23/02/2021 - Piratbrevenes Årti

Vestre Landsret giver medhold til NJORD Laws klient


En sag i komplekset om fildelingsbrevene fra Piratbrevenes Årti er netop ved Vestre Landsret afgjort til fordel for NJORD Laws klient. Afgørelsen i en kæresag handler om dækning af sagsomkostninger.

Personen, der af NJORD på vegne af CMS var stævnet for ulovlig download og deling, får ikke dækket de udgifter til advokatbistand, han mente sig berettiget til.

Skrevet af Dan Poulsen


I april 2020 bestemte retten i Sønderborg, at CMS ikke skulle betale sagsomkostninger til en mand, de havde stævnet -  anklaget for at have piratdownloadet film.

Hans påstand var, at der i sagsforløbet oparbejdede sig ekstra advokatarbejde. Eller som det formuleres i afgørelsen fra Vestre Landsret ’videregående advokatbistand på begge sider og denne behandling gik ud over den bistand i forbindelse med hovedforhandlingen, som er indeholdt i småsagsprocessen'.

Den oprindelige sag om påstået ulovlig download af film, kom aldrig til hovedforhandling i Sønderborg. Sagen var berammet men blev hævet af NJORD Law inden hovedforhandlingen.

På vejen dertil var den stævnede under hele sagsforløbet repræsenteret af advokat, og der blev udvekslet fem processkrifter.

 

Det koster, at det er en småsag

Dermed taler sagen sig ind i den kritik, der fra flere sider har lydt af, at fildelingssagerne - de titusindvis af piratebreve, der er sendt ud, som har ført til omkring 3.000 stævninger fordelt ved byretter i hele landet - er holdt i småsagsprocessen, hvor den giver ringere vilkår for advokatbistand.

Sagen burde, for at den fildelingsstævnede kunne få sine udgifter dækket, løftes ud af småsagsprocessen, mener han og hans advokat.

NJORD Laws klient CMS, Copyright Management Services Ltd., ønskede byrettens dom fra 30. april stadfæstet.

I august var sagen en tur forbi Procesbevillingsnævnet, der gav tilladelse til, at han - den stævnede og dennes advokat - kunne kære byrettens beslutning om sagsomkostningerne, jf. retsplejelovens §389, stk. 2.

Men det fik han altså ikke noget ud. Vestre Landsret afviser hans ønske og begrunder det med, at Procesbevillingsnævnet ikke omfatter den del af byrettens beslutning, der omhandler spørgsmålet om at løfte sagen ud af småsagsprocessen.

Landsretten stadfæster dermed byrettens afgørelse om, at enhver part bærer egne omkostninger, og udfaldet af kæresagen betyder dermed, at han skal betale 1.000 kroner til CMS plus forrentning.

De kommende dage bringer vi på K-NEWS flere artikler om sagskomplekset. Vi har over et par omgange interviewet Lars Lokdam, managing partner hos NJORD, der af SØIK er sigtet for groft bedrageri for deres ageren i sagskomplekset, og NJORD har tillige klaget over byretten og dommer Dan Bjerring til den Den Særlige Klageret.


 

ARTIKELSERIEN PIRATBREVENES ÅRTI

k-news-illu

Illustrationen 'Juridisk hardball' er tegnet af Caroline Bjelke.

De syv første tema-artikler i januar 2020:

1.del - Forretning eller retfærdighed.

2.del - Anklagerne rammer som spredhagl.

3.del - Ukendt beløb hentes hjem.

4.del - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig.

5.del - Tvivl om de tekniske beviser.

6.del - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten.

7.del - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis.

Nyhedsartikler:

13/1/20 - Ankesag afblæst før landsretten har talt.

7/1/20 - Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter.

10/1/20 - Retspræsident: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget".

8/4/20 - Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge.

25/4/20 De sidste 39 piratsager afvist på Frederiksberg.

2/5 - Jeppe Brogaard Clausen noterer sig, hvad der ikke står i landsrettens dom.

24/6/20Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet.

9/7/20 - Københavns Byret afviser 60 sager.

7/12/20 - Flere piratbrevssager afvist ved Østre Landsret.

14/12/20 - Gældssager mod piratdømte afvist i fogedretten som nulliteter.

22/12/20 - Generaladvokat kalder forligsbreve for misbrug af systemet.

20/1 /21 - NJORD Law klager over dommer og retspræsident efter sigtelse for groft bedrageri.

21/1/21 - Dramaet må ikke fjerne fokus fra alvoren.

15/2/21 - NJORD Laws klient gør ikke nok til, at de kan påberåbe sig ophavsretsloven.

22/2/21 - Vestre Landsret giver medhold til NJORDs klient.

25/2/21 - "Juridisk nyskabelse" kalder NJORD Law fogedrettens begrundelse for at afvise deres sager.

27/2/21 - ”Han skal kigge sig i spejlet” inden han kritiserer NJORD Law.

8/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 1. Forklaringen af det dommeren har gjort, der er gået NJORD i mod.

9/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 2. Interviewet med Lars Lokdam om den personrettede offentlige kritik.

16/3/21Honorar i fildelingssag sendes videre til Højesteret.

19/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 3. Den kritiserede dommer svarer Østre Landsret med fem 'bullets'.

25/5/21 - Piratbrevssager sendes retur af landsretten til fogedretten.

14/6/21 - Samtlige klagepunkter fra NJORD over byretsdommer og retspræsident  afvist i Den Særlige Klageret.

11/9/21 - Landsretsdomme, der stikker i øst og vest vækker piretbrevssager til live igen.

15/9/21 - Forbrugerombudsmanden overvejer at gå ind i piratsagskomplekset.

20/9/21 - Bedragerisagen mod NJORD lukket af SØIK.

1/10/21 - EU-dom åbner for at piratbrevsmodellen er misbrug af retssystemet.

22/8/22 - Ny retssag om piratfilm

1/9/22 - Fængselsdom til filmpirat.

14/11/22 - DanishBytesbagmand dømt i Aalborg.

A-FørsteBrev-3spsm

 

Billedet herover:  Udsnit fra et brev med anklager om ulovlig download, hvor modtager opfordres til at tale med  andre i husstanden om, hvem der har gjort det ulovlige. Ifølge blandt andre advokat Nicholas Symes er det her det første "træk" i den forretningsmetode, hvor den oftest dårligt juridisk forberedte anklagede dansker trækkes ind i et forløb med omvendt bevisbyrde.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak