24/06/2020 - Piratbrevenes Årti

Piratbrevssag kommer ikke for Højesteret


Nævnet har afvist, at NJORD Laws klient kan få Højesteretsprøvet en af de sager, der i april blev afvist ved Østre Landsret. Derved står det ved magt, at Jeppe Brogaard Clausens klient ikke har den påtaleret som ellers var afsæt for kravene i de mange tusind breve, som NJORD har sendt ud til danskere i hele landet. 

Tekst: Dan Poulsen


Procesbevillingsnævnet har i går tirsdag den 23. besluttet, at en af de sager, der blev afvist ved Østre Landsret 8. april, ikke indeholder noget principielt, der berettiger til en afprøvning ved 3. instans.

 

3 afviste blev til 1 ansøgning

Østre Landsret havde tre sager, de tog stilling til dér i april. En fjerde sag, der ellers også var planlagt behandlet ved landsrettet, blev der indgået forlig i og derfor droppet.

Advokatfirmaet Patrade Legal repræsenterede privatpersonerne i to af de tilbageværende sager og kunne med glæde se byretternes domme over deres klienter annulleret ved landsrettens dom den 8. april.

Og en af de sager, der involverede Patrade Legal, ansøgte Jeppe Brogaard Clausen, Partner hos NJORD Law, om at tilladelse til at anke til Højesteret som 3. instans.

 

Ejede ikke retten til at indkræve penge

Kernen i Østre Landsrets afgørelse i den ene tilbageværende sag, var ligesom i de to andre, der blev afvist, at NJORDS klient ikke vurderedes at have påtaleretten i forbindelse med de rettigheder, som de hævder, er blevet krænket gennem ulovlig download.

I formentlig titusindvis af hjem i landet sidder danskere, der har modtaget breve fra NJORD Law med indkrævninger af beløb på op mod 7.500 kroner, som kompensation for krænkede rettigheder.

Og mange steder i landet – om det er tusinder eller titusinder ved kun NJORD Law – sidder danskere, der mod betaling har indgået forlig og på den måde fået droppet udsigterne til en tur i retten.

 

Kritik af metoden – juridisk hardball plus porno

Sagerne med CMS og Mircom, som Jeppe Brogaard har repræsenteret, omhandlede i stor stil pornotitler af den mere obskure slags. Såsom ’Mommys Big Tits 3’, ’Anal Intern’ og ’Mommy Does It Better’.

Brevene med indkrævningerne indeholdt, udover henvisning til mange juridiske termer og dokumenter, som er overvældende for almindelig danskere, også forslag om at spørge i husstanden, om der er nogen, der kender til download af de nævnte pornotitler.

Kritikere af fremgangsmåden nævner blandt andet det intimiderende ved at skulle tale med sin familie om den slags titler. Sammen med det juridiske uoverskuelige og tydelige formuleringer om, at det kan blive dyrere, hvis ikke du indgår forlig, giver det et billede af en urimelig fremgangsmåde og lidt for smart forretningsmodel.

 

Den vindende part er glad

Klienten i sagen, der nu har fået Procesbevillingsnævnets afvisning af en 3.-behandling, blev repræsenteret af Partrade Legal ved partner Mikkel Kleis hos Patrade og fuldmægtige Christoffer Lindhardt Larsen og Simon Gjern Andersen.

Patrades Legal skriver på deres hjemmeside om Procesbevillingsnævnets afvisning:

”Patradel Legal har repræsenteret privatpersonen i denne sag og har følgelig protesteret mod, at det udenlandske rettighedsselskab skulle meddeles tilladelse til anke til Højesteret”.

”Procesbevillingsnævnet har truffet afgørelse om, at det udenlandske rettighedsselskabs anmodning afvises. De afgørelser, som Østre Landsret traf den 8. april 2020, står dermed ved magt og er således endelige.

Patradel Legal og klienten er naturligvis meget tilfredse med afgørelsen og forventer, at denne vil få betydning for de resterende sager om samme spørgsmål, der fortsat verserer.”

 

Den afviste part fortsætter

Jeppe Brogaard Clausen, der altså måtte se sin klients ansøgning afvist, siger til K-News om beslutningen:

”Procesbevillingsnævnet har ikke fundet afgørelsen principiel. Denne vurdering kan være et udtryk for, at fildelingssagerne er meget forskellige og afgøres på de konkrete beviser i sagen”.

Og Jeppe Brogaard Clausen fortsætter.

”CMS ønskede en afklaring på om nævnet fandt, at sagen efter behandling i landsretten var principiel”

K-News: Fremlagde I til Procesbevillingsnævnet ny dokumentation (udover det i Østre Landsret fremlagte) på vegne af rettighedshaverne, der argumenterer for Mircom’s og CMS’s påtaleret?

"Nævnet blev af CMS gjort opmærksom på at yderligere dokumentation ville blive fremlagt for Højesteret, som ikke var fremme i landsretssagen."

K-News: Er der yderligere instanser du og din klient vil føre sagerne til, eller yderligere instanser I afventer afgørelse fra?

"Der verserer sager for byretterne, ligesom der kan komme sager for landsretten igen."

K-News: Anser du hermed sagskomplekset med disse sager med krav fra de udenlandske selskaber CMS og Mircom for endeligt afsluttet i Danmark?

"Nye undersøgelser fra Dansk Erhverv viser stigning i ulovlig fildeling i 2020, og sagerne anser jeg ikke for afsluttet i Danmark." 

Patrade Legal afslutter omtalen af afgørelsen på deres site med ordene:

”Som følge af Østre Landsrets afgørelser har en lang række byretter landet over valgt at afvise sager anlagt af det udenlandske rettighedsselskab, ligesom selskabet selv har valgt at hæve en række sager.”


 

ARTIKELSERIEN PIRATBREVENES ÅRTI

k-news-illu

Illustrationen 'Juridisk hardball' er tegnet af Caroline Bjelke.

De syv første tema-artikler i januar 2020:

1.del - Forretning eller retfærdighed.

2.del - Anklagerne rammer som spredhagl.

3.del - Ukendt beløb hentes hjem.

4.del - Sandsynligvis uskyldige indgår forlig.

5.del - Tvivl om de tekniske beviser.

6.del - Sager i kø ved byretten, mens vi venter på landsretten.

7.del - Rettighedshavere vil udfordre retspraksis.

Nyhedsartikler:

13/1/20 - Ankesag afblæst før landsretten har talt.

7/1/20 - Usædvanlig vejledning om piratbreve til alle byretter.

10/1/20 - Retspræsident: "Man bør nok ikke prøve at få folk til at betale noget".

8/4/20 - Njord Laws klient havde slet ikke retten til at indkræve penge.

25/4/20 De sidste 39 piratsager afvist på Frederiksberg.

2/5 - Jeppe Brogaard Clausen noterer sig, hvad der ikke står i landsrettens dom.

24/6/20Piratbrevssag afvist af Procesbevillingsnævnet.

9/7/20 - Københavns Byret afviser 60 sager.

7/12/20 - Flere piratbrevssager afvist ved Østre Landsret.

14/12/20 - Gældssager mod piratdømte afvist i fogedretten som nulliteter.

22/12/20 - Generaladvokat kalder forligsbreve for misbrug af systemet.

20/1 /21 - NJORD Law klager over dommer og retspræsident efter sigtelse for groft bedrageri.

21/1/21 - Dramaet må ikke fjerne fokus fra alvoren.

15/2/21 - NJORD Laws klient gør ikke nok til, at de kan påberåbe sig ophavsretsloven.

22/2/21 - Vestre Landsret giver medhold til NJORDs klient.

25/2/21 - "Juridisk nyskabelse" kalder NJORD Law fogedrettens begrundelse for at afvise deres sager.

27/2/21 - ”Han skal kigge sig i spejlet” inden han kritiserer NJORD Law.

8/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 1. Forklaringen af det dommeren har gjort, der er gået NJORD i mod.

9/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 2. Interviewet med Lars Lokdam om den personrettede offentlige kritik.

16/3/21Honorar i fildelingssag sendes videre til Højesteret.

19/3/21 - Byretsdommeren vs. advokatfirmaet - del 3. Den kritiserede dommer svarer Østre Landsret med fem 'bullets'.

25/5/21 - Piratbrevssager sendes retur af landsretten til fogedretten.

14/6/21 - Samtlige klagepunkter fra NJORD over byretsdommer og retspræsident  afvist i Den Særlige Klageret.

11/9/21 - Landsretsdomme, der stikker i øst og vest vækker piretbrevssager til live igen.

15/9/21 - Forbrugerombudsmanden overvejer at gå ind i piratsagskomplekset.

20/9/21 - Bedragerisagen mod NJORD lukket af SØIK.

1/10/21 - EU-dom åbner for at piratbrevsmodellen er misbrug af retssystemet.

22/8/22 - Ny retssag om piratfilm

1/9/22 - Fængselsdom til filmpirat.

14/11/22 - DanishBytesbagmand dømt i Aalborg.

A-FørsteBrev-3spsm

 

Billedet herover:  Udsnit fra et brev med anklager om ulovlig download, hvor modtager opfordres til at tale med  andre i husstanden om, hvem der har gjort det ulovlige. Ifølge blandt andre advokat Nicholas Symes er det her det første "træk" i den forretningsmetode, hvor den oftest dårligt juridisk forberedte anklagede dansker trækkes ind i et forløb med omvendt bevisbyrde.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak