/21 - Vestre Landsret giver medhold til NJORDs klient.

25/2/21 - "Juridisk nyskabelse" kalder NJORD Law fogedrettens begrundelse for at afvise deres sager.

27/2/21 - ”Han skal kigge sig i spejlet” inden han kritiserer NJORD Law.

8/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 1. Forklaringen af det dommeren har gjort, der er gået NJORD i mod.

9/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 2. Interviewet med Lars Lokdam om den personrettede offentlige kritik.

16/3/21Honorar i fildelingssag sendes videre til Højesteret.

19/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 3. Den kritiserede dommer svarer Østre Landsret med fem 'bullets'.

25/5/21 - Piratbrevssager sendes retur af landsretten til fogedretten.

14/6/21 - Samtlige klagepunkter fra NJORD over byretsdommer og retspræsident  afvist i Den Særlige Klageret.

11/9/21 - Landsretsdomme, der stikker i øst og vest vækker piretbrevssager til live igen.

15/9/21 - Forbrugerombudsmanden overvejer at gå ind i piratsagskomplekset.

20/9/21 - Bedragerisagen mod NJORD lukket af SØIK.

1/10/21 - EU-dom åbner for at piratbrevsmodellen er misbrug af retssystemet.

22/8/22 - Ny retssag om piratfilm

1/9/22 - Fængselsdom til filmpirat.

14/11/22 - DanishBytesbagmand dømt i Aalborg.

A-FørsteBrev-3spsm

 

Billedet herover:  Udsnit fra et brev med anklager om ulovlig download, hvor modtager opfordres til at tale med  andre i husstanden om, hvem der har gjort det ulovlige. Ifølge blandt andre advokat Nicholas Symes er det her det første "træk" i den forretningsmetode, hvor den oftest dårligt juridisk forberedte anklagede dansker trækkes ind i et forløb med omvendt bevisbyrde.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak