27/02/2021 - Piratbrevenes Årti

”Han skal kigge sig i spejlet”, inden han kritiserer NJORD Law, siger Lars Lokdam


Allan Ohms kalder det en hævnakt fra NJORD Laws side, når de går offentligt ud og kritiserer en navngiven dommer på den måde, de gør. En dommer, der ifølge Ohms gør sit arbejde godt, 'endog på en måde, som mange andre dommere kunne se på og lære af', som han skrev her på K-NEWS i sidste uge.

Managing partner Lars Lokdam svarer blandt andet med spejlcitatet ovenfor i artikeloverskriften på den kritik og giver ikke meget for Allan Ohms’ evner indenfor copyrightlovgivning omdrejningspunktet for fildelingsagerne som han siger, at Allan Ohms selv bryder gentagne gange.

Tekst: Dan Poulsen


Allan Ohms og Lars Okdam på hver sin side i en uenighed afledt af det massive fildelingssagskompleks, der har ført til en bedragerisigtelse mod NJORD Law.

 

Alle, der kender Allan Ohms ved, at han er en ganske aktiv skribent, meningshaver og meningsdeler på både sociale og i andre medier – både i store dagblade og i et mindre nichemedie som vores K-NEWS.

Da Ohms havde læst den artikel i Berlingske den 20. januar, hvor Lars Lokdam går ud med en kras personrettet kritik af en enkelt navngiven dommer og hans retspræsident, skrev Ohms et blogindlæg til K-NEWS. Han var ’målløs’ og fandt det ”uhørt groft, at et advokatfirma miskrediterer to dommere, der blot har udført deres arbejde”.

 

Lad dem gøre deres arbejde

I hans optik har dommer Dan Bjerring og retspræsident Christian Lundblad kun gjort det, der må forventes af dem.

”Hvis en dommer i et sagskompleks finder frem til, at noget kan være strafbart, og at det strafbare kan være sat i system, så må det være helt naturligt at gøre SØIK opmærksom på det”, skriver Ohms endvidere i blogindlægget som K-NEWS bragte 16. februar.

Og han konkluderer overordnet, at ’advokater bør ikke angribe dommere som hævnakt’. Det mener han, der er tale om, at NJORD Law gør, fordi de skyder mod den byret, der er den første, som konsistent begynder at komme med kendelser gennem 2019 og 2020, der går NJORD-partner Jeppe Brogaard Clausens klienter imod.

I en kommende artikel her på K-NEWS udlægger Lars Lokdam deres baggrund for udfaldet mod dommerne. 

Der er noget galt med, at han er den store talsmand inden for ophavsret, for enten forstår han ikke ophavsretten, vil jeg tillade mig at sige, eller også går han forsætlig ud og krænker den

Lars Lokdam om Allan Ohms

 

På en sidenote skal det også nævnes, at vi på K-NEWS modtog blogindlægget fra Ohms umiddelbart efter artiklen i Berlingske. Vi valgte dog at vente med at publicere, således at Lars Lokdam kunne komme til genmæle i nogenlunde nærhed af Ohms’ kritik. Hvilket han altså gør i denne artikel.

Ligeledes bør det siges, at Allan Ohms selv er advokat for en klient, der ved byretten i Roskilde er stævnet for ulovlig download. Mere om det om lidt, for det spiller en rolle i den kritik, Lars Lokdam sender tilbage mod Ohms.

 

Kritikken af dommerne

Lad os lige kort referere nogle af de kritiske sætninger, der i Berlingske blev slynget mod dommerne fra Lars Lokdam og NJORD Law.

Vi mener, at der er en, der opfører sig på en forkert måde. Dan Bjerring er helt galt på den og galt afmarcheret.”

”Det er uhyggeligt, at en dommer vil retfærdiggøre, at de her krænkelser sker. I stedet giver han nogle begrundelser og undskyldninger for, at man kan lave ulovlige downloads.”

Blandt andet de udtalelser fik Ohms til skrive ’Advokater bør ikke angribe dommere som hævnakt’. En hævnakt som reaktion på flere afgørelser, der går NJORDs klienter imod, og en hævnakt, fordi NJORD Law nu er sigtet af SØIK for groft bedrageri.

At det handler om hævn, afviser Lars Lokdam.

 ”Det har ikke noget med hævntogt at gøre fra vores side. Vi ser bare en dommeradfærd, som er meget aparte i forhold til, hvad vi ellers er vant til”.

Beskyldningen om det aparte handler om, hvilke afgørelser Retten på Frederiksberg ved Dan Bjerring har lagt ud – blandt andet som en del af den vejledning, retten lagde på deres hjemmeside i februar 2020.

Vejledningen er usædvanlig i sit omfang og i sin motivation, der handlede om – som retspræsident Christian Lundblad sagde dengang – en usikkerhed om retspraksis, som rammer mange danskere:

”Vi har 70 sager her ved retten. Og vi kan anslå, at der kører mindst 1000 – og formentlig flere – tilsvarende sager ved alle landets retter. CMS og MIRCOM og de advokater, der har de her sager, de kender den usikkerhed, der er".

Han argumenterer for, at vejledningen er lavet, fordi det er 'fair', at også almindelige borgere får uklarheden om retspraksis at vide. Og han siger:

 "Der er rigtig mange mennesker, der er berørt af de her sager. Og de har vist sig at være en helt del mere komplicerede, end hvad man lige umiddelbart ville regne med”.

Derfor skrev og publicerede byretten den vejledning, der i højere grad lagde sig op af de nyere afgørelser ved dommer Dan Bjerring end af de tidligere – hvor byretten gav medhold til NJORDs klienter.

Byrettens ageren får Lars Lokdam til at sige:

 ”Man kunne jo godt lægge de afgørelser ud, der går den anden vej også. Det ville nok passe bedre til Justitias vægtskåle, at man på den måde får det balanceret."

"Så jeg synes ikke det er forkert, at vi slår ned på dommer Bjerring. Og vi ser det jo også i et perspektiv, hvor vi mener, han har været inhabil i en lang periode. At man både kan lave ensidige vejledninger, vi mener også at anmeldelsen til politiet kommer den vej rundt, og så synes, at man stadigvæk som dommer kan sidde og være afbalanceret i sin stillingtagen til nye friske sager, der kommer på ens bord, der mener vi jo, at han er inhabil.”

Og derved er der altså, udover den offentlige kritik i Berlingske, landet en klage hos Den Særlige Klageret, der skal tage stilling til, om påstanden om inhabilitet er velbegrundet.

”Derfor klager vi over ham, kan du sige. Han er jo massivt gået efter vores klienter og os”, slutter Lars Lokdams ord i denne omgang om Dan Bjerring. Som sagt er der flere og mere uddybende artikler på vej her hos K-NEWS om netop det.

Han udtaler sig om stort og småt, hvad enten han har forstand på det eller bare gerne vil markedsføre sig, eller hvad han nu vil

 

Kritikken mod Allan Ohms

Dermed opdateret på forholdene, der fik Allan Ohms til blækhuset. Og dermed klar til at få Lars Lokdams push-back til Allan Ohms.

”Det er meget ved siden af, når det bliver gjort til noget principielt omkring, at man aldrig kritiserer dommer og domstole. Og som jeg vist også har nævnt før, det er aldrig noget, vi har gjort før, og det er på ingen måde vores stil, eller noget vi ønsker, men vi synes han (Dan Bjerring, red.) går for vidt.”

K-NEWS: Allan Ohms kritiserer, at I går så direkte efter en navngiven dommer, der blot gør sit arbejde. Hvad siger du til det?

”Han (Ohms, red.) går samtidig ud inden for de døgn, der ligger lige omkring hans indlæg i K-News og kritiserer dommeren i Roskilde ret markant. Så måske han lige skulle kigge sig selv i spejlet.”

K-NEWS: Hvad tænker du på?

”Han har jo harceleret i medierne over, at dommeren ude i Roskilde – i den sag, han har, han er jo selv advokat for en part i det her kompleks – har valgt at udsætte sagen, fordi der foregår en strafferetlig efterforskning. Og så har dommeren valgt at afvente, at det er afsluttet.”

Her henviser Lars Lokdam til den sag Allan Ohms selv har, der har sin rod i Piratbrevenes Årti. En sag, der stod til at blive afgjort ved Byretten i Roskilde i midten af februar. Men fordi sagen er en del af det sagskompleks, som NJORD Law er bedragerisigtet for, så udsættes den af retten med henvisning til retsplejelovens § 345.

Den udsættelse irriterer Allan Ohms voldsomt, hvilket han blandt andet ikke lægger skjul på i et opslag i en Facebook-gruppe med navnet Retssag Njord Lawfirm.

”Retten i Roskilde har i den sag, jeg fører, udsat sagen!! Det sagsøgende selskab, CMS, og det selskab, der forsøger at få lov til at hovedintervenere, er ikke sigtet. Det er kun selskabernes advokat, der er sigtet. Og så vil retten ikke tage stilling til min afvisningspåstand! Nu skal man altså som sagsøger bare have en advokat, der er sigtet, så kan sagsøgte sejle sin egen sø. Lige nu er jeg for rasende til at sætte flere ord på denne afgørelse.”

Det er indiskutabelt, om Allan Ohms taler et tydeligt sprog. Ligesom det er indiskutabelt, at sagerne i det her sagskompleks og den måde, retssystemets tråde fletter sig ind og ud af hinanden, sker på en bemærkelsesværdig facon. Som f.eks. her i sidst tilkomne eksempel fra Roskilde med en civilretlig sag, hvor sagsøgte beder om afvisning af sagen med henvisning til, at Østre Landsret har bestemt, at sagsøger ikke ejer påtaleretten, men Østre Landsrets afgørelse kan ikke lige inddrages nu, fordi der er landet en sigtelse i en strafferetssag om groft bedrageri.

Kritikere af NJORD Laws fremgangsmåde har flere gange sagt til K-NEWS, at der indblandes irrelevante afgørelser fra blandt andet EU og Højesteret i argumentationerne i det her sagskompleks. Og nu er der altså ifølge Allan Ohms en dommer i Roskilde, der gør det samme til gene for hans klient, som i følge Ohms – og sandsynligt med et kig på Østre Landsret – bare skal have sagen mod ham hævet.

Det er det, der gør Ohms rasende, og det er det Ohms skriver, som får Lars Lokdam til at sige:

”Allan Ohms, ham kan man mene meget om, og det er der rigtig mange, der gør, for han er jo all over the place. Han udtaler sig om stort og småt, hvad enten han har forstand på det eller bare gerne vil markedsføre sig, eller hvad han nu vil.”

Og derefter kritiserer Lars Lokdam Ohms for ikke at overholde loven om ophavsret i sine aktiviteter på sociale medier.

 ”Men der er noget galt med, at han er den store talsmand inden for ophavsret, for enten forstår han ikke ophavsretten, vil jeg tillade mig at sige, eller også går han forsætlig ud og krænker den, når jeg ser, hvor mange af Berlingskes artikler og hvor mange af deres fotos han ulovligt har viderebragt på sociale medier henover den seneste periode.”

K-NEWS: Hvad mener du med ulovligt har viderebragt?

”Du må jo ikke kopiere andres artikler eller tage andres billeder og udgive, og det har han jo gjort hele vejen igennem det her forløb. Man må ikke tage avisartikler og udgive dem på åbne platforme på sociale medier. Det tænker jeg han enten ved eller burde videre. Så enten er det jo bevidst civil ulydighed, eller så ved han jo ikke bedre. Men ophavsretsekspert, det er han ikke.”

Allan Ohms er forelagt kritikken og svarer:

 ”Jeg kender godt ophavsretten og ved, at advokat Lokdam også har sat sig ind i den. Og det er helt rigtigt, at en avisartikel i sin helhed naturligvis ikke må videregives uden tilladelse”.

Ohms bekræfter, at han en enkelt gang har lavet en fejl af den art.

I et opslag i den førnævnte gruppe med særlig interesse for fildelingssagerne har han på et tidspunkt delt en artikel ved at kopiere teksten, der jo ligger bag en abonnementsbetalingsmur, i fuld længde og lagt hele artikelteksten ind i selve opslaget i stedet for at lave link til Berlingske-artiklen.

”Jeg mente at have accept af at bringe indlægget, men den misforståelse rettede Berlingske, efter at de fra anden side var gjort opmærksom på mit indlæg i en lukket gruppe på Facebook, og derfor fjernede jeg naturligvis artiklen.” 

Afslutter Allan Ohms denne udløber af det massive og kan man vist roligt sige her i 2021 mangefacetterede fildelingskompleks.

Lokdam-Ohms-2

Udsnit fra kendelsen fra Byretten i Roskilde, der udsætter deres stillingtagen til, om Allan Ohms' klient får sin sag afvist.


 

ARTIKELSERIEN PIRATBREVENES ÅRTI

k-news-illu

Illustrationen 'Juridisk hardball' er tegnet af Caroline Bjelke.

De syv første tema-artikler i januar 2020:

1.del - Forretning eller retfærdighed.

2.del - Anklagerne rammer som spredhagl.

3.del - Ukendt beløb hentes hjem.

4.del - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig.

5.del - Tvivl om de tekniske beviser.

6.del - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten.

7.del - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis.

Nyhedsartikler:

13/1/20 - Ankesag afblæst før landsretten har talt.

7/1/20 - Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter.

10/1/20 - Retspræsident: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget".

8/4/20 - Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge.

25/4/20 De sidste 39 piratsager afvist på Frederiksberg.

2/5 - Jeppe Brogaard Clausen noterer sig, hvad der ikke står i landsrettens dom.

24/6/20Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet.

9/7/20 - Københavns Byret afviser 60 sager.

7/12/20 - Flere piratbrevssager afvist ved Østre Landsret.

14/12/20 - Gældssager mod piratdømte afvist i fogedretten som nulliteter.

22/12/20 - Generaladvokat kalder forligsbreve for misbrug af systemet.

20/1 /21 - NJORD Law klager over dommer og retspræsident efter sigtelse for groft bedrageri.

21/1/21 - Dramaet må ikke fjerne fokus fra alvoren.

15/2/21 - NJORD Laws klient gør ikke nok til, at de kan påberåbe sig ophavsretsloven.

22/2/21 - Vestre Landsret giver medhold til NJORDs klient.

25/2/21 - "Juridisk nyskabelse" kalder NJORD Law fogedrettens begrundelse for at afvise deres sager.

27/2/21 - ”Han skal kigge sig i spejlet” inden han kritiserer NJORD Law.

8/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 1. Forklaringen af det dommeren har gjort, der er gået NJORD i mod.

9/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 2. Interviewet med Lars Lokdam om den personrettede offentlige kritik.

16/3/21Honorar i fildelingssag sendes videre til Højesteret.

19/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 3. Den kritiserede dommer svarer Østre Landsret med fem 'bullets'.

25/5/21 - Piratbrevssager sendes retur af landsretten til fogedretten.

14/6/21 - Samtlige klagepunkter fra NJORD over byretsdommer og retspræsident  afvist i Den Særlige Klageret.

11/9/21 - Landsretsdomme, der stikker i øst og vest vækker piretbrevssager til live igen.

15/9/21 - Forbrugerombudsmanden overvejer at gå ind i piratsagskomplekset.

20/9/21 - Bedragerisagen mod NJORD lukket af SØIK.

1/10/21 - EU-dom åbner for at piratbrevsmodellen er misbrug af retssystemet.

22/8/22 - Ny retssag om piratfilm

1/9/22 - Fængselsdom til filmpirat.

14/11/22 - DanishBytesbagmand dømt i Aalborg.

A-FørsteBrev-3spsm

 

Billedet herover:  Udsnit fra et brev med anklager om ulovlig download, hvor modtager opfordres til at tale med  andre i husstanden om, hvem der har gjort det ulovlige. Ifølge blandt andre advokat Nicholas Symes er det her det første "træk" i den forretningsmetode, hvor den oftest dårligt juridisk forberedte anklagede dansker trækkes ind i et forløb med omvendt bevisbyrde.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak